« | »

Mendrika hohelohina

2007-04-30 @ 16:38 in Politika

Mpanara-baovao aho indrindra fa ny vaovao mitranga eto Madagasikara. Efa tsy vaovao intsony ny nitranga tany Toliary fa efa maresaka indray aloha. Rehefa tafiditra amin’ny lalina tahaka izao indray ny firenena indrindra fa amin’ny fihetsika tsy dia mahomby loatra dia mijery izay ataon’ny ankolafin-kery rehetra ihany koa aho ary manana ny tiako ambara manoloana izany.

 Voalohany, niandry fanambarana avy amin’ny fikambanana na antoko na vondrona na zavatra hafa aho hihaino izay heviny manoloana iny raharaha Toliary iny ka saiky tena ketraka tanteraka. Toa mbola hitsofoka amin’ny tsy mety kokoa ny andaniny sy ny ankilany ary toa tsy misy loatra mandray andraikitra mitsangana hitsabo ny fery mianjady amin’ny maro amin’izao fotoana izao. Fifanilahana andraikitra sy teny tsy hentitra loatra hampitsahatra ny lonilony no hany hita aloha hatramin’izao. Tsy naheno fanambarana loatra tamin’ny haino aman-jery aho ary tsy nahita fanambarana tamin’ny gazety ihany koa na dia iray aza.

 Ny radio nasionaly malagasy no nahenoana fotsiny miserana fa tsy voarakitra tamina taratasy ho hitan’ny be sy ny maro fa tsy mankasitraka iny zava-nitranga tany Toliary iny ny Olobe ahitana ny foko 18 misy any Toliary. Milaza tsy fankasitrahana ihany koa ny avy amin’ny fiangonana enina dia ny Ekar, ny Fjkm, Ny Flm, ny Advantista, ny Anglikana ary ny Ortodoksa. Raha ny tokony ho izy dia tsara novakiana manontolo ny fanambarana nataon’ireo vondrona tsirairay ireo raha nisy izany. Nisento ihany aho rehefa nahita fa anisan’ny nitsangana ny fiangonana satria mpitaiza vahoaka izy ireny saingy mbola tsy ampy ilay izy amiko fa tokony hivondrona manokana mihitsy ary mijoro hampitony ny raharaha. Moa tsy ny zava-mitranga toy izao no tena ahalalana ny fiangonana kristiana eto Madagasikara ? 

 Fa ny eo amin’ny mpanao politika no tena tsy naharenesana na inona na inona afa-tsy hevitra mahavalalanina ihany. Ny filoham-pirenena moa dia manameloka ny mpanao politika (indrindra ny mpanohitra) amin’ny fanaovana ny tanora ho fitaovana politika hitadiavan-tseza indray. Nefa raha tena misaina izy dia tokony hihevitra izay fototry ny olana nahatonga izao fihetsika mamohehatra eo amin’ny samy mpiray tanindrazana izao. Efa tsy sasatra aho nanambara tany aloha tany fa ity delestazy ity no ho fositra hahavoa azy. Miendrika tsy firaharahiana manko ny tsy mba nitadiavana vahaolana hatry ny ela fa aina sy fototry ny fampandrosoana ny angovo. Toa propagandy politika fotsiny no nataony fa tsy hita izay tena mivaingana hatramin’izao. Nandefa gropy handefasana jiro tany Toliary ny fitondrana dia Antananarivo indray no tapatapa-jiro indrindra fa tamin’ny andron’ny omaly alahady aloha. Famonoana afo ihany izany no nataony.

 Ny tena meloka kosa dia ny avy amin’ny mpanohitra nanome vahaolana tsotsotra tamin’ny alalan’ny fankahalana. Izaho manokana kosa tsy mihevitra ilay izy ho vahaolana na oviana na oviana fa mametraka ny nataony ho fitaizana ny tanora hankahala merina foko iray hatrany. Olona iray ve no tsy tiana dia antokon’olona manontolo no hohelohina ? manaraka izany dia tezaina hatrany fa mpiavy izay olona tsy avy ao an-toerana na dia samy Malagasy izao ihany aza. Izany hoe mbola manjaka soa aman-tsara ny politikan’ny foko nampiharin’ny Jeneraly Gala zato taona lasa izay na dia efa nahaleo tena aza ny firenena. Izay fomba fihevitra manao ny sasany amin’ny Malagasy mbola ho mpiavy izay dia manaporofo fa mbola ho lavitra ny fandrosoana raha ny toe-tsaina iainana amin’izao fotoana izao. Iza no ho sahy hanameloka izay filazana hoe « mpiavy » eo amin’ny samy Malagasy eto Madagasikara izay ? Ny firenenkafa aza efa izao tontolo izao no sehatra iainany !

 Be dia be ny teny tian-kambara fa aleo aloha hatsahatra kely handinihana azy tsara. Ny hamintinana ny resaka dia izao : tsy misy sahy manameloka ny toe-javatra ny rehetra fa mifanome tsiny fotsiny. Rehefa tsy melohina ny tsy firaharahiana ny vahoaka amin’ny ankapobeny hampiaiky ny eo amin’ny fitondrana ny tsi-fetezany hamaha amin’ny fomba hentitra ity delestazy ity dia tena mpanohitra tsy izy no misy eto Madagasikara. Meloka avokoa ny vondrona sy ny fikambanana rehetra tsy sahy miteny fa tena tsy nety ary fady ny fanenjehana vondron’olona noho ny volo-kodiny na noho ny mahangita mahaolioly na mahatso-bolo. Fahadisoan’ny fitondrana ihany koa ny nampiasana ny miaramila avy hatrany nefa tsy natao hitandro filaminana ny raharahan’izy ireny fa hiaro firenena ka izay mifanandrina aminy dia antsoina hoe fahavalo avokoa fa tsy hoe vahoaka. Mbola mila ofanina manokana ny miaramila hitandro ny filaminana fa lasa manapoaka basy amin’ny tsy antony.

Hevitra

Mampalahelo

Tsy hita fa tsy zavabaovao ny mitranga fa efa "deja vu" hozy ny Amerikanina te ho farantsay izay!
Raha mbola tsy mahatsapa ny mpianatra fa zavadehibe ny fazahoana diploma satria harentsaina ho anao amin'ny mahaolona anao ary tsara izany saina tsy andevozin'ny hafa izany dia ho zavapoana ny zava-drehetra.
Miankina amin'ny fanabeazana hatrany amboalohany ny zavadrehetra.
Ny ao Mada moa izany dia ny fahatahorana ny mety ho fitsaran'ny hafa nO tsy fitsanganana handray andraikitra manolona izao olona izao.
Ny hitako vahaolana dia tokony hitady hevitra ny fanjakana mijery modely hoe any amin'ny firenenana hafa hoe inona no atao sy zavamisy eny amin'ny campus mba hampihenana ny fisian'ny fanararaotana ny mpianatra ary fanomezana bebe kokoa ny fanabeazana ho olom-pirenena Vanona. Misaotra indrindra Jent mitatitra. Peace!

Nampidirin'i soanja @ 17:14, 2007-04-30 [Valio]

hitsin-dàlana sy marivo fandinihana ihany rajentilisa ny hanoratra sy hihevitra hoe izay "nampiharin’ny Jeneraly Gala ..." (Gallieni) nitranga tamin'ny fanombohan'ny taon-hato faha-20 no hahatonga fanenjehana merina na karana amin'ny fiandohan'ny taonjato faha21, zato taona aty aoriana.

na inona na inona fahadisoana politika dia fahadisoana bevava mihoatra lavitra ny famporisihana hamono olontsotra tsy tompon'andraikitra

Nampidirin'i Rajiosy @ 20:06, 2007-04-30 [Valio]

Tsy mahasitrana ny tsy rariny ny fanaovana tsy rariny [on ne répare pas une injustice par une autre injustice]

Nampidirin'i tomavana @ 23:20, 2007-04-30 [Valio]

azo ve?

asa raha azonao Rajiosy ny tiako ambara, tsy ny fanenjehana velively no teneniko amin'ny politikan'ny foko io fa ilay manao ny malagasy hafa tsy avy eo an-toerana hoe "mpiavy". Asa na izaho no anatin'ny faritra ifangaroan'ny Malagasy betsaka eto Antananarivo fa tsy mba misy "mpiavy" izany ny Malagasy eto fa samy malagasy eto an-tanindrazana. Samihafa ny resaka tiako lazaina amin'io "mpiavy" io izay nahatonga ilay fandroahana avy teo satria "tsy avy eto an-tanàna".

Ilay politikan'ny foko lazaiko eto indray dia ny nampodian'ny mpitondra nanjanaka ny "merina" rehetra tany amin'ny faritra hafa tsy maintsy miverina teto Imerina fa tsy nahazo niasa na namelontena tany ivelan'Imerina kosa.

Koa asa raha raha mbola heverinao hoe tsy ampy fandinihana ihany aho na tsia!

Nampidirin'i jentilisa @ 11:01, 2007-05-01 [Valio]

aza tsiny amin'ny fitenenana rajentilisa fa atao hoe mbola mihevitra izahay fa tsy mety ny mijery arina an-tava ka tsy hanao "politiquement correct".

jery todika hoy isika ny malagasy rehefa mizaha ny lasa. nanao politikam-poko i gallieni, nampody merina angamba saingy taty aoriana efa tsy nisy fanjanahan-tany intsony eny fa na mbola nisy aza ny fanjanahan-tany dia efa nisy ny niverina, nisy ny tonga nonina tany anindran-tany. mandeha sy miverina ny olona, maro amin'ny ray aman-dreninay no teraka tany antsisiny tany. "tsy fidiny ny ho any an-tsiraka/fa ny fahoriana mahazaka maniraka" hoy ilay hira iny.

koa raha misy ny fanavahana ho mpiavy tsy i gallieni irery no tompon'andraikitra. tsy ny toe-karena sy ny hasarotam-piainana irery no azo tsiniana. misy ny fankahalana ary tsy vao izao akory ary tsy ny lasa ihany no azo hanazavana izany. lonilony sy fialonana amin'ny fiaraha-monina ? na ny fiangonana aza sahirana manoloana izany nefa efa ho taon-jato 20 no fisiany !

misy tsy azo lavina ny fanaovana tsinontsinona ny ain'olona tsy mitovy amin'ny tena amin'ny faritra sasany. kanefa tsy azo atao koa hoe ny rehetra rehetra dia tahak'izany. isan'ny vaha-olana kely amiko ny fanavaozana ny rafi-pitondrana (= ny karazan'ny olona halalahana tsy ho dongian'ny "notables" lava) amin'ny faritra maro. isika merina mantsy efa nanadaboka ny rafitra andriana ka ny tsiahy sisa no betsaka.

asa mety misy fiantraikany ihany koa ny hahalasa an'ireny tanan-dehibe ivelan'ny renivohitra ireny ho renivohim-paritra fa tsy ho renivohim-paritany intsony !

resak'isika mirahalahy ihany izy ity ka raha hitanao fa mety handratra na hanfintohina ny hafa mpamaky dia ataovy izay hitanao fa mety.

deraiko manokana aloha ny fitantaranao ny zava-misy mitady ny marina, ilay "équilibré" io fa tsy voatery ilay "vérité" izay fantatra fa fisaka saro-tadiavina. misy ny fomba fijery hafa tsy azoazoko loatra azonareo zahana any amin'ny madanight.com ohatra.

Nampidirin'i Rajiosy @ 11:57, 2007-05-01 [Valio]

misaotra

Misaotra anao indrindra amin'izay fomba filazanao azy izay. Matoa ianao manoratra dia manana ny hevitrao tokoa ianao. Ataoko fa samy mahazaka hevitra isika no sady fifanakalozana ihany koa ny antsika.

Mbola misy amin'izao fotoana izao ny foko mbola mankahala foko, tsy voatery noho ny politikan'i Gallieni ihany fa ny azy tena fanararaotana ny azo araraotina indrindra. Nampifandrafy ny resy tamin'ny mpandresy izy ka nanao ny tenany hiaro ny resy.

Amin'izao fotoana izao tokoa dia mbola misy mpanao politika indrindra indrindra mandranitra hatrany io fifandrafiana io. Gazety tamin'ny teny Malagasy omaly no nilaza fa mbola ho avy ihany ny anjaran'ny "mpiavy" anio 1 mey (tany Toliary). Soa ihany fa tsy nisy nanao fihetsiketsehana intsony any fa efa nisy niandry tataka araka ny fitenenana indray angamba.

Fa ny tena nahavariana...gazety an-taratasy no ahitana azy fa ianareo mamaky gazety amin'ny aterineto tsy hahita azy mihitsy (l'express de madagascar) fa dia nisy sary maromaro mihitsy maneho ireo mpandroba tao anaty fivarotana mandraoka ny entana amin'ny gony. Tena maro dia maro ireo tanora (16 - 28 taona eo ho eo avokoa) mandroba ireo ary dia talanjona aho mieritreritra hoe dia nanaiky nalaina sary ry zareo ireto. Misy sary mihazakazaka moa mahita azy ireo mitsikitsiky anaty sary. Fanalana azy sa fahatezerana tokoa no anton'ny fandrobana?

Efa fahatsapa-tena angamba hoy aho raha nitsahatra tsy nanao ilay filaharana nokasaina natao tany Toliary ry zareo satria mbola mafanafana ihany ny tamin'ny herinandro teo!!!

Nampidirin'i jentilisa @ 12:28, 2007-05-01 [Valio]

merina aho ka merina

io ihany ny an'ireto mpanao adimpoko ireto.

tsy mba misy resaka miaro ny tombotsoan'ny malagasy fa ny andramerina foana no imasoana.

aiza re no hisy zavatra ho tomombana raha toa ka havadika ho merina daholo ramalagasy rehetra.

Nampidirin'i mpanao adimpoko nareo @ 15:51, 2007-05-03 [Valio]
Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Aogositra 2020 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox