« | »

Herimpanahy vaovao

2010-01-08 @ 23:06 in Ankapobeny

Ny hery tsy mahaleo ny fanahy, hoy ny fiteny malagasy iray izay. Mbola ekeko izany ary tiako hanjaka hatrany. Fifandanjan-kery no nisy teto tamin'ny herintaona - Raha misy tokoa liana amin'ny jery todika dia misy lahatsoratra telo mifampitohy mampahatsiahy antsika izay nitranga teto Madagasikara nandritra ny taona 2009 ao amin'ny Global Voices teny Malagasy. Ny fizarana voalohany janoary ka hatramin'ny Aprily dia nosoratan'i Lova Rakotomalala, ny fizarana faharoa manomboka ny volana mey ka hatramin'ny volana novambra sy ny fizarana fahatelo mitantara ny volana desambra kosa dia samy nosoratan'i Mialy Andriamananjara avokoa. Marihina fa lahatsoratra amin'ny teny anglisy ho hitan'ny Besinimaro ireo fa nezahina araka izay tratra kosa ny nandika azy ho amin'ny fitenindrazana. Tsara ihany koa ny mametraka azy ho tahiry - Aza atao mahagaga raha hita avokoa rehefa mety ho karazana hadalana rehetra. Tondroiko amin'izany avokoa isika rehetra, ary iniako tsy misy anavahana. Nankinina tamin'ny hery avokoa manko ny zava-drehetra fa natao ambin-javatra ny fanahy. Tsy mahagaga raha tsy mandeha amin'izay laoniny aloha ny fiainana eto Madagasikara.

Nisy ny fihetsika niniana natao hamandrihana ny mpitondra dia nahavoa tokoa ny fandrika. Nakatona ny fahitalavitra VIVA, nitaky ny hamohana azy  ny tompony sady Ben'ny tanànan'ny renivohitra tamin'izany fotoana izany fa avonavom-bava no setriny : "Tsapao aloha ny herinareo vao mitsapa ny ahy!" Nihevitra izy tsinona fa any aminy ny hery ka tsy misy afaka mifampitana aminy. Fihetsika tsy voahevitra niteraka fahatezerana tamin'ny maro, eny fa na dia tamin'ny mpanohana azy aza. Nampiakatra ny hafanam-pon'ireo manohitra azy izany ka nentina nahavoriana olona teny amin'ny kianjan'Ambohijatovo. Nahazo hery ireo ka tafiditra tsy nisy fisakanana ny kianjan'ny 13 mey satria maro ihany ireo mpanaraka azy tsinona. Hery lehibe ho azy ireo izany ary karazana fandresena sahady.

Voatery niverina haingana teto an-tanindrazana ny filoha izay tokony ho nanatrika ny fivorian'ny mpikambana tao amin'ny SADC. Nomanina ny mpanohana azy tamin'ny faritra manodidina ny renivohitra hanao fitsenana makotroka ho azy, hanehoana fa maro mpanaraka ihany koa izy. Maro tokoa ny nanofahofa azy teny an-dalana ary tsy latsa-danja tamin'ny hamaroan'ny olona vao nirotsaka teny amin'ny kianjan'ny 13 mey ny omalin'iny. Raha ny isan'ny olona fotsiny no nolazaina ho hery dia tsy misy ny afa-mitono-tena ho manana ny maro an'isa. Saingy nisy teny an-tsefantsefan'ireo olona nitsena ny filoha ireo no tsy nahazaka sahady ny fanehoan-kevitry ny hafa manana ny safidiny... Nanana fomba fisaina nisetrasetra izy ireo ary nihantsy ady tamin'ny vahoaka milamina mihitsy. Te-hifampitsapa hery tamin'ny mpanohana ny filoha sahady izy ireo ka nanao izay nibahanana ny lalana tetsy amin'ny CENAM Andavamamba. Notorahiny ireo tsy nitovy hevitra taminy ary nopotehiny ny tetezana fiampitàn'ny olona maomaorina. Efa nanana toe-tsaina haneho ny heriny amin'ny alalan'ny sandry sy izay azony natao ho fitaovam-piadiana izy ireo.

Ny ampitson'iny, faratampony tamin'ny fahamaroan'ny olona indrindra ny famorian'olona nataon'ny Ben'ny tanàna. Nikatona noho ny fanapahan-kevitry ny ambonimbony ao aminy ny sekoly katolika rehetra teto an-drenivohitra. Nampiseho ny heriny amin'izay ry zareo, tsy nanana endrika na fihetsika nampatahotra mihitsy ny mpitandro ny filaminana hatreny Anosy, na teny Anosipatrana hatreny Ankorondrano sy Tanjombato. Nitoratora-bato ny miaramila ny mpitolona fa tsy namaly, tsy nahazo baiko tsinona, "nandositra" tao amin'ny Radiom-pirenena ry zareo. Niditra an-tsehatra tao ihany ny Be sandry ary dia namotika sy nandrava ary nangalatra ny fitaovana tao, mbola nisy andia-miaramila tamina kamiao tao fa efa nirehitra ny trano roa tonta (RNM sy TVM) vao niala teo  ireo miaramila nahazo iraka hiambina. An'ny mpitolona tanteraka ny hery teo ka dia noravaravainy avokoa ny fananan'ny filoha rehetra. Herim-pandravana izany. Efa nisy moa ny mpitondra amin'izao fotoana izao nahateny fa lehilahy (ny filoha) raha tsy lasa adala amin'izay hanjò azy... Kanjo mbola tsy lasa adala ihany ilay filoha tamin'izany fotoana.

Niova tanteraka ny toe-draharaha ny ampitson'iny, nihevitra ny mpitolona fa tsy ho zakan'ny filoha ny nihatra taminy ka hametra-pialana izy vokatr'izay saingy diso ny kajikajy nataony. Teo ihany koa dia nihamaro ireo olona diso fanantenana tamin'ny nataon'ilay mpitari-tolona ka nanomboka nihemotra tsy hanaraka azy intsony. Nivalaketraka indray ny mpanohitra fa tsy hita izay hanohizana ny tolona. Nomena fotoana handosirana ny mpitarika saingy tsy nanao izany fa niditra tamin'ny dingana manaraka hanohizany ny tolona. Nivadibadika teny ny hoe hakana minisitera nefa tsy mbola voatendry ny ho amin'izany toerana izany. Ny Sabotsy 31 janoary 2009 nanaraka ilay alatsinainy matroka dia nisy andiana komandô nandrava ny sehatra teny an-kianjan'ny 13 mey fa tsy nikitika olona kosa. Manao ramatahora fotsiny ireny, hoy ny mpanao gazety nanentana sy avo vava, satria "tsy hitifitra mihitsy" (hay fantany izany?)... hoy ny voasoratro ho tahiry tamin'izany fotoana izany. Niverina tany amin'ny filoha indray ny hery saingy tsy tafaverina tanteraka izany. Dia nisy ny 7 febroary avy eo lasa nametraka fa voafehin'ny filoha tamin'ny ankapobeny ny hery. Mbola fandrika ihany koa anefa iny fotoana iray iny.

Na inona na inona nataon'ny mpanohitra tsy tena nahombiazana izany, ary dia nanomboka ny fandravana ny hetsika teny amin'ny kianjan'ny 13 mey. Tsy azo nandehanana mihitsy ny toerana. Mafy ny asan'ny mpitandro ny filaminana ka nahahendratrendratra azy ireo izany. Andro Sabotsy, andro farany noheverin'ny filoha sy ny mpanara-dia azy ho faran'ny fanakanana ny hetsika teny amin'ny kianjan'ny 13 mey no nivadika amin'izay ny miaramila tamina toby iray. Nioko tsy hanaraka ny baiko intsony izy ireo, sady efa voafehiny rahateo ny fitehirizam-pitaovam-piadiana. Nivadika tsikelikely indray ny nahazo hery nanomboka hatreo ka nahazoan'ny Ben'ny tanàna ny fahefana hitondra ny firenena. Hery no nahazoana ny fahefana. Na dia niezaka ny nitolona am-pilaminana aza ny mpandala ny ara-dalàna sy ny mpanohana ny filoha Ravalomanana dia toy ny tsy nahombiazana mihitsy, satria sady tsy any aminy ny hery no be mpitsikilo sy mpandrava tolona amin'ny fivoahana ny kianja tsy voaaro ao anatiny. Tsy misy olona tena manana tara-pahefana ihany koa ao anatin'ny mpitolona fa mitady hiankin-doha amin'ny hafa hitari-dalana azy ireo ny hetsika. Amin'ireny fotoana ireny hatrany anefa no voa mafy mandrakariva ny mpanohana ny filoha Ravalomanana.

Nandritra izany fotoana izany dia natao kilalao ny fanahy. Natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana tao amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina ny tolona ny alahady 11 janoary 2009. Samy nahafantatra ny rehetra nanatrika fa tsy ilay fotoam-pivavahana no tena zava-dehibe fa ny handrefesana kosa ny hamaroan'izay mety hanaraka ny tolona hatao. Niasa mafy ny sampana fampahalalam-baovaon'ny fitondrana frantsay tamin'ny fanaovana tatitra ny hetsika. Natao fitaovana politika hatrany ny fivavahana. Nandritra ny hetsika volomboasary dia noterena hifandamina sahady ny ankolafy mpifanandrina nefa ny iray mitaky ny hialan'ny filoha amin'ny toerany aloha vao hiditra amin'ny fifampidinihana, ny ankilany kosa tsy mieritreritra ny hiala mihitsy. Notondroina ho mpanelanelana avy hatrany ny mpitondra fiangonana efa-dahy tao amin'ny FFKM izay notarihin'ny Arseveka OMAR indrindra tamin'iny taona iny. Hay moa tamin'ny mpanelanelana voatondro sy ny mpifampidinika efa nisy nanana tanjona hafa dia hafa ihany koa. Tonga ny 17 marsa 2009 fa nisy nanainga vozon'akanjo tamina mpitondra fiangonana no sady anisan'ny mpanelanelana ny miaramila. Tsy nampihetsi-bolomaso ny solontenan'ny Katolika izay tompon-trano anefa izany fihetsika tsy voahevitra izany. Nanomboka hatreo no karazany rava ny FFKM, ary nohosihosena ny hasin'ny mpitondra fivavahana. Nangina ny mpitondra fivavahana saingy tsy nahazaka ny fahanginana intsony volana vitsivitsy taty aoriana.

Na dia maro aza ny olona no mitsikera ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fivavahana tsy hiditra amin'ny resaka politika dia tsy izany kosa no sainin'izy ireo. Mifototra amin'ny fahamarinana ny hetsika ataony. Izay no lazainy, nefa heveriko fa ny tanjona hafa tiany apetraka dia ny hamerenana indray ny hasin'ny mpitondra fivavahana eo amin'ny sehatry ny firenena. Mahafantatra tsara izy ireo fa tandindonin-dozan'ny ady an-trano, tahaka ny fitiavana hampifandrafiana ny samy mpivarotra amin'izao fotoana izao, ny firenena ka tsy afa-mijery fotsiny ny loza hanjo ny fireneny. Te-hijoro hitandro ny fandriampahalemana sy ny fihavanana izy ireo ka andraikitra lehibe miandry azy ireo ny fanakanana ny fampiasan-kery tsy hahavaha vetivety ny olana fa hampitombo ny ratram-po sy fifamonoana fotsiny. Tsy nampoizin'ny mpitondra ity fijoroana vaovao ity ka notadiaviny ny hisotasotana ny fiangonana ahitana ny tena maro an'isa amin'ireo mpitondra fivavahana ireo. Tsy atao mahagaga raha natao izay handrarana ny vaovao tao amin'ny radio FJKM, ary amin'izao fotoana izao ny fampidirana amponja ny tale sy ny mpanao gazety iray amin'ity radio FJKM ity ihany. Te-hampiditra amin'ny fifandanjan-kery tsy mitovy ny mpitondra firenena amin'izao fotoana izao... saingy tsy toy ny tolon'ny misalasala eo amin'ny fifikirana amin'ny tsy fampiasan-kery tazonin'ny tena mavitrika ao amin'ny kianjan'ny ara-dalàna sy ny te-hiditra amin'ny fampiasan-kery tsy ananana akory fa dia misetrasetra (na migafy ny tolona) fotsiny no ataony.

Izaho manokana dia tsy mankasitraka mihitsy ny idiran'ny sarambamben'ny olona amin'ny herisetra sy ny fampiasana fitaovam-piadiana saingy efa very toky ny amin'izay ho tohin'ny tolona. Mpiroaroa saina loatra manko ny mpitarika ary eo dia eo ihany koa ireo mpandrava avy ao anatin'ny tolona ka tsy mahagaga raha tsy mahita teti-panorona mahomby hanohizana ny tolona izy ireo. Efa nametraka aho fa efa vita kosa angamba izay ny anjaran'ny olo-tsotra fa anjaran'ny hafa mahatsapa ny andraikiny sy ny fananany hery voafehiny tsara manoloana ny fampiasan-kery no manohy azy. Velom-panantenana tampoka aho raha nahare fa mijoro ary milaza ny tsy hihemotra intsony amin'ny tolona sivika ataony ny mpitondra fivavahana. Manana tara-pahefana izy ireo, sarotra ny idiran'ny mpitsikilo (misy ao amin'ny magro) amin'ny fifandaminana anatiny, ary tsy azo tsinontsinoavina ny fifampifehezana eo aminy ka tsy mahagaga raha velona indray ny Herimpanahy vaovao handrava ny fanahin'ny hery mpitondra fandravana. Koa aza gaga raha ho amina toeran-kafa indray no ho toera-mahazatran'ireo tsy nitsahatra nitolona teny amin'ny kianjan'ny ara-dalàna nandritra iny taona nivalona iny. Tsikaritra ho tsy mitsahatra ny mamotika ny fahazotoan'ny olona manko ny maro amin'ny mpitarika eny. Teny tsy misorona ny ahy. Efa manana fironana hanaraka kokoa ireo mpitondra fivavahana ireto ny tena... noho ny fandresen-dahatra ato amiko hoe raha mbola afaka mifampitana amin'ny hery hatrany ny fanahy dia te-hino kokoa ny fahamarinan'ny ohabolana malagasy izay tsy hotononiko intsony aho.


jentilisa, faha-9 janoary(1) amin'ny 01:09

Hevitra

Ho an'ny mavitrika manoratra herisetra ao amin'ny forum tim

jentilisa

Tsy resy lahatra amin'ny fanindrahindrana herisetra ataonareo aho satria ny olo-tsotra foana no lasibatra avy eo. Efa voamariko fa isaky ny ao sy mavitrika manoratra ao ireo mpanindrahindra herisetra ireo dia misy sampona mivoaka foana eny amin'ny kianjan'ny ara-dalàna ka ny olndehibe efa retirety sy ny vehivavy hatrany no misanehaka noho ny ataon'ireo jiolahimboto mpanimba tolona eo ivelan'ny kianja ireo. HIta fa tsy mpitolona ianareo fa mpanimba tolona, raha misy ny zavatra tianareo atao tsy mila tenenina ao izany fa matoa minia manely ireny hafatrareo ireny ianareo dia ny hanasoketa ny mpanohana an-dRavalomanana no tanjonareo! Izay no anisan'ny mahatonga ahy hirona kokoa amin'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana amin'izao fotoana izao. Hery ve no tianareo hatao nefa hery tsy mitovy mivandravandra be izao tsy famonoan-tena. Teny tsy misorona izay ary matoa aho eto amiko no manoratra dia mba ho fanajako ny hevitro sy anehoako ny tsy fitovian-kevitra aminareo.

Nampidirin'i jentilisa @ 08:43, 2010-01-09 [Valio]

Hevitra taingina

jentilisa

Mbola manohy mamoaka ny hevitro hatrany aho : Mba hevitra taingina entina manasatra amin'ny tsy antony ihany koa ny mbola hametrahana fivoriana eny amin'ny Magro androany Sabotsy. Toa karazana misy resaka fialonana ny mpitondra ny fivavahana ihany raha ny fijeriko azy, hitandry zareo fa hirona any amin'ny mpitondra fivavahana indray ny ankamaroan'ireo nitolona teny hatrany nandritra ny volana vitsivitsy satria ry zareo mpitarika ao sasatra ny milaza hanao hetsika lehibe nefa tsy mankaiza afa-tsy manafay ny mpitolona ao aminy hatrany, sahala amin'ny hoe fahavalony ihany ireto mpitaky ny hiverenan-dRavalomanana ireto.

Efa miharihary izao fa tsy ankasitrahan'ny mpampiasa hery ny hilahadaharanao manerana ny tanàna dia mbola entina toratorahana baomba ihany ny mpitolona ao aminao. Efa lasa lavitra ny fiheverako hoe entinareo amin'ny lalana tsy izy ny tolona amin'izao fotoana izao, na ezahinareo izay handravana ilay tolona tsy mampiasa herisetra. Kendrenareo ny tsy hahatongavan'ny mpitolona ao aminareo eny Antsahamanitra ka lasa mampiahiahy tanteraka ny fihetsika ataonareo.

Nampidirin'i jentilisa @ 09:45, 2010-01-09 [Valio]

Tsy ampy ny Vaovao aty ivelany

ATY IVELANY DIA TSY MAHENO MIKASIKA NY MOUVANCES 3 FA DIA NY AN'I TGV HATRANY NO LAZAIN'NY FRANTSAY

Nampidirin'i Rama @ 10:42, 2010-01-09 [Valio]

Salut Jenty
Izaho Katolika ary tsy tia ny mampifangaro politika sy Fivavahanan mihitsy.
Izao kosa anefa tsapako fa raha ny mpitondra fivavahana no mitarika ary tsy mivoaka amin'ny maha olom-panahy azy araky ny nolazainao fa ny hery tsy mahaleo fanahy dia hajaiko izay.
Ho hitako tsara eo ny "position" katolika amin'io Antsahamanitra io fa mety tena vao miha ho diso fanantenana be aho.
Raha tsy izany vaky hehy aho tamin'ilay resaka Asaramaimbo iny na dia nantao aza ny tsy hiomehy ary nisy namako niantso ahy hoe vakio fa nitovy tamin'izay ihany ny eritreriny.Efa voavakiko moa ilay izy tamin'izay.
Ilay fintina farany hoe tsy izay mihitsy no saika ho resaka androany vao miha_nanapatsinay.
Mahereza hatrany

Nampidirin'i Mmm @ 11:48, 2010-01-09 [Valio]

jentilisa

Nalaza tokoa ny tsahon'ny fanakanan'ny miaramila tsy hiditra an'Antsahamanitra na ny handarohana baomba izay mankao, noho izany dia be no tsy sahy niditra tao anatin'ny kianja fa nionona tany ivelany fotsiny. Tsy nisy nanampo akory fa mbola nalalaka ny teny aloha indrindra. Tsy misy afa-tsy vavahady roa miakatra any ambony manko io toerana io ka izay no tena nampatahotra ny sasany. Izay mahalala fa toerana an'olona tsy miankina amin'ny fanjakana io ka tsy azon'ny mpitondra isalovanina no tsy nisalasala niditra tao... Indrisy moa fa tsy manana fakantsary intsony ny tena sady tsy afaka nandeha tany fa ny tatitr'izay tany sisa niononana... raha tany manko aho tsy maintsy naka sary ny tany ivelan'ny kianja sy ireo miaramila maro niatrana tao. Na betsaka aza ny olona nikasa ho any dia maro no tsy afaka na nisalasala fandrao manko voatoraka baomba tokoa...sady nijanona an-trano ihany vantany vao henony tamin'ny radio fahazavana fa nandeha mivantana tao ny fotoana dia nionona nijanona tao an-trano ihany. Noho izany, tolona ilaina hamafisina ny serasera...

isaorana kosa ireo izay tonga hatrany na dia irotsaka aza ny orana

Nampidirin'i jentilisa @ 21:46, 2010-01-09 [Valio]

misaotra foana

Izaho saika hangataka taminao ny famintinana ny zava-nitranga h@ izay kinanjo moa ny anareo no tonga aloha koa dia isaorana betsaka eram-po sy eran-tsaina. Anontaniako fotsiny hoe azo ampiasaina hadika sy haparitaka malalaka ve izy ireo sa mila fahazoan-dalana isan-karazany?
Miara-kory @ rehetra kosa @ny nahalasanana tampoka an'i Kardinaly RAZAFINDRATANDRA... very namana teto an-tany ny Filoha, enga anie hitsinjo avy any an-danitra izy!
Farany, raha vao hanomboka hampiseho fa "mialona" ary tsy faly @ fironan'ny olona hanaraka ny mpitondra fivavahana ny mpitarika ny mpanara-dalàna dia na izay no vita ny aminy (haloan'ny vahoaka eo izy!) na izay vao hisy hifandritaka @ izay fa tsy roa mifanandrina intsony fotsiny ary handihy ambony fasana ny "Fat(y)!"
Mirary soa mandrakariva! Am-pitiava-namana.

Nampidirin'i gasi @ 03:20, 2010-01-10 [Valio]

Kabary Iavoloha?

mijery tranokala etsy sy eroa aho manara-baovao na tara ihany aza ka nahatsikaritra an'ito resaka ity koa entiko eto fa ao @ mydago nahitako azy mahakivy ny mamaky sy milaza hevitra... "«Malagasy ny kapitenin-tsambo hatramin’izay 50 taona izay, mihitsoka matetika anefa ny sambo ben’ny Madagasikara» hoy (ilay jiolahin-tsambo...) raha nanakiana ny Filoha telo lahy teo aloha izy"
Tsy mazava be toy ny masoandrobe lohataona ve io hilazana hoe haveriny @ vahiny ny fitondrana??? Tsy vaovao @ fiampangan-tena sy @ "filazàna ny marina tsy manantsiny" mantsy ilaikely! Sa ahoana?

Nampidirin'i gasi @ 03:46, 2010-01-10 [Valio]
Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Febroary 2020 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox