« | »

Hatezerana sy ompa izany azoko androany izany an!

2009-03-19 @ 21:40 in Politika

Aza taitra amin'ny lohateny ianao, na dia misy fahamarinany ihany aza izany nanjo ahy izany. Nanomboka androany alakamisy 19 marsa 2009 no tena nanaovako ity fitsapana ny hevitry ny olona amin'ny ankapobeny amin'ny toe-javatra ankehitriny. Tsy afaka miteny ny any ivelan'Antananarivo aho fa izay azoko nanaovana izany no nanaovana izany, ireo mpifanena sy mifankafantatra tarehy fotsiny fa tsy voatery ho mpifanerasera. Sarotra fantarina amin'izay tena ao am-pony ny olona fa tsy maintsy itadiavana hevitra tsy ampoizina. Tsy miresaka amin'izay efa tena fantatro hevitra intsony aho fa ireo tena baraingo amiko ny safidiny no nanaovako ity andrana ity. Ahoana ary hoy ianao? Etsy ary fa zavatra tsotra ilay izy!

Rehefa hitako mitady hila resaka ilay olona dia vetivety dia fantatra ny heviny. "Ahoana e? Dia arahabaina fa nahazo filoha vaovao isika e!" na "arahabaina fa nahazo filoham-pirenena vaovao isika e!" na "arahabaina fa nendresy ny tolona e!" sady mitady ny tanany hoharabaina ianao. Eo noho eo ihany dia azonao ny valiny. "Filohanareo izany fa tsy anay!" na "izahay tsy nifidy azy" na "Filoha amin'ny ahoana koa e?", ireo no atao hoe valinteny mihaja indrindra fa betsaka ny nanompa tamin'ny valin'arahaba... Fa ahoana kosa? hoy aho nanatsafa, ary dia ambarany tsy miahotra ny heviny. Tena variana aho fa maro dia maro tokoa no tsy mankasitraka izao fitondrana tetezamita izao. Tsoriko kosa fa misy dia misy tokoa ny faly sy ny mamaly tsy sazoka fa vitsy dia vitsy ry zareo mitaha amin'izay tezitra. Tsy haiko aloha fa mety ho nisafidy loatra izay nanontaniako angaha aho.

Zavatra iray azoko notsoahina avy amin'io dia ny mety ho fahatsapan'izay miresaka amiko fa ny tsy mankasitraka no maro kokoa noho izay mankasitraka sy faly. Lazain'ny gazety sy haino aman-jery vahiny diso fantatra moa fa maro ny nifety tamin'ny fotoana nahazoan'i Andry Rajoelina ny PHAT (Présidence de la Haute Autorité de la Transition), saingy raha notarafina tety amin'ny nisy anay aloha, isy dia nisy tokoa ny nitabatabam-pifaliana fa ny hafa kosa nangina toa tsy niraharaha izany. Mety hisy ihany koa anie ny fahamenarana noho ny zava-mitranga e!

Izany eo ihany, fa tezitra toa nanao fandrahonana ambadika mihitsy ingahy Komandà nitondra ny filohan'ny FJKM hogadraina tany amin'ny tobin'ny Capsat, ary ny heloky ny pasitera tamin'izany moa dia mbola naveriny tamin'ny mpanao gazety ihany fa "mpamadika" izy, henjana koa izany antom-panenjehana izany! Tsy mendrika ny maha-pasitera anao, hoy ranamana ny ataonao, mamorona fotsiny fa "tsy nisy nampisotro amany azy izany". Nanao fanambarana manko ny foibe FJKM ka niteny izany fampisotroana fivalanan-drano nampanaovin'ny miaramila azy izany tamin'ny iray amin'izy ireo ny Mpitandrina Lala Haja Rasendrahasina. Nanao fotoam-pivavahana moa ny FJKM teny Andrainarivo fahasoavana omaly, ho an'ny filohan'ny FJKM, noho ny fisamborana azy ary nahazo olona io fotoana io na dia tanaty ora fiasana aza. Heverina fa mbola hanao izany ny FJKM indray alahady, ka na inona na inona fandraisanao azy, zavatra hafa no mety ho fandraisan'ny olona azy ka entiny hanehoany ny "heviny" izay tsy voatery hankasitraka izao fitondrana voafidim-bahoakan'i 13 mey izao io fotoana io raha tanteraka, hanehoany olona ihany koa fa tsy matahotra ramatahora velively ny olona fa mitady filaminana kosa. Mety hisy zavatra hitranga amina fiangonana FJKM (fandrobana na fahamaizana) iray va re? Enga anie ka tsy hisy satria hiampanga tena izy raha mitranga izany! Na izany na tsy izany miandry ny Asabotsy sy izay fahamaroan'ny olona ho tonga eny Mahamasina ny mpitazana. Niniako natao koa ny "manasa ny olona" ho tonga eny fa ahafantarana ny hevitry ny olona ihany koa io, rehefa miala bala izy dia fantatrao avy hatrany ny heviny... na tsy voatery ho marina 100% aza izany paikako izany!
jentilisa, 19 marsa 2009 amin'ny 23:40

Hevitra

Manaova mpanohitra indray ary hoe!

Andramo indray ny mimenomenona ary hoe tsy manaiky sns raha te hanandrana daroka vodim-basy :-) Nefa tandremo sao tsy tafaverina hitantara aminay ny fandehany eo indray an!
Sangisangy iray an-dàlana fa ahoana tokoa ny fandehan'ireo tokony ho nandray ny fitondrana miaramila ireo? Noterena ve izy ireo nefa toa mitsikitsiky be ery', tsy mba toa an'ilay minisitry ny fiarovana, sa kosa nahazo saosy tany koa?
Lazaiko anareo fa ny fitantarana aty ivelany dia hoe nanao sonia malalaka ry zareo namindra fahefana dia avy eo ny HCC koa nanamafy izany koa dia ara-dalàna izany ny rehetra! (ary ilay resaka latsaky ny 40 taona angaha nanjavona no hoe "azonareo antsoina hoe Prezidà aho!")
Manitra tokoa ny fofon'ny fitondrana ary mamy ny tsirony an!matetika fotsiny dia mangidy fara!
Mankasitraka mandrakariva e!

Nampidirin'i gasi @ 01:47, 2009-03-20 [Valio]

noterena

havana akaiky ny jeneraly 1 tamin'izy 3 lahy no nilaza fa noterena ny jeneraly nanao ny famindram-pahefana ary dia tsy maintsy nanao an'izay satria dia fantatra ny habibian'ireto miaramika mpioko! torak'izany noa ny HCC (misy havana koa nilaza an'izay)ary nisy fandrahonana amin'ny fianakavian'izy ireo mihitsy. Mahamenatra ny nataoningahy Ratsirahonana, asa raha mbola sahy hivavaka ao amain'ny FJKM Isotry Fitiavana izy ity fa dia mamoa-fady sy mpamadika Tanindrazana no filaza azy. Manatena hatrany fifohazana faobe izahay mba hialàna amin'izao toe-javatra izao! maka aina kely aloha dia vonon-kiroso raha ilaina

Nampidirin'i Tsimiova @ 11:13, 2009-03-20 [Valio]

Démon-cratie

Io ihany no fantatry ry zareo e! Tsisy idirany @ tena demokrasia fantatra eran-tany.

Nampidirin'i gasi @ 12:29, 2009-03-20 [Valio]

fanapariahana

ANTSO AVO

Daty: mar 17 mars 2009 22:11:27

Ho an’ny Terak’Iarivo iray manontolo,

Ho an’ireo Terakin’ny faritra hafa nefa monina eto Antananarivo sy ny manodidina,

Ho anareo rehetra mandala ny rariny sy ny hitsiny,

Ho anareo tia ny mariny ihany sy ny marina hatrany,

Ho anareo mandala ny ara-dalana,

Ho anareo rehetra tsy mankato ny barofo be fahatany,tsy mankato ny herisetra ,

Ho anareo mankamamy sy miloloha ao an-tampon’ny loha ny soatoavina malagasy, ny hasina amam-pahendrena maha-malagasy, ny fihavanana,

Ho anareo rehetra na inona na inona ny firehan-kevitra politika anananareo, nefa Malagasy tia fandrosoana hianareo, Malagasy tia an’I Madagasikara hianareo, Malagasy tia an’Antananarivo hianareo, Malagasy tia fifanajana, Malagasy, tia ny firaisankinan’ny samy Malagasy sy ny firaisampirenena ,

Ho anareo miaramila am-perinasa na efa misotro ronono nefa manaja izany atao hoe “discipline” izany na fitsipi-pifehezana eo amin’ny samy miaramila,

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Noho ny maha-malagasy tia manaja ny ara-dalana anay, satria atosiky ny feon’ny fieretreretanay izahay no anaovanay izao antso avo izao ampanetretena, ampitiavana sy ampanajana ho anareo satria:

Nodoran’i TGV Antananarivo,

Nopotehin’i TGV Antananarivo,

Nolevonin’i TGV Antananarivo,

Ho lasa lavenona Antananarivo,

Ho kila forehitra Antananarivo,

Ho potika i Madagasikara,

Ho levona i Madagasikara,

Ho sambo lehibe rendrika i Madagasikara,

Ho saro-kenatra i Madagasikara

Tsy hahita ny anjara masoandrony eo anivon’izao tontolo izao ny taranak’ i Madagasikara,

Ho sokina nanani-bato tapi-dalan-kaleha ny taranak’ i Madagasikara,

Ho jamba eo anivon’ny fahazavan’ izao tontolo izao i Madagasikara,

Satria

Ho viravirain’ny amboa dia avy eto antoerana sy avy any ivelany i Madagasikara,

Harapak’ireo mamba noana i Madagasikara,

Ho rasarasain’izy ireo ny atin’ i Madagasikara,

Ho lasa tsikafona eo anivon’ny Ranomasimbe Indianina i Madagasikara,

Tsy mendrika izany rehetra izany Antananarivo sy ny mponina rehetra ao aminy,

Tsy mendrika izany rehetra izany Madagasikara,

Noho izany,

Ndao hifanome tanana hiaro an’ Antananarivo

Ndao hifanome tanana hiaro an’ i Madagasikara,

Ndao hidina marobe eny an-dalam-be hanao rodobe hifanitsa-kitro hanentsina ny arabe, avy avaratra ka hatrany atsimo, avy atsinana ka hatrany andrefana,tsy ankijanona mba hanehoantsika izay manaja ny ara-dalana eo imason’izao tontolo izao fa maro an’isa isika tsy manaiky velively izao fanazimbazimbana ny rariny sy ny hitsiny ankehitriny izao, fanitsakitsahana ambany faladia ny voninahiny sy ny haja aman-kasin’ny vahoaka Malagasy izao, fanariana any an-dava-piringa ataon’ny olom-bitsy toy an-dry TGV sy ny forongony toy an-dry Jacques Sylla tsy mena-mivadika toy ny tanalahy,ny safidin’ny vahoaka Malagasy tsy vakivolo taminy 2006 ary indrindra ny famarinana an-kady any anatin’ny lavaka lalina mangitsokitsoka tsy hita noanoa an’ i Madagasikara malalantsika sy Antananrivo renivohiny ankehitriny izao.
Tsy rariny izao koa tsy tokony ho ekena,

Ndao hiaro ny ara-dalana amin’ny fidinana eny an-dalam-be eny andalambe sy eny amin'ny kianjan'i 13 Mey hanehoana fa firenena tan-dalana I Madagasikara. Aoka hiandry ny fifidianana 2012 izay tsy faly fa tsy tokony ho tretriky ny hanongam-panjakana fotsiny. Mitsangana fa lehilahy misikina fa vehivavy hiaro ny ara-dalana
Misaotra anareo, mankatelina anareo tia ny ara-dalana sy ny rariny.

Nampidirin'i Tsimiova @ 13:10, 2009-03-20 [Valio]

ze voa manodidiina

aza mamorona ry Tim isany fa tsy misy nampisotro maloto izany fa natao hamendrofendroana olona fotsiny zany !! rehef tratra le odigasy be tao de nasiana anzay mba sitrany ahay hivily ho any amin'ny resaka amany ny resaka !!!

Nampidirin'i kapsat @ 14:17, 2009-03-20 [Valio]

lohan'osy sy osilahy volamena

ireo ve de mba tokony ho aradalana sy rariny ary mety teo anatrehan'Andriamanitra ?? aza entin'ny fo fotsiny ka hanohana be fahatany fa efa tafiditra resaka satanisme 100% mihitsy no nampitondrainy atsika malagasy ! mba ahantra fadiranovana tsy hisy ahatraka !! soa fa nisy ny TGV tsy laitran'ny ody gasy

Nampidirin'i kapsat @ 14:21, 2009-03-20 [Valio]

efa lasa moderne kosa isika rehetra fa na ny sary toy ny haingo trano aza lasa ody Gasy. Hafa mihintsy izany ody Gasy taloha izany, ohatran'ny Moara, sns... Efa niova marina ianao ry taniko. Sa ny olona no efa lasa minomino foana na mora amidy ka na ireo souvenir amidy amin'izay touriste tonga aty Mcar aza lasa ody Gasy. Dia ahoana izany rehefa mba mijery musée fa lasa ody Gasy daholo izay hitan'ny maso.

Nampidirin'i Solo @ 15:34, 2009-03-20 [Valio]

Hatezerana sy ompa izany azoko androany izany an!

efa lasa moderne kosa isika rehetra fa na ny sary toy ny haingo trano aza lasa ody Gasy. Hafa mihintsy izany ody Gasy taloha izany, ohatran'ny Moara, sns... Efa niova marina ianao ry taniko. Sa ny olona no efa lasa minomino foana na mora amidy ka na ireo souvenir amidy amin'izay touriste tonga aty Mcar aza lasa ody Gasy. Dia ahoana izany rehefa mba mijery musée fa lasa ody Gasy daholo izay hitan'ny maso.

Nampidirin'i Solo @ 15:34, 2009-03-20 [Valio]

Kapsat

Mbola samy ho tsarain'ny ataony io e! matahotra ny ho avy sy ny fitsarana sahady angaha koa aty no mimenomenona. Efa nanao ny tsy nety ianareo teo imason'izao tontolo izao ary raikitra an-tsary daholo ka hita eo e! tsy vita mora ireny e!

Nampidirin'i Mpamaky Matetika @ 15:46, 2009-03-20 [Valio]

O ry kapsat a!

Tsy ny eo gasikara ihany no hijery ny cas-nareo fa dia ho apetraka eran'izao tontolo izao ka dia mahandrasa fa ny marina tsy maty e! ny sary ao daholo, ny feo ao daholo ny tenanay no handika ny teny gasy-nareo amin'izao tontolo izao. Tandremo ny fihetsika ataonareo atsy ho atsy fa tsy maintsy hisy dia-penitra foana ka manjary hampitombo indray ny efa ho hiampagana anareo. Izay fa dia efa ao ny sary, orona-tsary sns ka dia mihomana fotsiny.

Nampidirin'i Mpamaky Matetika @ 16:14, 2009-03-20 [Valio]

tsisy mpanohana ny politikan-dRavalomanana

SADC, USA, UE, UA,ary dia io koa Lafrantsa fa manameloka daholo ary miresaka fanonganam-panjakana hoy ny mpanao gazety frantsay (france24) kanefa hoy ihany izy tsy misy na iray aza manohana ny politikan-dRavalomanana!
Koa izay no efa nolazaiko foana hoe tokony hatao ny lisitra ny zava-bitany ary arovana ny politikany dia dradradradraina io...
Ny mahaliana koa dia toa tsy misy afa-tsy ny SADC no mila avy hatrany ny famerenana ny Filoha amin'ny toerany ka jereo fa politika hafa indray ny hoe fifidianana avy hatrany.
Sa ahoana hoy ianareo?

Nampidirin'i gasi @ 17:55, 2009-03-20 [Valio]

contre-manif?

mateti-pihavy aho fa manahy amin'io hetsika ho fanoherana rahampitso io eny Analakely io, tsy fiantsiana ady ve ka hiteraka zava-doza eo indray? angaha ary tsy hoe hendry ny malagasy ka hifitsaka aloha izao mba tsy hanipy ilo ambony afo?

Nampidirin'i gasi @ 21:50, 2009-03-20 [Valio]
Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Janoary 2020 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox