« | »

Andry TGV: Sao Vavaka fihatsarambelatsihy? (updated at 23:45 Antananarivo)

2009-01-11 @ 09:16 in Finoana

Mety ho maro no ho tezitra fa dia izay no fijeriko azy. Niniako nosoratana talohan'ny fotoam-pivavahana (jereo ny afisy) hotontosaina raha tolakandro alahady 11 janoary 2009 izy ity fandrao raha mahita ny hamaroan'ny olona aho dia hihemotra indray amin'ny fanehoako hevitra. Mananjo hatrany anefa aho haneho ny hevitro na dia tondroina ho fahavalom-bahoaka aza matetika, na mpanakatsakana no filaza azy ankehitriny. Nahoana ary no lazaiko fa vavaka fihatsarambelatsihy no ataon'i Andry Rajoelina sy ny tariny rahariva?  
 

Sary nangalarina tamin'ny gazety Ao raha nivoaka ny sabotsy 10 janoary 2009 teo mba ho hitanareo any ivelan'i Madagasikara.

Voalohany, tratran'ny fihatsarambelatsihy aloha ny Ben'ny tanànan'Antananarivo raha namindra ny fifampiarahabana saiky hotontosaina ny alarobia teo hifanontona amin'ny fifampiarahabana izay fanaon'ny eny Iavoloha isaky ny Zoma voalohany na faharoa amin'ny taona ho fialana sirika. Tsy nihatsaravelatsihy izy raha nataony alarobia ihany ny fifampiarahabana teo amin'ny mpiara-miasa aminy ka tsy tonga fotsiny izao, tahaka ny fanaon'ny filoha teo aloha Pr Zafy Albert, tsy manana antony manokana afa-tsy ny tsy fitiavana ho any izy ny zoma 09 janoary 2009 lasa teo. Efa fanehoana fahalemena sahady iny fomba nialana iny nefa ianao hilaza hanatontosa fotoam-pivavahana ho an'ny Firenena sy ny tanànan'Antananarivo ny alahady 11 janoary 2009.

Mazava tsara anefa ny lazain'ny baiboly raha misy ny toe-javatra tahaka izao ka heverina fa manana olana amin'ny fitondram-panjakana foibe ianao, noho ny faneriterena sy ny fanakatsakanana isan-karazany; Baiboly ao amin'ny bokin'i Matio toko faha-5 adininy 23 sy 24: "Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitrao ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina vao atero ny fanatitrao." Hanomana fotoam-pivavahana ianao, nefa tsy nanana fanajana ny mpitondra anao tamin'ny famaliana ny fanasana... eny fa na dia tsy mifankahazo aza ianareo... dia efa fahadisoana lehibe eo anoloan'ny vavaka izay kasainao hatao. Misy soratra ao amin'ny Baiboly misy ny taratasy voalohany nosoratan'i Jaona toko faha-4 andininy 20 sy 21: "Raha misy manao hoe: Tia an'Andriamanitra aho, nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy; fa ataony ahoana no fitia an'Andriamanitra izay tsy hitany raha mankahala ny rahalahiny izay hitany izy? Ary izao no didy efa azontsika taminy: Izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa." Heveriko noho izany fa na notoroana hevitra diso ny Ben'ny tanànan'Antananarivo hijabaka any amin'ny tsy tokony alehany na tena zavatra hafa mihitsy no nokendrena hatry ny ela.
 
 Sary afisy nopihana tamina toerana tsy azo ametahana afisy tahaka ny nalain'ny mbs tamin'ny rindrin'ny kianjan'i Mahamasina sady tsy azo ametahana afisy no voarara ihany koa ny fanoratsoratana azy. indrisy!

 
Manaraka izany, sao lasa mivadika ho toriteny izy ity, dia misy zavatra azo tsoahina ihany koa ny votoatin'ny afisy: Soratra voalohany indrindra ery ambony ery: Antananarivo mijoro... Nahoana no tsy natao hoe Antananarivo mivavaka ohatra? Toa hafa avy hatrany ny ao ambadiky ny teny: Antananarivo manohitra, manohitra ny fangejana ataon'ny mpitondra azy? Sa mijoro manakory tsara moa izy ity? Fa angaha moa tsy fotoam-pivavahana izy ity no asiana tarigetra toa tsy mifanaraka akory amin'ny zavatra izay kasaina hatao? Dia eo ihany koa ny hoe hitondrana am-bavaka ny firenena sy ny mponin'Antananarivo renivohitra. Ny ankamaroan'ny fiangonana dia efa manana fotoana iraisana isaky ny 29 marsa sy ny fetin'ny fahaleovantena hanaovana izany fitondrana ambavaka ny firenena izany... ny hoe ny mponin'Antananarivo renivohitra indray aloha tsy mbola misy nandraikitra izany manokana... saingy mazava fa tsy vonjy tavan'andro no tokony hanaovana zavatra tahaka izao fa fotoana raikitra mandrakariva... noho izany, tokony ho efa nahalala ny fotoana fanaovana izany fitondrana am-bavaka ny firenena fanaon'ny maro amin'ny fiangonana izany ny ekipan'ny Ben'ny tanàna ankehitriny ka mba nahay niandry izany afa-tsy hoe manan-javatra hafa hokendrena (manao ho fitaovana politika ny fivavahana), na tsy mahalala ireo fotoana ireo akory... ka dia nampiharihary amin'ny hafa ny tsy fahalalany akory ny fivavahana izay hataony.

Farany, tsy atao ho olana velively ny fanentanana ny olona hiakanjo fotsy amin'io fotoana io, fa mba fanao ihany izany, saingy araka ny fijeriko toa tsy ho amina fanompoam-pivavahana velively no handehanan'izay rehetra hankeny amin'ny Kianja mitafon'i Mahamasina fa ho endrim-panohanana fotsiny ny Ben'ny tanàna. Mampiahiahy ahy ihany koa fa tsy tena ilay fotoam-pivavahana no tanjon'ny mpikarakara fa hijery na hanombana ny hamaroan'izay mety hanohina raha avy ny fotoana hihetsiketsika ry zareo hanohitra ny jadona sy ny fanakatsakanana ny fahalalaham-pitenenana... Ka hirosoana na hiatoana amin'ny dingana manaraka... ary dia mbola endrika fanahy tsy madio ihany koa izany. Dia ho inona daholo ary izany raha marina tokoa fa tsy endrika vavaka fihatsarambelatsihy fotsiny?
 
Fanampiny rehefa vita elaela ny fotoana!

Nizotra tsy nisy sakatsakana ny fandaharana rehetra notontosain'ny ffkm Antananarivo renivohitra araka ny filazana azy nandritra ity folakandron'ny 11 janoary ity (efa alina kosa aho no manoratra ho vaovao sy fanehoan-kevitra ho anareo). Tsy nahay naka sary tsara ve ny tao amin'ny iarivo-town satria tsy hita tsara ny sarin'ireo mpitondra fivavahana nitarika ny fotoana sa lavitra loatra ny alitara (ôtely)? Olona roa amin'ireto voatonona manaraka ireto no fantatro endrika tsara saingy toa manjavozavo mampisalasala izy ireo amin'ny sary (ireo anaty fononteny):

Mitarika : Révérend Père Rakotondrasoa Jean Thimoté
Mitoriteny : Pasteur Rakotobe Rajaomanjato (Fjkm Ziona Ambohipo)
Vavaka : Pasteur Ranaivoharivony Herimalala
Soratra Masina : Pasteur Rakotomahandry Ivola (Flm Ambatovinaky)
Tonombavaka : Pasteur Ramaroson Oelinirina
Teny Fisaorana : Ben’ny Tanànan’Antananarivo

Ao amin'ny iarivo-town ny sary: Samy manana ny fijeriny ny tsirairay, mety noho ny fahalalana fa tsy ho tafiditra anaty trano no nahakamo ny sasany... nefa fanehoan-kery no tanjona hahitana ny hamaroan'ny olona hanaraka. Izaho kosa milaza hoe: pour un début, c'était déjà bon!

Tsy nahalala nitatitra ny teny rehetra ankoatra ny an'ny Ben'ny tanàna ny mpanao gazety (satria ny fankalazana ny Ben'ny tanàna angaha no tanjona?) koa dia omena anareo ihany ny teny voasoratra ao amin'ny fandaharam-potoana (marihina fa tsy teny aho noho ny asa aman-draharaha alahady ka namana nahangom-baovao tampoka no nampita tamiko):

Vakiteny 1: Jeremia 31: 1 - 6, Isaia 41: 1 - 4
Vakiteny 2: I Korintiana 13: 4 - 13
Vakiteny 3: Jaona 15: 9 - 16

Araka ny notaterin'ny radio france international androany 11 janoary 2009 tamin'ny folo ora sy sasany alina (ora Antananarivo, Madagasikara) dia ampolo arivony (diso ihany izany raha ny sary no jerena!) indrindra fa ny tanora no tonga nanatrika ny fotoana. Mazava rahateo ny tian'ny rfi nampitaina na izay notsongaina tamin'ireo noraisiny feo:

Ny iray nanambara fa tonga eo izy ho fanombohana fotsiny ihany fa mbola miandry ny manaraka ihany koa izy... izany hoe ny tiany lazaina raha ny fahazoako azy dia efa vonona izy ny hilahatra sy hitokona raha miantso ny Ben'ny tanàna. Ny iray hafa manambara fa tsy tena hivavaka no andehanany tao fa hanohina ny antson'ny Ben'ny tanàna, fa raha hivavaka izy dia efa vitany ny maraina tany am-piangonana izany. Ny iray milaza fa Miozolmana izy ka mandray anjara ao ihany koa amin'ny maha-mizaka ny zom-pirenena azy. Ary ny farany dia manohana ny Ben'ny tanàna izy amin'ny maha-tanora azy satria ilaina mifanampy ny tanora...hehehe.

Ny zavatra hafa voamarika ihany koa dia ny fisian'ny tehaka nandritra ny toriteny satria nahafinaritra dia nahafinaritra tokoa hoe ny toriteny [mahay mitoriteny kosa aloha ny Pasitera Rajaomanjato e!], tsy dia fanao manko izany, indrindra fa ho an'ny protestanta saingy dia nierimberina hoe ny tehaka. Raha manam-potoana hamakiana ireto andinin-tSoratra Masina ireo ianareo dia tahaka ny misy finiavana ho amina hetsika mesianika ny resaka [mesia vaovao tokoa moa ny Ben'ny tanàna? fanaon'ny olona hatrany izany rehefa tena manantena iny olona iny izy, ny Mesia andrandraina koa moa matetika sady fahefana politika iny no fivavahana]Jentilisa, alahady 11 janoary 2009

Hevitra

io ilay nolazaiko hoe "mandeha be sady lamaody be izao ny business -n'ny fitorian-teny eto Madagasikara".
Normal tsara.
hihihi...

Nampidirin'i iNaivo @ 09:58, 2009-01-11 [Valio]

finoanaranoray

Asa raha hanatrika ao ilay andriamanitry ny kristiana...tsihita (invisible) izay mantsy izy iny ka sarotra ho fantatra na ao na tsia...sao dia kidoropamba amin'iny volombavany be iny no lazain'ny olona fa avy any nazareta ao...

Vazivazy iray an-dalana

Nampidirin'i finoanaranoray @ 10:24, 2009-01-11 [Valio]

politika daholo io e, ny tena tsara dia mandeha mijery eny am-potony eny angamba.

Nampidirin'i pakysse @ 10:25, 2009-01-11 [Valio]

tsy kivy @ fanantenana fa mbola misy ary tsy vitsy ny mandalina fa tsy mihinana amam-boloy.

merci rajentl

Nampidirin'i Rajiosy @ 11:38, 2009-01-11 [Valio]

lol
sao dia mba spectale kosa an'ny lah kle :-)

avoay eto ihany aloha zany akanjo fotsy zany doly ee... sexy hahaha :P

Nampidirin'i simp @ 12:20, 2009-01-11 [Valio]

Za aloha izao dia miakanjo fotsy fa tsy misy soratra hoe Apokalipsy e! Ny antokom-pivavahana apokalipsy manko milaza ho eny!

Nampidirin'i jentilisa @ 13:15, 2009-01-11 [Valio]

diso hevitra ianao

raha ny hevitro manokana dia madio ny fisainany tgv.eny fa na dia ianao io ary raha tonga eo @fitondrana dia hanao tsindry hazo lena ny vahoakao,ka noho izany dia aza mitsara mba tsy ho tsaraina fa aleo ny asa no hitsara ny nataony tsirairay avy

Nampidirin'i lezo @ 08:58, 2009-01-12 [Valio]

koa inona amin'ny hevitro moa no diso, nahoana no diso izany hevitro izany?

Nampidirin'i jentilisa @ 12:45, 2009-01-12 [Valio]

misy mahatsara azy

za aloha mandinika fa tsara lay fotoam-pivavahana ahafahan'ny rehetra mitsaintsaina zay tsara hatao e. ohatra antananarivo mijoro @ marina, madio ary manaja ny mpitondra sy ny entina. Ho hitantsika eo...

Nampidirin'i klod @ 18:17, 2009-01-12 [Valio]

Tsara ny mampahatsiahy ny fitiavana

1 Korintiana 13 13 Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana: fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. amin'izao fotoana sarotra diavin'ny firenena izao aoka ho filamatra ho antsika rehetra io voasoratra io.
Nampidirin'i mpandalo @ 18:31, 2009-01-12 [Valio]

Raha naniry ny hihira tao ny avy tamin'ny MRE dia toa tsy nahazo avara-patana. Ny chorale Anosivavaka indray dia voasoratra tamin'ny afisy nefa tsy nisy akory ny fifanarahana! zavatra re teny ho eny. Ahoana ny amin'ireo?

Nampidirin'i jentilisa @ 18:32, 2009-01-12 [Valio]

Tena tsoriko r'ise fa tena tiako tokoa raha fitiavana tsy nisy ambadika no nanaovana azy.

Ary izay no nahaotnga ahy hanoratra satria mampisalasala ny toe-javamisy manoloana ny atao

Nampidirin'i jentilisa @ 19:28, 2009-01-12 [Valio]

VETO en direct radem sy apresradem an

matoky anao ny firenena ;-)

Nampidirin'i simp @ 20:07, 2009-01-12 [Valio]

hahaha! fa hisy inona moa amin'izany fotoana izany?

Matokia fa rehefa misy zavatra goavana eto an-tanàna tsy maintsy mamoaka azy ny VETO raha hitany izany

Nampidirin'i jentilisa @ 20:21, 2009-01-12 [Valio]

ok

Dia tena misaotra mitatitra ra-Jentl a :).
mitovy fijery aminao aho amin'iny indray mitoraka iny. Ataony ho fomba fanjonoana vahoaka fotsiny 'zany ilay fivavahana.

(saika adinoko: ny hany tsy itovizako hevitra aminao dia ilay hoe : tsy fanao ny tehaka fiderana an'Andriamanitra :). Resa-pinoana moa io ka tsy iadian-kevitra fa samy mitazona ny azy e!).

Nampidirin'i Korio @ 21:41, 2009-01-12 [Valio]

Na izaho no diso fanoratra na ianao no tsy namaky tsara. Tsy ny tehaka fiderana no notsiniako fa ny mitehaka toriteny sahala amin'ny mitehaka kabary ka! vakio tsara aloha fa hamaky ihany koa aho sao diso fanoratra!

Nampidirin'i jentilisa @ 22:04, 2009-01-12 [Valio]

ekena

@ jentl : izay vao azoko.

zah dia mpamaky fotsiny hatrizay fa noho ity raharaha manga ankehitriny ity dia lasa mpitoraka blaogy koa (mpitoraka fanamarihana mantsy e :).

Tohizo fa tsara ry zareo a

Nampidirin'i Korio @ 22:13, 2009-01-12 [Valio]

dia nanao ahoana ihany izy tao ry zareo an?
za manko tsy tany ary tsy te handeha tany fa za kosa curieux

Nampidirin'i dera @ 00:52, 2009-01-13 [Valio]

Ny mampalahelo amin'ny mpitondra tanàna mpivavaka eto dia izao : ilay manam-pinoana tsy manam-pitiavana fa fankahalàna no aharihariny sy ataony amin'ny rahalahiny, ilay mijoro amin'ny fitiavana tsy manam-pinoana fa mbola mitsapatsapa aloha hoe mahatarika olona aho sa tsia. Ilay fanantenana vaovao moa toa resy noho ny tsi-finoany sady efa naneho ny tsy fananany fitiavana, ary ny fanantenany ny mbola hiverina aza toa sahala amin'ny fanantenana diso ihany.

Nampidirin'i DotMG @ 06:37, 2009-01-13 [Valio]

tsotra

zay ane no mahavoa atsika gasy ee!! aza faly ny manakihana ry panakiana isany aa!! mba jerevo alo lay fandehany zay vao mamaly , iza lay ao ambony ao io oe lay mikozy oe(ataonyfomba fanjonoana fotsy ilay fivavahana ) non ataovy sanatry ihany lay fomba fikozina azy ry zoky na tsary aiko na zandry na sipa !! ra hanjono vahoka izy d zavatra hafa mahintsy no fomba fitaritany azy fa ts fivavahana mahintsy tompoko !!! zay no mba mahavo anareo zay !!! zao ataovy ao atsainareo ra mbola mapakatra sotro makao ambava ianareo ny holazaina zany d oe rambola mahavita mihinambary d misaora @Andriamanitra !! fa ts tsy ireo mpitondra fanjakana ireo akory ny ande hanatitra vary sy loka any @ tokatanonareo tsirairay avy ny dikany d oe ny hatsembohanareo no hinananareo fa ts ny atsembohan'ny Ra8 na i TGV ok !!! ny koziko d tsotra ra te hampandroso an'ity Dago tsika ity dia ny toe-tsaitsika tsirairay avy no mila hovaina , ny pitondra atsika ts ratsy na i ratsiraka na i ra8 na i Randriamanjato na i zafy fa ny manodidina azy ireo no ratsy sy manaonao fona d mitarika azy anao zavatra hafa !! ka noho izany ra malagasy ôô miasa mafy miasa tsara d mihinana vary sy loka fona tsika ts oe ny kozy ra8 no alaiko na oe za maka ra8 non diso ary tena diso zay miheritreritra @zay fa misy famarinany ihany iny teniny iny !!! mialatsiny ra misy tohina @ fomba fiteniko !! fa zay ny fahitako azy !! ny momba lay tehaka njay inona mo no maharatsy ny mitehaka ao anaty toriteny na ts ao anaty toriteny io samy manana ny tiany fa ts votery oe zao ny atao na zao ee!
Nampidirin'i Mr_Cool @ 10:21, 2009-01-13 [Valio]

MIADY NY EUROPEEN SY NY ASIATIQUE

AMIKO NY FOTOTRY NY OLANA POLITIKA ATY @ TANY TOA ANTSIKA DIA IZAO; hatramin'izay izika dia mpanosika nyrenimalala (fanjanahantany @ ebdriny vaovao), rehefa tafakatra teo @ fitondrana Ravalomanana dia very tsikelieky ny tombotsoan'ny renimalala fa lasa any @ sinoa sy coreen (asiatque rehetra) ny interet betsaka, hany ka mitady hevitra zareo hanonganana izay mitondra eo mba hametrahany olona azony baikona . Zay no tena fototry ny olana eto amintsika. Jereo fa misy vono olona sy ady antrano daholo ny ankamaroan'ny ex colonies francais rehetra; asa ianao sakaiza raha toa ahy na ahoana fa amiko TGV= miverina @ Ratsiraka; tsy lanin'ny saiko, aleoko miova rivo-baovao, fa maey zay nentina nandritra ny 30 taona nitondrany izay, raha hiova ihany, miandry olombaovao tsy miaraka @ dinausore raha toa ahy.
Mety hahatezitra anao ny firesako fa mivantana be loatra aho , nefa aza omena tsiny f'izay no mba hevitro

Nampidirin'i Ratsimiverindalana @ 14:57, 2009-01-22 [Valio]

POLITIKA

fahitako azy indray dia le merina no tena vendrana fa apiasain'ny olona hifamono sy hifandrangitra ary miady dia tena miroboka.manomboka @ panaogazety viva sy antsiva h@ mpandeha eny @13 mai nefa efa hita izao fa facade io fa ry dinauzore mianakavy no ao ambadika. sa kosa mikarama be.ny tgv ange mission e avec grosse somme fa ny avenirntsika gasy mba ahoana.
Nampidirin'i tsy manaopolitika @ 15:00, 2009-02-02 [Valio]

ADALA VE TGV

mampalahelo ahy le boay kely iny, ny nanarahako azy teny ambohijatovo sy teny amin'ny 13 mai dia mba hamerenana amin'ny laoniny ny radio viva sy mba hiady ho an'ny demokrasia nefa lasa antin'i lery any anaty fotaka tsy fantatra hoe nahoana izahay. miala tsiny aho tgv fa tsy partisan-nao intsony, ny tanora miala sakana tsy mahalala na inona na inona no tariho fa izaho mi-chapeau.
adala ve ialahy sa mifoka rongony e?
aza miaraka amin'i rolland ratsiraka sy daniel ramaromisa raha tsy te hivaha fa ireo mahalany na tige 8 ary mandra-paharivan'ny andro.
simba aloha hatreto ny avenir-nlah, tsy afaka mihemotra intsony, raha mandroso nefa tsy ho tafita.
mampalahelo ahy ianao tgv, ndana mifona any amin'i...iza moa?
laingako zany a! rehefa nanao de vitao hatramin'ny farany, sady mbola malalaka koa anie izao ny fonja satria betsaka ny tafatsoaka tao e!
afaka mitondra salon sy tele hijerena viva tv ianao satria misy efitra efa libre ao izao raha ohatra anaovana reservation ingahy,
bye se aza romodromotra ianareo mpmba an'i tgv rehefa mamaky an'ity fa za aza malahelo an'lery nefa mba mpomba ihany teo aloha.

Nampidirin'i ralivakely @ 15:00, 2009-02-04 [Valio]
Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Aprily 2020 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox