« | »

Dinan'ny Tetezamita Maputo: zanatany amin'ny ahoana moa?

2009-08-22 @ 23:25 in Politika

Raha ny tena marina valin'ny hevitra iray any amin'ny vondrona mailaka serasera ity soratako etoana ity saingy navoakako bolongana no hitako metimety kokoa. Tsara ihany koa manko raha olona eto an-toerana no mamaly ny resaka fa rehefa Malagasy any ivelany matetika mahazo tsiny lazaina ho be petra-kevitra hatrany. Miaina eto Antananarivo aho, noho izany tsy very loatra amin'ny andavanandro politika eto Madagasikara.

Ny niandohan'ny adihevitra moa dia ny ao amin'ny andininy faha-36 (Charte de la Transition) manao hoe:

Titre  VII – Du  suivi  international
Article 36
La communauté internationale, témoin et garante des engagements pris dans le cadre de la Charte de la Transition, est appelée à appuyer le processus de transition, y compris l’organisation des élections
.

Araka ny dika nataon'Atoa Andriamihaja Solonavalona ihany sy ny heviny avy eo dia hoe:

"Ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena izany no mpanara-maso sy miantoka ny fampiharana ireo asa sy antsipiriany mikasika ny fananganana ny Tetezamita (mariho tsara : ny Tetezamita voalaza eto dia ny Tetezamitan’i Maputo fa tsy ny Tetezamitan’ny Malagasy, ilay Tetezamita nateraky ny 17 Marsa 2009 sy ny Tolom-bahoaka 13 May : eto dia misy fifanjevoana sahady ary ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena no mamaritra ny Tetezamita hodinihina dia ny an-dry zareo).

Eo amin’ny lafin’ny lalàna, rehefa miantoka dia tompon-kevitra sy tompon’andraikitra amin’ny raharaha atao : raha tsorina dia ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena no mifehy ny fitantanana eto Madagasikara fa tsy ny Fanjakana malagasy sy ireo rafitra ao aminy intsony. Ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena izany dia manao lalàna eo ambonin’ny lalàna tapahin’ny Firenena malagasy, izy no mibaiko, mifehy, mitantana ary mihevitra ho tsy misy Fanjakana mijoro eto (Tsy misy filazana mihitsy na indray mandeha aza, tsy misy fanononana ny teny hoe : Fanjakana malagasy na Fahefana Avon’ny Tetezamita na Governemanta malagasy ao amin’ireo antontan-kevitra rehetra notapahina tany Maputo ! Mahagaga izany).

Tsorina ny resaka fa tsy ahodikodina : miverina amin’ny fomba feno hafetsena ny fanjanahan-tany, toy ny miverina ho « Protectorat » i Madagasikara, toy ny tamin’ny taona 1895 – 96 : very tanteraka ny maha firenena mahaleotena ny Firenena malagasy, very ny fiandrianam- pirenena.
Porofon’izany, amin’ny andininy hafa ato amin’ny Fifanarahana dia voalaza fa hametraka masoivoho maharitra monina eto Antananarivo ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena."

Izay no nosoratany tao amin'ny vondro-tserasera iray. Amin'izao fotoana izao manko dia te-hitsipaka mafy ny fifanarahana tany Maputo ny ankolafy sasantsasany manohana an'i Andry Rajoelina indrindra fa heveriny ho fanohintohinana ny fiandrianam-pirenena malagasy io andininy 36 io ka anadinoany ny manaraka manao hoe:

Article 37
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des mouvances signataires des engagements souscrits au terme de la présente Charte, l’assistance de l’Equipe Conjointe de Médiation pour Madagascar sera sollicitée.

Koa satria moa te-haneho ny mariky ny fiandrianam-pirenena izy dia apetrany mazava tsara ny tsy tokony iverenan'i Andry Rajoelina intsony any Maputo, hanatontosa ny fikaonandoham-pirenena, ary hijoro amin'ny maha-mahaleo tena azy, hoy manko izy :"Ny fijoroan’ny Firenena Malagasy amin’ny maha firenena mahaleotena azy, manana ny fiandrianam- pireneny no takiana amintsika, Fanjakana efa mijoro io ary efa ekena ny fisiany eto Madagasikara".

Hamaly tsikelikely araka izay takatry ny lohako aho ary hiezaka ny tsy hanaratsy olona velively:

Voalohany: Faly tena faly ny tenako nahita ilay filazana nataon'ilay mpanoratra izay mpanohana mafana fo ny TGV hoe :"Tsy misy filazana mihitsy na indray mandeha aza, tsy misy fanononana ny teny hoe : "Fanjakana malagasy na Fahefana Avon’ny Tetezamita na Governemanta malagasy ao amin’ireo antontan-kevitra rehetra notapahina tany Maputo ! Mahagaga izany". Izy tenany dia mahalala tsara fa tsy manaiky ny ifandraisan'ny lazainy ho Fanjakana Malagasy mijoro amin'izao fotoana noho ny fanonganam-panjakana nataona miaramila mitam-piadiana indrindra indrindra ny tamin'ny 17 mars 2009 tao amin'ny Episcopat amin'ny firenena vahiny hafa ny mpanelanelana Afrikana. Tsy misy ary tsy hisy ny fanohanana rehefa mikiry handeha irery na mitady hifehy samirery ny familiana ny tetezamita izay mandalo izy. Koa raha mihevitra ho mahavita ny fanantanterahana ny tetezamita tokoa izy dia "Tohizo ny lalana", diso aho: Ataovy izay tianareo atao fa aza atao kosa izay hahatezitra ny olona ka hifotitra aminareo sy ny kiribiby ataonareo.

Faharoa: Mazava loatra fa heverina ho tsy misy antony avokoa ny zavatra rehetra efa natao sy kasaina hatao toy ny fihaonambem-pirenena (2 - 3 Avrily 2009), fikaonandoham-paritra (30 Mey - 3 jona 2009), ny Fifanarahan'ny Panorama ( 1 Aogositra 2009, Sa moa ireny dina voasonia tany Maputo ireny ka lasitra avy tao amin'ny dinik'i Panorama io avokoa ny 80%? Ny mahavariana manko dia mbola nolazaina tao amin'ny RNM hatrany tamin'ny vaovao atoandron'ny 22 aogositra 2009 fa io fifanarahan'ny Panorama io no fakan-kevitry ny GIC amin'ny fanelanelanana izay ataony). Efa nandaniam-bola sy fidiram-bola ho an'ny mpikarakara azy manko ny fivorivoriana tahaka ireny ka tsy mahagaga raha manangam-bovona ny voatendry hikarakara ny fikaonandoham-pirenena izay efa tokony hanomboka ity herinandro ity. Nibaiko mihitsy aza hanemorana ny Maputo II fa hampandrosoana kosa ny fikaonandoham-pirenena. Izay ve ilay fiandrianam-pirennea very sa aiza ho aiza ilay izy?

Fahatelo: Malagasy samy Malagasy no nifanaraka tany Maputo fa tsy ny Malagasy no nifanaraka tamin'ny Afrikana. Vavombelona manasonia sy manara-maso ny ffanarahana ny solontena mpanelanelana iraisam-pirenena, noho izany tsy misy itovizany tamin'ny soniam-pifanarahana nifanaovan'ny Mpanjaka "nisolo tena an'i" Madagasikara andaniny tamin'ny solontenan'ny fanjakana frantsay na tamin'ny ady "Hova-Frantsay" voalohany na tamin'ny fananiham-bohitra nataon'ny Frantsay ka nitifirany tafondro an'i Manjakamiadana ankilany velively ny fifanarahan'ny samy Malagasy. Olondehibe nifanaiky ireo nanasonia ireo fa tsy nisy nambanana basy tsy akory nandritra ny fifanaovan-tsonia, afa-tsy raha hoe mahatsapa ny Ankolafy Rajoelina fa mbola tsy ampy taona hanasonia iny Dinan'ny Tetezamita iny ny solontenany. Tsarovy tsara anefa fa ny solontenany indrindra no nametraka ny "Charte de Valeur" milaza fa tokony hajaina ny nifanekena. Koa hanangana ankolafy fahadimy ary ve ry zareo?

Fahaefatra : Ny andininy faha 42 amin'ity Dinan'ny tetezamita ity dia mametraka mazava tsara fa (Article 42 La présente Charte de la Transition constitue la loi constitutionnelle de la Transition) ity fifanarahana voasonia ity no maka ny toeran'ny Lalampanorenana Tetezamita, koa raha mitady hiala amin'ity fifanarahana ity ireo olona ao amin'ny ankolafy sasany dia mbola mametraka ny tenany hatrany ho "mpanitsakitsaka ny Lalampanorenana" ary mametraka ny hafa izay manaiky sy te-hampihatra ny Dinan'ny Tetezamita ho "mpandala ny ara-dalàna". Dia lasa manontany aho hoe tsy manaiky hofehezin-dalàna mihitsy ve ry zareo fa heveriny ho jadona ny fampiharan-dalàna tsy mifanaraka amin'ny sitrapony?

Fahadimy : Mihevitra ny hoe any aminy ve ny hery mitam-piadiana ry zareo dia nikasa ny tsy hiraharaha izay voasoratra ao amin'ity Lalampanorenana vaovao ity? Kanjo rehefa tratran'ny hoe ny mpanelanelana iraisam-pirenena no manara-maso sy miantoka ny fampiharana izay voasoratra, fa tsy ny miaramila na ny fiarahamonim-pirenena izay mampiahiahy tanteraka ny filazany ho tsy mirona atsy na aroa, dia lazaina fa mitsabaka na manjanaka ireo natao vavolombelona manasoania ny fifanarahan'ny samy Malagasy ireo, fa tsy fifanarahan'ny Malagasy amin'ny vahiny velively? Mazava loatra fa tsy misy "Fianakaviambe Iraisam-pirenena manao lalàna eo ambonin’ny lalàna tapahin’ny Firenena malagasy,mibaiko, mifehy ary mitantana" izany aloha  hatreto. Ny anjara asa nankinina aminy no tanterahiny tahaka ny tokony hanatanterahan'ny rehetra ny anjara adidiny sy ny anjara andraikiny fa tsy mitady fialana bala atsy sy aroa.

Fahaenina: Tsy tokony ho olana mihitsy raha :"hametraka masoivoho maharitra monina eto Antananarivo ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena". Efa nomena asa izy ary nanasonia izany avokoa ny ankolafy efatra sa tsy azo ataon'ny firenena vahiny intsony ny mametraka masoivoho eto Madagasikara? Aza averina any amin'ny andron-dRanavalona Reniny ny tantara fa tsy midika velively hoe lasa zanatany Madagasikara i Frantsa raha manana Masoivoho any Paris isika Malagasy. Sa tsy tokony hanaraka ny lalàna iraisam-pirenena isika fa "manana ny fiandrianam-pirenentsika"? Aza mamarika an-kady ny firenena tahaka izany lahy fa mba manan-taranaka ihany.

Izao aloha no takatry ny saiko teo noho eo. Adihevitra no natao ary fotoanany izao hitsakotsakoana tsara ny zavamisy fa sao dia manao tendro-po tsy mba namana ny sasany ka lasa manaonao foana. Efa nopotehina tao anatin'ny volana vitsivitsy ny toe-karena ka fomba tahaka ny ahoana re no ahafahana tsy miankin-doha vetivety?


jentilisa, Antananarivo faha-23 aogositra 2009 amin'ny 01:27

Hevitra

Fametrahana ny Tetezamita iarahana amin ny GIC.

Valin-teny hoan dra Jentilisa

Misaotra an dra Jentilisa nanome io fanehoan-kevitra io ary mamporisika azy hatrany haneho ny heviny.

http://mgslalom.over-blog.com/82-index.html

Raha azoko tsara ny ventin-kevitra entin-dra Jentilisy dia

1- Tokony tsy hiadiana hevitra sy adika vilana ny zavatra voalazan ny fifanarahana Maputo voalohany satria efa izay no nifanarahana sy natao sonia tany.
2- I Andry no filohan ny Tetezamita, ary ny ambiny amin ireo mpikambana dia ny teknisian'ny GIC no hanome tanana ny fitondrana eto an toerana amin ny fametrahana ireo olona ireo ho ao anatin ny Governemanta Tetezamita.
Ho ahy manokana, satria ny olona rehetra ao anatin ny rafi-pitantanana (na ny Executif, na ny Legislatif, na ny Fitsarana) na ny Société Civile na ny mpanao politika dia efa samy "juges et parties" daholo, izany hoe olona efa ahiahiana ho manana fiandaniana manokana, izany hoe olona efa tsy "objectif" intsony (tsy miangatra) raha handray décision iray, dia mety amiko ny fidiran ny GIC amin ny fanelanelanana mikasika ny:
1- Famoronana ireo postes isaky ny andrim-panjakan ny gouvernemanta tetezamita.
2- Fanolorana ireo olona izay hitantanana ny postes.
3- Ary ny fanaraha-maso ny fikarakarana ny fifidianana.
Marina fa tsy mifanalavitra loatra amin ny "abandon partiel de souveraineté", izany hoe fampidirana vahiny hikarakara ny raharahan-tokan-tranon ny Malagasy mandritra ny fotoana voafetra izany, kanefa noho isika efa "fanina" sy mihodikodina am-pitoerana dia ilaina ny fisian ny mpanelanelana vahiny (médiateur) hanoro sy hametraka fitsipika "provisoire" amin ny fitantanana ny raharaham-pirenena.
Ny tsy mazava tsara amin ny andraikitry ny GIC dia ny fomba fifandraisany amin ny fanjakana malagasy, satria tsy mbola nisy namaly ireto fanontaniana ireto:
1- IZA NO FANJAKANA MALAGASY afaka mifampiraharaha amin ny GIC sy ny firenena rehetra amin izao fotoana izao. ny HAT ve ?
2- NY GIC ve MANDIDY MANAPAKA amin ny : Fametrahana ny Gouvernement de Transition, Fametrahana ireo olona hitantana io Gouvernement io, ary manapaka ny Fizotran ny Transition, sa MANOLOTRA SOSO-KEVITRA IZY ARAKA IZAY VOASORATRA AO ANATIN NY CONVENTION DE MAPUTO 1.
TSY MAZAVA AMIN NY OLONA IO LAFIN-JAVATRA IO HANY KA VOASOKETA NY GIC.
Amiko manokana aloha:
1- Ekeko tanteraka fa rava ny Repoblika faha 3.
2- Ekeko tanteraka ny zavatra tapaka tao Maputo. Ny fifanarahana Maputo 1
3- Ekeko tanteraka fa mifamahofaho be ny atao hoe FANJAKANA MALAGASY amin izao fotoana izao.
TSY FANTATRA MAZAVA HOE IZA NO TENA MPITONDRA MARINA AFAKA MIFAMPIRESAKA AMIN NY GIC. Ny HAT dia ekeko tanteraka fa fitondrana tsy afaka hitantana irery ny FANJAKANA MALAGASY satria fanonganam-panjakana no niaviany teo amin ny fahefana.
4- Ekeko tanteraka fa tsy ilaina ary tsy ho possible mihitsy ny fiverenan'ny fitondrana izay nisy talohan ny rotaka, talohan ny fanonganam-panjakana.
NY OLANA FOTOTRA IZANY IZAO DIA NY HOE:
NY GIC VE NO HAMETRAKA NY RAFI-PITANTANANA IZAY VOAFARITRA AO ANATIN NY CONVENTION DE MAPUTO I, SY HANAO NY RECRUTEMENT N NY OLONA IZAY HITANTANA IO GOUVERNEMENT DE TRANSITION IO, SY HANARA-MASO NY ASANY SY NY FIFIDIANANA ?
sa
MANOLOTRA SOSO-KEVITRA IZY :
1- MIKASIKA NY POSTE (PROFIL DU POSTE)
2- MIKASIKA IREO OLONA IZAY HIANDRAIKITRA NY POSTE (ANALYSE MULTICRITERES)
3- MIKASIKA NY CALENDRIER DE TRAVAIL N NY GOUVERNEMENT DE TRANSITION.
DIA ANJARAN NY 4 MOUVANCES ETO MADAGASIKARA, IZANY HOE LE SOLOTENA LASA TANY MAPUTO NO MANDINIKA IZANY SOSO-KEVITRA IZANY sy MI ADAPTER AZY ?.
Any amin' ilay hoe MI ADAPTER azy manko ry namana Jentilisy no tena olana fototra, samy hanao izay tiany daholo ireo bandy ao anatin ny 4 mouvances ireo satria BETSAKA ny kajy politika ao ambadik'io isan'olona ao anatin ny Gouvernemanta Tetezamita io.
Ohatra iray:
Ao amin ny Congres, raha betsaka ny TIM, dia moramora kokoa ny handaniana ny amnistie hoan - dRa8.
Noho izany:
1- Tokony hazavain'ny GIC ny andraikiny amin'izao fotoana izao. Vita izay ny LALANA FOTOTRA hitantanana ny Tetezamita, AHOANA no mikasika ny FAMETRAHANA IREO RAFITRA SY IREO OLONA AO AMINY.
2- NY HAT, raha ny fahazoako ny fandehan ny Accord voalohany, dia mbola mitantana ny raharaham-pirenena ihany aloha mandra paha (vonjimaika). Mampandeha ny services publics ilain ny olona fotsiny izy fa rehefa tafapetraka tanteraka ny Gouvernemanta tetezamita dia RAVA ny HAT. Amiko, ny HAT izany no FANJAKANA SISA TAVELA, afaka misolo tena an i Madagasikara mandra paha.
Fehiny:
Amiko manokana, tsy olana mihitsy ny fidiran ny GIC amin'ny raharahan-tokantranontsika aloha amin'izao fotoana MANJAVOZAVO sy amin izao fotoana ITETEHAN NY MPANAO POLITIKA "POLITICIENNE" TOERANA hahafahany mahazo izay tanjona manokana tiany ho tratrarina any.
Ny GIC, dia karazana arbitre kely hanala ny tendrom-po tsy hampandeha ny raharaha.
Ary farany, araka ilay noteneniko teo, afaka maka médiateur hafa foana isika raha ohatra ka misy ny "TSY FAHATOKISAN'NY VAHOAKA NA NY AMPAHAN NY VAHOAKA INTSONY IREO GIC IREO"
phase 1: Analyse multicriteres pour la répartition des postes au sein du Gouvernement de Transition

Au point ou on en est,
C'est peut etre mieux de faire appel a d'autres médiateurs pour balancer les points de vue. Peut etre des Médiateurs venant du Commonwealth ou de l'Asean.
Ca donnerait 4 propositions différentes:
1- une venant de l'UA
2- une venant de la Francophonie
3- une venant du Commonwealth
4- une venant de l'ASEAN
La partie Malagasy fait les recoupements ensuite et on obtient "la vraie répartition objective des postes".
http://mgslalom.over-blog.com/81-index.html
Afaka tsinjaraina ho toy izao izany ny asa:
1- Ny GIC izay efa nikirakira ny dossier dia manohy manao ny asany hatrany hahafahan i Madagasikara hanana Gouvernement de transition:
a- Fametrahana ireo rafitra
b- Fanolorana ireo olona hiandraikitra ny asa
c- Fanaraha-maso ireo asan ny Gouvernement de Transition arakaraky ny feuille de route n ny Gouvernement de Transition.
2- Ary Madagasikara amin ny maha Fanjakana azy dia afaka mampiantso consultants hafa avy amin'ireo vondrona notanisaiko teo ambony ireo, mba hahafahany mahazo AVIS CONSULTATIF mikasika ireo asa izay ilana ny GIC amin izao ireo. (TSY MIBAIKO NY FANJAKANA IZANY NY HEVITRA AVOAKAN NY CONSULTANT)
Tany mahaleo tena isika, kanefa tratran ny tsy azo anoharana sy ny fifangaroana, voatery tsy maintsy mampiditra mpanelanelana vahiny mba hahafahan ny vondrona tsirairay ary indrindra indrindra ny vahoaka hahazo izay tandrify azy avy.

Nampidirin'i mg slalom @ 02:05, 2009-08-23 [Valio]

Madagasikara, mahazatra

Haverina ho @ protectorat @ fomba feno hafetsena hoe Madagasikara ? Fanakonana ny marina izany satria heveriko fa raha nanomboka ho nalaza tamin’ny faramparan’ny 2008 ireny ny teo ny dingana vita @ny fitrandrahana petrole sy cobalt, harena an-kibon’ny tany, dia teo koa no nampamaivay mafy ny fanonganam-panjakana teto, antomotry ny handraisantsika ny sommet UA izany no iny nopotehina malaky iny t@ vitesy grand V izany fikasana hivelatra izany, niaraka t@ izany koa anefa ny fanomezana alàlana hampiasa vola iasana ao juan de nova. Nisy mpanao politikana mihetsiketsika ery nefa nony nanontaniana momba io resaka pétrole eto amintsika io tsy sahy miteny fa miala bala fotsiny izy nefa anie ka dia feno izany resaka izany ny internet e!. Ny tiako iafarana izany dia hoe: tadiavina @ ireny korontana ireny ny hijanonan'ny firenena ho miankindoha hatrany ka raha tsy nandravarava toy ireny ry zareo, tamin’ny fotoana haingana dia mety ho taraiky teo.Raha malaza fotsiny Madagasikara tsy maninona satria azo atao ny hoe« trafonkena be rano, hoanina @ lazany » (lazany fotsiny sisa fa tsy matsiro) fa ny « tsy azony atao » dia ny hoe lasa mahaleo tena sy mivelatra izy. Dia potehina koa ny firaisan-kinan'ny gasy: zarazarao anjakana. Mila firaisan-kina sy faharetana ny ady atao momba izany.Hoy ny hira iray fantatsika hoe: io rainivoanjo io, ilay bandy avy any aminay a! Rainivoanjo ihany zalà ve no mahavitazy?_ Mozambika miady ho an'ny tanindrazany é! masiaka i Mozambika ée!...ny adiny tsy mbola vita e! Ahoana ny hevitrao momba izay ry jentilisa?

Nampidirin'i ben @ 15:37, 2009-08-24 [Valio]
Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Aogositra 2020 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox