« | »

Ny hetsika eny amin'ny Auditorium Ankorondrano Antananarivo

2009-05-08 @ 22:59 in Politika

Araka ny nampitain'ny mpampahalala vaovao izay tsy dia fanarako loatra intsony amin'izao fotoana izao dia notokanana ny zoma 8 avrily 2009 ny tsangambaton'ny 7 febroary 2009, izany hoe zava-nitranga telo volana lasa izay. Misy ny anaran'ireo nodimandry tamin'iny fotoana iny io tsangambato nasiana sarin'olona lavo sy toy ny mitorevaka ary manangatanana manao marika V io. Eo ampita manatrika ny lapan'Ambohitsorohitra moa no misy azy. Ry zareo nitondra ny olona hovonoina eny moa no mitondra amin'izao fotoana izao ka tsy dia atao mahagaga loatra raha mba manorina tsangambato eny izy. Sady fantatra rahateo fa ampolony no maty tamin'io fotoana io. Tamin'ny tsilian-tsofina sy hitakintantsika taty amin'ny aterineto ihany dia anisan'ny maty tamin'io fotoana io ny rahavavin'ny vadin'ny Kaomandà Charles Andrianasoavina, ary ny fandrenesan'ny vadiny io fahafatesan'ny rahavaviny io ihany, araka ny tsilian-tsofina, no niteraka ny fahatairana ka nahafaty ny vadiny. Efa fantatsika fa ifanilihana ny andraikitra tamin'io raharaha io.

Efa fantatry ny mpanaraka ny toe-draharaha tamin'io fotoana io fa nilaza ny hanangana vaomiera mahaleo tena hanadihady momba io raharaha io, dieny ny ampitso nisian'iny asabotsin-drà iny ny  filoha Ravalomanana. Miharihary tamin'ny rehetra fa tsy nandefa na inona na inona hanosehana ny mpitolona mafana fo ireo mpitandro ny filaminana nanao barazy ny tery aloha tery. Tsy nisy ny baomba mandatsa-dranomaso ary tsy nisy ihany koa ny fanosehana nivantana, fa ny nihazakazaka namonjy aina no nataon'ny zandary sy ny miaramila ary ny polisy nisahana ny sakana. Matoa nahasahy nanambara hanangana vaomiera manokana mahaleo tena ny filoha Ravalomanana dia fantany mazava fa misy andraikitry ny tafika goavana mihitsy ao. Efa nisy ny fifanarahana teo amin'ny mpitandro ny filaminana ivelan'ny lapa sy anatin'ny lapa. Fantatry ny rehetra ihany koa fa tsy maintsy ny filoha nitondra tamin'izany fotoana izany no voahoso-potaka voalohany tamin'iny raharaha iny. Hita tsara anefa rehefa miherika mankany indray isika fa efa tsy voafehin'ny filoha intsony ny tafika tamin'ireny fotoana ireny, eny, efa hatramin'ny 26 janoary aza fa Ravalomanana fotsiny no nanamboatra saina nilaza fa tsy nampihetsika ny miaramila izy... nefa heveriko fa diso ihany izay filazany izay.

Fa dia nanaotao foana koa na izany aza ny ao amin'ny HAT nanagadra mpanao gazety, dia lazaina indray avy eo fa resaka tsy idiran'ny maha-mpanao gazety azy koa no tena isamborana azy sy itanana azy am-ponja. Miezaka ny hamongotra ny fihetsiketsehana ataon'ny mpitaky ny ara-dalàna sy ny fitiavana ny filaminana manko ny tetezamita dia tsy maintsy mandray andraikitra mivilana tahaka izao. Tadiavina avokoa izao fanamelohana rehetra izao. Tsy atao mahagaga intsony raha nampidirina hitanana am-ponja an'Atoa Ralitera Andrianandraina, ilay lehiben'ny fiarovana teny amin'ny Fitsarana Avo momba ny lalam-panorenanana, ny ahiahy fikasana handoro ny lapan'Ambohidahy, izay ambenany... tsy nisy akory ny porofo hoe efa nisy lasantsy na zavatra mifanahatahaka amin'izany hanaovana vesatra amin'izany ahiahy izany. Eto aho dia manararaotra manoratra fa raha sanatria misy misambotra aho dia loharano roa no mety mahatonga izany.

Ny loharano voalohany dia avy amin'ny vaomieran'ny fifandraisana ao amin'ny tolona atao eny amin'ny Auditorium eny Ankorondrano. Nametraka ny mombamomba ahy tao manko aho ny zoma 8 mey noho ny fitadiavako antontan-kevitra avy amin-dry zareo. Resaka anay samy anay moa iny. Fantatrareo fa mila fotoana betsaka mihitsy ny tolona, ary na dia ny fanoratako aminareo izao aza dia heveriko fa fandraisako anjara mavitrika amin'ny tolona hamerenana ny ara-dalàna eto Madagasikara, ary mba ho nofinofy ratsy eo amin'ny tantaran'i Madagasikara izao fanonganam-panjakana nihatra teto izao, fa mba tsy haharitra ela intsony. Ny loharano faharoa kosa indray dia avy amin'ny vadin'Atoa Alain Ramaroson... Rtoa Olga, raha toa mbola io notononiko anarana io ny vadiny, mahafantatra ahy manko izy io. Ary fantatro ihany koa izy sy ny zanany mianadahy (voalohany ohatra raha toa efa nisy zaza hafa indray!). Hitanareo ihany fa malazalaza ratsy indray izao tsahotsaho amin'ny mety hisamborana ny mpanao gazety nitantara ny mitranga eny Ankorondrano izao, sy manambara ny hevitry ny legalista. Raha nanontaniana manko ny lehiben'ny famotorana eny amin'ny CNME Ambohibao, ny amin'io mety hisamborana mpanao gazety dia tsy nandà mihitsy izy (sady tsy nanaiky rahateo) ka miteraka ahiahy ihany.

Mora dia mora ihany koa ny vesatra azo atao amiko raha voasambotra aho, satria feno antontan-kevitra rehetra na ampahany betsaka momba ity rahahara ity ny mpanoabaikoko na solosainako araka ny ahafantaran'ny maro azy. Ilaiko dia ilaiko amin'ny fanoratana tantara kasaiko havoaka moa ireo antontan-kevitra ireo, nefa azo avadika ho fanohintohinana ny fiandrianam-panjakana sy fikasana fampielezana trakitra manaratsy ny fitondrana ihany koa. Tsy dia ataoko ho olana loatra moa ny amin'izay na hosamboriny aza aho. Ny iriko moa dia raha vao mieritreritra ny hisambotra mpamaham-bolongana ihany koa ry zareo ireto dia mba ho tahaka ny fitenena fotoana vitsy lasa izay nefa amboariko kely manao hoe: "Jentilisa ve? hein ein! c'est rien ein (vakinteny ataritarika!)". Mety ho azo ampidirina ihany koa ny filazana hoe fampielezana vaovao tsy marina (satria tsy mifanaraka amin'ny revin'ny FAT).

Dia mba manararaotra kely aho mitantara ny fandalovako teny amin'ny Auditaurium. Hatramin'ny nifindran'ny tolona ho eny dia vao indroa aho izay no nankeny. Ny voalohany dia tamin'ny alarobia 6 mey 2009 teo. Tohina tokoa ny fo raha nahita ireo mpitolona vitsivitsy sahy sedra niatrika ireo mpitandro ny filaminana teny Tsimbazaza ka nanaovako anakampo hoe tsy maintsy mankany aho rahampitso hampaherezana ireo sisa mbola mitolona. Noho ny zavatra hafa mbola natao dia tamin'ny iray folakandro aho vao niomana ho any io andron'ny alarobia io. Fantatro fa mitady tsy hahatratra ny fotoana aho, sady ny ora fiasako ihany koa miditra amin'ny iray ora sy sasany folakandro dia nandray fiarakaretsaka aho. Indrisy anefa fa ny ora nahatongavako teny indrindra no nirava ny tao. Nisisika niditra ihany aho, hitako tena midadasika ny tokontany, ary azo heverina ho lehibe noho ny kianjan'Ambohijatovo nivoriana aza. Betsaka noho izay nampoiziko ny olona tao na dia maro aza ny matahotra hankao. Ny olana lehibe manko dia tsy misy afa-tsy vavahady tokana ny mankao... noho izany, raha misy ny fanafihana dia tsy afa-mivoaka intsony izay efa ao anatiny ka tsy mahatsambikina ny tamboho efa avoavo ihany ery ambadika. Tsy fantatra ihany koa anefa raha efa misy miandry any na tsia. Ny fefy anoloana kosa moa dia voafefy fanitso ka ny ao anatiny tsy mahita izay ao ivelany, ary ny ao ivelany tsy mahatazana izay ao anatin'ny fefy. Mila karazam-pahasahiana ihany noho izany ny miditra ao amin'io Auditorium Ankorondrano io.

Mazava loatra fa mbola nampiandrasiko tao ihany ny fiarakaretsaka nitondra ahy, tsidika dimy minitra ihany manko no nataoko raha lava indrindra tamin'ity andro nolazaiko ity. Tao anatiny aho dia nahita ireo efa hody, saingy niangaviana hijanona aloha hangoronana ny fanamafisam-peo ka rehefa lasa ny fiara vao miara-mody na mamonjy asa avokoa ny rehetra. Tsikaritro fa misy baoritra fitoeram-pako miely eny ho eny, ary dia amin'ireny tokoa ny olona no manary ny fakony. Nahafaly ahy ny nahita io satria tena fitandroana ny fahadiovana tokoa izany fihetsika izany. Nahavariana ahy fa nisinisy ihany ny olona fantatro tarehy no tsy hitako teny Ambohijatovo mihitsy nefa dia hitako tao... Amin'ny faritra avaratr'Antananarivo manko ireo no mipetraka ary lavitra azy ireo ihany ny kianjan'Ambohijatovo. Misy dia misy ny olona no mankeny isan'andro saingy raha ny maro an'isa tazana teny dia izay fotoana ahafahany hany izy no mankeny. Lasa aho avy teo namonjy ny fiarakaretsaka... May aloha ny manakaiky ny Ar10 000 , hilazako aminao fa mandany vola tokoa ny mankeny, nefa tsy misy vola raisiko mihitsy tsy akory eny. Izay aloha no fandavantenako hamerenana ny ara-dalana hanjaka amin'ny tanindrazako.

Ny fidirako tao faharoa kosa dia ny zoma 8 mey 2009. Tsy afaka nankeny mihitsy aho ny alakamisy 7 mey noho ny asa. Noho izany tsy nahalala afa-tsy tamin'ny gazety ny diabe nataon'ny vehivavy manaraka ny ara-dalàna niainga avy teny Ankorondrano, nandalo ny kianjan'ny 13 mey ary nifarana teo anoloan'ny fiaran'ny miaramila miambina ny zaridainan'Ambohijatovo tsy azo nidirana intsony aho. Hetsika tsy nampoizina io ka tsy mahagaga raha tsy nisy velively ny fiomanana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Nitampim-bava ny vehivavy sady namatotra ny tanany ihany koa moa... ary nitondra sorabaventy misy soratra hoe "liberté".

Mba tonga alohaloha ihany aho satria mialoha ny mitataovovonana no nigadona. Mbola hita indray fa betsaka tamin'ireo nifanakaiky tamiko indray no sambany indray vao nankeny Ankorondrano. Gaga ny olona sambany vao tonga eny, ao ireo mihevitra fa vitsy tsy araka ny nampoiziny ireo tonga tao. Mazava loatra izany, hoy aho, satria ny olona ato kosa tsy tia gidragidra ary tsy te-haradratra loatra. Izaho kosa moa dia efa nambarako eo ambony ihany ny hevitro. Tsapa kosa fa maro kokoa noho ny tamin'ny alarobia ny tonga tamin'ity andron'ny zoma ity. Na ny mpikabary aza dia nilaza fa nitombo tokoa ny isan'ny nanatrika ny hetsika. Hita ho miasa ny mpitandro ny filaminana sivily... tsy manao irony akanjo maitso tanora irony intsony... satria izay olona varimbariny sy somary hafahafa fihetsika dia avoaka any ivelan'ny fefy mihitsy fandrao manakorontana na miteraka korontana. Efa zaatra tsara izany ary mametraka tokoa ny atao hoe mpandala ny filaminana. Diso hevitra noho izany ireo izay nikajikajy fa hampitsaha-ketrika ny tolona ny fanakatonana ny radio mada hany tena mpitantara mivantana ny hetsika amin'ny ankapobeny. Isaorana ihany na dia izany aza ny radio fahazavana sy ny matv amin'ny fiezahan'izy ireo mamoaka ny vaovao avy eny Ankorondrano Auditorium.

Mihevitra ny hahavory olona maro moa ny mpanao fihetsiketsehana io Asabotsy 9 mey 2009 io, efa izaho kosa raha nanaraka ny hetsika hatramin'ny voalohany, dia tsy dia manantena izany fahatongavana maro izany loatra. Efa impiry impiry moa no nanantenana tahaka izany tamin'ireny fiandohan'ny tolona hamerenana ny ara-dalàna ireny, saingy na dia betsaka noho ny mahazatra aza ny olona rehefa andron'ny Sabotsy, dia tsy ilay araka ny antenaina velively. Manaraka izany, miteraka adihevitra mandrakariva ny fihetsiketsehana mivoaka ny valan'ny fivoriana. Ataoko fa misy hatrany ny fifanoheran-kevitra rehefa misy izay hetsika midina an-dalam-be izay. Vao ny talata teo no nahitana fa vitsy ny olona mahasahy milahatra izany; koa tsy azoko ny mbola hanaovana ny tahaka izay io sabotsy 9 mey io... raha ny vehivavy irery dia ataoko fa tsy maninona mihitsy...satria tsy misy velively izany olona hiady amim-behivavy izany ka tsy hitafy henatra avy eo, mandresy tsy mahazo sitraka, resy afa-baraka. Angamba, angamba! hoy aho, ny fanarahana mivantana ny lanonam-pitokanana ny filoha Afrikana tatsimo vaovao, Atoa Jacob Zuma, eny amin'ny masoivoho Afrikana Tatsimo, izay tsy lavitra ny Auditorium no hatrehin'ny mpanao fihetsiketsehana, ka disoina ny mpitandro ny filaminana misodisody eny ka manakana ny anoloan'ny ambasady satria ny masoivoho mihitsy no manasa ny rehetra hanatrika io fotoana io (nisy fifanarahana ve tany ho any?) Hanakana ianao hitan'ny manao gazety rehetra ary ahana hanaovan'ny olona fitantarana mivantana miaraka amin'ilay lanonam-panokanana filoha nofidiam-bahoaka ihany koa. Ny hevitra na toeran-kafa indray moa tsy fantatro loatra fa vinavina fotsiny ny ahy. Ny Vondrona Eoropeana anefa no kendrena hampitana hafatra amin'io andron'ny sabotsy io.


Izay no lava, fa araka ny mahazatra izay manoratra eto amin'ny bolongana dia soraty vakiraoka aloha ny soratra, dia ankotrihina (actualiser na update) ny takelaka vao apetraka ilay hevitra, ny solon'anarana ary averina soratana ny marika eo anilan'izany marika hitanao.jentilisa, 09 mey 2009 amin'ny 01:00 maraina

Hevitra

Mitandrema ihany ianao ra-Jentilisa, ary mba mailo ihany!

Tena tohina ny foko mahita ny fitiavan-tanindrazana anananao!

Mahereza hatrany fa ny aty Antsirabe dia hafananay hatrany koa ny tolona!

Nampidirin'i Rojo @ 23:49, 2009-05-08 [Valio]

Tsara mihitsy ny ametrahanao mialoha ny ahiahinao satria tena efa tsy azo eritreretina intsony ny zava-dratsy mety ho vitan'i Andry rajoelina!

Mahereza ranadahy a!

Nampidirin'i Volaniaina @ 23:53, 2009-05-08 [Valio]

zavatra tsikaritra

Manaona aloha!

Hay ve ianao ka tsy mpanao gazety e!

Tena tsy ho rariny kosa mihitsy raha enjehina hatramin'ny blogger e! Aza misy anie izany!

Zah dia mpamaky tsy tapaka ny blaogy.com sy ny blaogy malagasy maro be. Ary tena tsikaritro fa tatoato dia matahotra milaza vaovao ny mpiblaogy :

misy ny nanala ny sariny,
betsaka ny tsy manoratra intsony,

Na izaho tsy eo amin'ny toerany aza aloha e!

Tena efa anaty tahotra ny olona ao Dago! Tsy afaka milaza hevitra intsony!

Nampidirin'i Miora @ 23:58, 2009-05-08 [Valio]

Tena hita amin'ny fomba fanoratrao fa olona tsotra ianao ("franc" no tena tiako tenenina).

Olona tahaka anao no tena mendrika ho mpanao gazety!

Ny antony itenenako izany dia izao :

na dia eo aza ny fironanao ara-politika dia tantarainao amin'ny izay nahitanao azy tokoa ny zava-nitranga. Izay tsy hitanao dia tsorinao fa tsy hitanao.

Ny zavatra tsapako koa dia ity (izay vokatry ny fahatsoranao "loatra" koa):

Matetika ianao dia manome sopapa ho an'ny mpandroba fahefana, raha tsy hitanisa aho ohatra, afa-tsy :
- ny filazanao fa toy ny kizo ny auditorium Ankorondrano.
- ny filazanao fa i ranona dia mahafantatra anao tsara, ary koa ny filazanao fa "voasoratra any ho any ny anaranao".

Koa ny soso-kevitro dia ny hoe : mba mailo ihany! Ary ezaho ny tsy hanome hevi-dratsy ny mpandroba.

Arovy ny tenanao satria tsy maro ny olona tia Tanindrazana toa anao sy toa ahy ... indrisy fa izany no zava-misy.

Koa raha ianao no tsy afaka mitoraka blaogy intsony dia efa fahabangàna lehibe ho anay aty an-dafy izany!

Nampidirin'i RATOVONDRAHONA M. D. @ 00:13, 2009-05-09 [Valio]

izaho dia mitovy hevitra amin'i Ratovondrahona!

Ary mbola apetrako eto hatrany ny fankasitrahako ity blaoginao ity!

Voalohany dia tena malagasy mangarahara sy madio ny fomba fanoratrao! Tena mbola tsy nahita ny toy ny blaoginao aho hatramin'izay.

Manaraka izany dia ampiasainao ho amin'ny antony mendrika (cause noble) tokoa ilay talentanao tia manoratra. Betsaka ihany manko ny blogueur gasy fa toa resaka tsy hinanan-kanina no andaniany connection.

Ny tanora milaza ho "proud to be malagasy" moa dia betsaka nefa na dia izay toe-draharaha ara-pôlitika ao Madagasikara aza tsy hainy akory! Adidy anefa amin'ny maha-olompirenena ny manaraka vaovao sy mandray anjara amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara!

Ka dia fankatelemana mitafotafo hatrany no omenao anao.

Nampidirin'i Niaina @ 00:23, 2009-05-09 [Valio]

Mametra haro-fanina ianao akoatran'íreo efa fantatrao sy heverinao fa mety hatrizay. Tsy fantatra intsony ny ritreritrír'ireto FAT sy ny forongony ireto. Indrindra moa ianao dia nilaza mahalala ny JENERALY RAMAROSAONA mianakavy. Mazava ho azy fa izahay mpanaraka eto dia tsy hilavo-lefona raha misy zavatra mitranga aminao izay mampita vaovao.
Mahazotoa, ary jereo ihany ny fomba fampitana vaovao na dia tsy nianatra nanao gazety aza ianao.

Rolls

Nampidirin'i ROLLS @ 15:25, 2009-05-09 [Valio]

IZaho koa mitovy hevitra @ Ratovondrahona fa manome sopapa ireo olon-dratsy ireo ianao indraindray. Raha sanatria ka azondry zareo moa ianao dia ahoana no mety hahalalana izany ? Ary farany, aleo ihany miaro tena na dia tia tanindrazana ary, tsy hay eritreretina anie ny anaovan-dry zalahy izay tratra any e, sao mijalijaly foana : mitandrema ihany. I Razily ary tsy hita h@ izao.

Nampidirin'i Kdaombaramita @ 20:05, 2009-05-09 [Valio]

tes frères

du courage mon frère. Si jamais cela t'arrive, nous ne resterons pas les bras croisés. Et le DJ Andry radomelina a bien intérêt à te laisser tranquille s'il veux prolonger son haute autorité. Déjà l'actualité sur Razily constituait deja un grand poids pour eux. Donc j'imagine bien encore leurs problème si andry le dj essaye de toucher les simples citoyens blogueurs. Entre-pas ... je te fais chapeau pour ton malgache. je t'envie beaucoup. http://rasl.trib.mid.over-blog.com/ http://tandem2009.over-blog.com/ http://nymarinatsymaty.over-blog.com/ Ny akanga maro tsy vakin'amboa! Ary adala i andry rajoelina ra manandrana mikitika blogera! Tsara kokoa aminy ny miverina mikirakira disc sy mamprevy makorel
Nampidirin'i tes frères de France @ 22:58, 2009-05-09 [Valio]

Mankasitraka mandrakariva Jentilisa!
Izaho efa hatrizay no manahy foana sao misy manjo anao any fa dia entina ambavaka mba ho tahian'Andriamanitra mandrakariva.
Ary tsy tokony hanao toa an-dRaveloson Constant ve ianao mametraka mialoha any amin'izay azo itokisana (mba tsy ilazana hoe @ manam-pahefana!), taratasy fitoriana mialoha na fampilazana raha sanatria misy misambotra na misy zava-manjo?
Ary inona no azonay namanao avylavitra mpanaraka anao tsy tapaka eto atao hanampiana anao na amin'izao tolona izao na mba hisorohana ny zavatra ratsy sanatria hitranga aminao? Sao mety hisy ilàna azy ihany ny fisoratanao ao amin'ny twitter (http://twitter.com/) ankoatra ny handefasana ny vaovao mivantana @ alalan'ny sms, handefasana fanairana ihany koa raha mitranga ny loza. Ato no efa misy ireo namana hafa efa za-draharaha mpampiasa azy io raha tsy efa anatin'io koa ianao http://twitter.com/lrakoto

Raha tsy izay mba omeo ny adiresy mailaka ahafahana manoratra manokana aminao sao misy ilàna azy ihany indraindray raha tsy tiana ny hamakian'ny besinimaro ny resaka na koa andefasana laharana fiantsoana antaroby' hifandraisana @ sms. Ianao moa efa mahita ny adiresinay ihany raha tsy tianao hapetraka eto ho an'ny besinimaro koa izany. Misaotra mialoha.
Dia mankahery sy mirary soa mandrakariva. Misimisia anie ny malagasy toa anao, mba ho fitaratra ho an'ny maro hafa anie ianao ary tsy ho very maina anie izao rehetra ataonao ho an'ny Tanindrazana izao!
Am-pitiavana!

Nampidirin'i gasi @ 00:20, 2009-05-10 [Valio]

jentilisa

Mankasitraka indrindra anareo rehetra tsy tana fa nanoratra avy hatrany raha vao nilaza ny raha sanatria misy misambotra ahy. Aza matahotra ny amin'izany ianareo fa efa nisy ny toromarika nomeko ny olona manodidina ahy raha sanatria avy izay trangan-javatra izay. Tsy maintsy vononina avokoa ny rehetra.

Matoa aho ninia nanoratra ireo lazainareo fa sopapa dia, voalohany: efa fantatry ny rehetra ny mahakizo an'i Auditorium ka izay no tena mampihemotra ny olona maro tsy ho sahy hiditra ao velively ary heverina fa mahavitsy tsy araka ny hieritreretan'ny vao tonga ao indray ny habetsahan'ny olona. Ny sakoroka manko efa fantatra ihany. Tadidio fa efa nidiran'ny miaramila mihitsy io toerana io indray maka; noho izany dia zavatra efa mivandravandra ihany no nosoratako. Faharoa: ninia nanoratra anaran'olona indray aho hilazana aminy ihany koa fa mba mahafantatra sombim-piainan'izy ireo nefa tsy nilaza na nanoratra momba izany fiainana izany velively fa raha misy nosoratako dia mikasika politika ihany. Ataoko fa tokony ho tsapany ihany koa fa tsy mba nanoratra ny fiainany mihitsy aho fa izay ataony amin'ny sarambabem-bahoaka ihany nolazaiko raha misy izany.

Koa mankasitraka anareo raha manahy ny amiko ianareo.

Nampidirin'i jentilisa @ 10:30, 2009-05-10 [Valio]

courage toi

mankasitraka ny nataonao rehetra sy ny fitiava tanindrazana nasehonao tandremo anefa fa efa be loatra ny mivadika biby @fitiavan-karena sy fitiavam bola diso tafahoatra ka sao ianao ho sorona eo !ny maty anie tsy afaka hiady ho an'ny taniny intsony e! zany no nitsoahan'ny filoha Ravalomanana na dia te-hiady mafy hatr@farany miaraka @vahoakany aza izy mivavaka hoanao aho Jenti a! tasoeur bye biz

Nampidirin'i FITIA @ 12:21, 2009-05-10 [Valio]

Sary taty Paris tamin'ny 09 Mai

Tsy ho be resaka aho, fa ireto mba misy sary nalaiko ho zaraiko aminareo eto. Na avy aza ny orana tany, dia mbola roa arivo ihany ny tonga nilahatra. Faly dia faly tokoa fa tafaresaka an-tarobia tamin'ny filoha Ravalomanana. Mahereza ry Jentilisa, ary mitendrema tsara ihany koa.

http://picasaweb.google.com/mahefa63/ManifestationGTTParis09Mai2009

Nampidirin'i RRMC @ 23:19, 2009-05-10 [Valio]
Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Febroary 2020 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox