« | »

Oniversiten'ny fampihorohoroana?

2008-02-01 @ 07:45 in Andavanandro

Rehefa ny fikambanana no miditra amin'ny fakana an-keriny olona atao takalon'aina dia tsy eken'ny mpanaja ny demokrasia ho ara-dalàna ny zavatra ataon'ilay fikambanana. Na ho inona na ho inona hamafin'ny zavatra mihatra tsy fanao izany afa-tsy hoe miditra amin'ny lojikan'ny ady ka raha maka takalon'aina aho dia mety tsy ho voasambotra aloha ho fitsimbinana ny ain'ilay takalon'aina fa raha votsotra kosa iny dia hifampitana amin'izay ny mpanao fanjakana sy ny mpanao takalon'aina. Izany hoe ny fakana takalon'aina dia efa fihantsiana ady sy fiokoana tanteraka. Amin'ny lafiny iray ihany koa dia efa ny fikambanan-jiolahy te-hifampitana amin'ny fanjakana sy/na miaro ny tenany tsy ho voasambotra no miditra amin'izany fakana an-keriny izany.

Ataoko fa efa maro amin'ny mpamaky ny nandalo na nianatra tamin'ny Oniversiten'i Madagasikara amin'ny ankapobeny. Efa maro no nahita ny fitokonana saiky fanao isan-taona tamin'ireny toerana ireny. Efa nisy ny nanao fanakanan-dalam-be na lalam-pirenena ihany koa ho fanehoam-pitakiana. Tsy mbola miresaka ny zavatra takiana mihitsy aho eto aloha.Mbola azo leferina ihany ny zavatra toy izany satria tsy manohintohina mivantana ny ain'olona hafa fa tena laviko sy melohiko tanteraka kosa ny fanaovana izany fakana olona an-keriny hatao takalon'aina izany na inona na inona antony. Hitantsika amin'ny gazety androany fa nanao takalon'aina tompon'andraikitra tao amin'ny Oniversite tao hoe ny mpianatra ... ary dia izay ihany koa dia nanaiky hifampiraharaha ny tompon'andraikitra hafa ... ho fitsimbinana ny aina angamba! nefa dia misy tsoa-kevitra mazava be mivoaka amin'izany dia hoe rehefa mitaky zavatra ianareo rankizy dia ataovy takalon'aina i rano na sy i ranona fa hivaha ho azy io olana io. Andeha atao hoe milamina aloha izany ny resaka tranon'ny mpianatra noho ny fanafahana ilay na ireo takalon'aina. Fa moa tsy hiverina vetivety indray io olana io afaka kelikely fotsiny? Dia tsy ho ela angamba dia ho be ny hihevitra fa noho ny fianarana naka takalon'aina tany amin'ny Oniversite no nahazatra ny sasany ho mpanao takalon'aina rehefa tsy mpianatra intsony.

Mampihomehy mahatsiravina ihany ny toe-draharaha. Ny fototry ny olana manko dia ny fahazoana taratasy nataon'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Oniversite hialana amin'ny trano onenan'ny mpianatra. Taitra ny fikambanan'ny mpianatra ka nihetsika tamin'ny alalan'ny fikambanana isam-paritra. Dia lasa ny eritreritro manao hoe tena resaka trano ihany ve no fototry ny olana? marina fa sarotra ny mitady trano fa izaho koa mba mahita tsy rariny amin'io fizarana trano io raha mbola azo lazaina hoe fizarana trano no filaza azy.

Voalohany amin'izany tsy rariny izany ny tsy fahazoan'ny mpianatra avy amin'ny fari-piadidian'Antananarivo zo hahazo trano eny amin'ny Oniversite 'satria akaiky izy ireo'. Eritrereto ny mpianatra avy any Antsirabe, Tsiroanomandidy ary Anjozorobe fa any amin'ny an-jatony kilaometatra no misy azy ireny nefa tsy mety hahazo trano onenana, raha tsy diso aho dia efa roapolo taona mahery no nisian'izay trangan-javatra mbola mitohy mandraka ankehitriny izany. Samy mpianatra ihany ary samy malagasy ihany amin'izay fotoana izay. Efa karazana fanavakavahana mivandravandra mbola tsy nisy nanambara amphibemaso aloha iny.

Faharoa manaraka izany, ary ataoko fa ity no tena nahatonga ny fakana takalon'aina. Efa bizina ahazoam-bola be ny 'mivarotra' ny trano eo amin'ny samy mpianatra. Tsy misy manaiky hiala maina izany ireo mpianatra ankehitriny ireo raha toa ka efa 'novidiany' an'hetsiny eny efa mahatratra an'arivoarivony ariary any ho any vao nahazo io trano io. Ahoana moa izany? Ny mpianatra efa hiala ny toerana no 'mivarotra' izany hoe tsy azy ny trano fa an'ny Oniversite saingy raha misy mpianatra vaovao mitady tranon'ny mpianatra ipetrahana dia 'mividy' amin'io mpianatra hiala io. Izany hoe tsy lasanao akory ny trano fa soratana amin'ny anaranao na anaran'olon-kafa mbola mpianatra ihany koa saingy ianao no mipetraka 'tsy misy manelingelina ao'. Efa lasa fomba fanaon'ny mpianatra io tranga io fa tsy fantatro hoe efa ren'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Oniversite ve? Izany hoe misy raharaham-bola mandehandeha ao ambadik'izao fanadiovana izao. Ny tena mahavariana dia misy izany toerana hita fa tokony ho kaboney tany aloha tany fa mahatratra telo na efatra hetsy ny 'vidiny' nefa ny velaran'ny toerana dia 4 metatra toradroa eo ho eo.

Hevitra

Taloha dia nahita afisy mihintsy izahay teny amin'ireny trano ireny hoe tsy natao afatsy ho an'ny sud-est. Ilay olona sud est anefa mbola tsy omena maimaim-poana zo hipetraka ao akory.
1° efa tsy ny coum intsony izany no mifantina ny mpianatra ahazo trano ?
2° tsy nisy lalàna ofisialy nanisy quota teny amin'ireny trano hipetrahan'ny mpianatra ireny
3° niniana nopotehina ny restau U mba nangalàna tsimoramora ny varotra sakafo manta ho an'ny mpianatra
4° aiza moa izao ireny olona nanao tsindy hazo lena tena amin'ny Cur ireny ankehitriny ?

Nampidirin'i potsy @ 11:08, 2008-02-01 [Valio]

misy fanadiovana tokony atao mihitsy eny ankatso e! maro ny mpianatra angatra (fantome) eny izay efa ela no nahavita ny azy kanefa tsy mety hiala eny raha tsy sorohana @ lapela angamba dia izao lasa mitovy @ alkaida izao no niafarany

Nampidirin'i news2dago @ 13:13, 2008-02-01 [Valio]

Marina mihitsy ity resakareo ity ry Ra-Jentilisa.
Tsaroako tsara izahay tamin' ny dimiambinifolo taona lasa, fony nitady trano nisitrihana teny amin' ny cité universitaire Ankatso 2 dia voatery "nividy" (izany hoe nandoa vola be) tamin' ny mpianatra hafa izay nipetraka taloha tao amin' ny bloc (=ilay efitrano) mba nahafahana nipetraka tao.
Nony efa nipetraka tao anefa dia hita fa ireo voisins dia olona efa tsy nianatra intsony fa nanao bizna tamin' ny fakana ration (vary sy laoka manta ary mofo dipaina) tao amin' ny restau universitaire isan'andro.
Ny "tena mpianatra" (vrais étudiants) moa dia tsy mba afaka nandany andro nilahatra vary sy laoka-manta sy mofo isan'andro satria tsy maintsy mamonjy cours. Noho izany dia nandeha tsara ny bizna an'ireo faux-étudiants.

** (Nefa tamin' izany ny efitra anakiray dia nozaraina telo, sady tery kely no namofona, sady tsy ifandrenesana amin' ny feon-jazakely mitomany sy ny biby fiompy [akoho, gana] sy zavatra isankarazany hafa koa. Ny douche sy ny kabone moa dia nilaharana)

Nampidirin'i lehilahytsyresy @ 14:39, 2008-02-01 [Valio]

Hono ho'aho, mba toy izany ve ny anjerimanontolo any Toamasina, ary ny mponina avy eo amin'ny faritanin'i Toamasina ve tsy manana zo hahazo trano amin'ny cité any Toamasina ihany koa?

Nampidirin'i DotMG @ 06:18, 2008-02-02 [Valio]

Ny amin'ny fanontanian'i DotMG aloha dia tsy haiko valiana satria tsy manana loharanombaovao ahafahana mahafantatra ny misasika izay aho.

Nampidirin'i jentilisa @ 10:58, 2008-02-02 [Valio]

Misy fihetsika toy ireo voalaza dia tsy azo ekena na dia tsy voasoratra mazava ao anaty lalAna aza. Tsy azo ekena ary indrindra tokony ho saziana mafy ho entina atao fampianarana ho an'ny ao aoriana.

Io fampianarana ho fitsinjovana ny ho avy io no tsy ao anaty sain'ny ireo milaza ho "intellectuels" malagasy. Mijanona ao aminy zava-madinika miseho ankehitriny ny akabeazany fa tsy mandalina ny antony marina naha tonga ny firenena ao anatiny faran'izay mahantra : ny antony lehibe dia ny fanadinoina ny asa ratsy natao taminy firenena ary indrindra ny fanaingana ireo nanao izany ho anisan'ny olo-mangan'ny firenena.

Ohatra vitsy tadiky kely : nodorana ny hôtel de villen'Antananarivo, ny lapan'Andafiavaratra, Manjakamiadana; nentina natao sorona teny Iavoloha ny vahoaka; nampijaliana ara-nofo izay rehetra nanerana ny firenena nanaraka ny safidimbahoaka taminy 2002.

Raha hitsara sy manameloka ny tompon'andraikitra tamin'izany dia ho voapangan'ny "mpitana ny demokrasia" fa tsy manaja ny zon'olombelona. Toy izany koa raha manda ny dikitatin'ny "mpianatra amin'anarana fotsiny" eny aminy Oniversity izay tsy maintsy efa niaina sy mahazo vahana aminy fanohanana ara-politika.

Tsy mahagaga raha toa ka tsy manome fanampiana ho any Oniversity gasy intsony ny mpamatsy vola (BM) efa taminy farany 19990. Politika sy bizina no fibahanany vitsy ao anatin'ny zon'ny lianampianarana eny.

Vahaolana : manangana Oniversity pilote elitiste sy tsy miankina ho any mpianatra liampahalalana. Ny zanakiny tsy ampy fivelomana hahazo fanampiana. Ny vola miodina ao manampy ny an'ny R & R manana ny ampy tsara dia avy any aminy orin'asa tsy miakina sy tsangan'olona philantropes na malagasy na vahiny . Izany no maha tena Oniversity ny any firenena mandroso. Ny tanjona dia ny famoahana tanora mitodika sy miomana any aminy ho avin'ny firenena.

Nampidirin'i Kitana @ 15:00, 2008-02-02 [Valio]

Efa noteneniko ihany ity fa averiko hoe tokony ovaina tsikelikely ho andoavam-bola ny fianarana eny @ universite.

Ovaina koa ny systeme an'ny bourse sy ny trano... ny mpianatra mintsy no tokony tsy hisaina hoe manana zo hanao dihi-doha izy... izy aza nge fanampiana hoazy no atao @ ireny e...

Nampidirin'i simp @ 15:22, 2008-02-03 [Valio]

Izay mihitsy no tena olana. Be loatra ny mpianatra tsy te ahalala ny hoe tsy maintsy sivanina na tiany na tsy tiany ny fahazoana trano sy fahazoana vatsim-pianarana fa tsy hoe satria mpianatry ny oniversité dia tsy maintsy mahazo trano sy vatsim-pianarana, na avy aiza io na avy aiza. Tsy zo zaraina maimaim-poana io ka hoe mila ho mahazo daholo na tsy maintsy mahazo daholo (fa hoe amin'ny anaran'ny fitovian-jo !!)
Na izany aza anefa dia malalaka kosa ny safidy hanohy hianatra eny. izay ilay zo mitovy ; fa saingy tsy maintsy manaiky ireo fepetra ireo aloha.
Raha ny fahafantaranay ny tokony ho izy anie dia miala ny trano daholo ny mpianatra rehetra tsy ankanavaka rehefa mifarana ny taom-pianarana. Io fotoana io na hanaovana ny fikarakarana ny teorana ary fandaminana ny fizarana trano ny taom-pianarana ho avy indray ary hifantenana ireo izay afaka miverina amin'ny trano efa nitoerany raha mahafeno soa aman-tsara ny fepetra izy (ohatra hoe afaka manamarina fa nanaraka tsara ny taom-pianarana, nanala fanadinana na afaka na tsy afaka fa ny indray mandeha tsy afaka ihany no azo ekena).
Nahoana no tsy asiana resaka ampahabemaso intsony ny fepetra momba ny oniversite sy ny lalanam-pifehezana misy ao fa tonga dia mpianatra mihevi-tena ho manana ny rariny d'office no atao resaka ? Tsy misy mpianatra afaka milaza ho tsy mahalala ny fepetra efa mipetraka, na iza na iza. Mahalala an'io, izay vao mianatra eny.

Nampidirin'i potsy @ 12:28, 2008-02-04 [Valio]

Ny trano ange, sy ny bourse koa, efa misoratra mazava any amin'ny dosie fangatahana azy fa "faveur" io fa tsy "droit". Tsy misy manana zo velively hipetraka eny amin'ny cite U, ary tokony haverina hotsindriana mihitsy izay zavatra izay.

Efa EXTORSION izany fangalana takalon'aina izany, ka asa na ahoana no fipetraky ny lalàna malagasy manoloana an'izany heloka izany.

simp > izay ilay hoe "culture du gratuit" ko, izao no vokany ;-)

Nampidirin'i lap @ 13:54, 2008-02-04 [Valio]

tokony asiana camp militaire eny akaiky eny ny tena marina eee

mba mifampitana tsara @ zay :)

Nampidirin'i simp @ 16:09, 2008-02-04 [Valio]

Mety ho hevitra mety ihany izay,
Fa mety mampisy tantara hafa indray koa anefa ... :-)

Nampidirin'i lap @ 07:35, 2008-02-05 [Valio]
Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Jolay 2020 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox