Fa vendrana ve ny Firantsay na dia fikirintsika mafy aza?

2008-07-31 @ 11:57 in Toekarena

Neritreritra lalina ny amin'ny fampianarana ho teny malagasy na ho teny firantsay ny zaza malagasy aho dia nahita ny tsoa-kevitra fa tsy any amin'ny teny ampianarana ny zaza velively ny olana fa any amin'ny zavatra ampianarina ny zaza Malagasy.

Fifaliana sy reharehantsika hatramin'izay ny fananana zanaka tafita amin'ny fianarana na lasa ambonimbony ihany vao mijanona nefa ny tontolon'ny asa miandry azy mampahonena. Dia raikitra amin'izay ny fiampangana ny teny ampianarana ho fototry ny olana. Dia lazaina fa hafa ny fampianarana taloha hoy ny ray aman-dreny efa antitra amin'izao fotoana izao. Ny tena maridrefy nitsapana ny fahaizana anefa tamin'izany fotoana izany dia ny fahaizana teny firantsay. Ny vitsy anisa toa anay indray dia mikikitra mafy fa nanana izay fahaizanay ihany koa izahay na dia ambanimbaniana fatratra aza ny fampianarana tamin'ny teny malagasy tamin'ny androny ary na dia tsy nety resy lahatra ihany koa aza ny mpampianatra anay tamin'izany fotoana izany.

Rehefa nifandrombahana ny ho mpiasam-panjakana ambony na ho mpifehy sy mpitantana amin'ny orinasa dia izay tena havanana amin'ny teny firantsay tokoa sy izay efa manana mpanohana mialoha. Ankehitriny aza dia mbola ampanofinofisana ny ampitsangatsangana any andafy ny mpianatra mpanala fanadinana. Nefa bebe ihany araka ny hitako tamin'ny manodidina ahy no manana izany baccalaureat nefa dia "agent de securité" sisa na "planton" no sahaza azy any amin'ny ankamaroan'ny orinasa. Dia inona izany no mahasamihafa ny nianatra sy ny tsy nianatra?

Zavatra iray nahatalanjona ny saiko mandraka ity androany ny hitako eto amin'ny tanàna misy ahy. Malaza amin'ny fisian'ny karazam-piaviana rehetra moa ny tanàna misy ahy. Ankehitriny dia feno karana sy vazaha ary indrindra indrindra ny shinoa sy ny kely maso eto amin'ny tanàna. Rehefa miresaka vazaha aloha dia tsy fantatra mihitsy izay fototr'asan-dry zalahy sy izay tena ataon-dry zalahy. Dia ny mitilitily vehivavy ihany no tena anton-dia nefa enga anie ho diso izany fanombanako izany. Rehefa miresaka karana indray dia tsy ilay mpivarotra entana Analakely tsy akory fa mpivarotra hanimasaka indray. Saiky izay daholo ny ataon-dry zalahy sy ry zavavy. Fa rehefa Shinoa indray na dia mijorojoro eo ambaravarana fotsny aza izy dia fividianam-bato avy hatrany no ao an-tsain'ny manodidina. Tsy misy soratra akory aza eo anoloan'ny trano fa mahita latabatra sy seza ary fandanjana fotsiny ianao dia fantatra avy hatrany fa hividy vato no ataony eo. Andro roa voalohany ihany izy no toa nijorojoro fa nanomboka ny andro fahatelo dia mitanjozotra avokoa ny gasy tsy ampoizina rehetra mitondra ny vatony. Izaho amin'io mivanàka fotsiny, misy aza ny fotoana fa mitety trano mihitsy na entin'ny mpanera ireo shinoa ireo hanao raharaham-bato aminy.

Teo aho dia nitodika tany amin'ny lasa indray ny saiko, Ilakaka no toa nahatongavana an-tsaina. Ilakaka manamorona ny lalam-pirenena izany hoe tena fandalovana tsy maintsy nisy fanamboaran-dalana... fa fandraofana vato nataon'ankizy no nahafantarana fa hay feno safira ity toerana ity. Dia tsy hitan'ny Firantsay tamin'ny nanamboarana ny lalana ve ny safira nikararana tamin'io toerana io? Sa tsy fantatry ny Firantsay ny lanjan'ny safira eo amin'ny tsena? Efa voatonona ao amin'ny baiboly hatry ny ela ny fisiany fa volamena ihany angamba no akora voajanahary fantatry ny Firantsay, dia izay ihany koa no niononantsika. Jerena fa feno vato i Madagasikara, vato be vidy. Iza no nahalala raha toa ka efa nandakandaka 10 000 000Ar teny an-dalana teny aho fa tsy nahalala ny sandan'ilay vato nodakadakana? Nefa iza no nampianatra antsika ny vato sy ny lanjany? raha nisy tamin'ny fotoana nianarako manontolo dia ora enina ihany angamba farafahabetsany. Ampy hahalalana inona moa izany?

Teo aho no lasa lavitra ny saiko: fa dia inona no tena nampianarina ahy sy nandaniako ny androm-pahazazana? Fianarana mba ho mpiasam-panjakana sa ho mpiasam-bazaha sa ho mpiasa fotsiny ihany? Firifiry ny olona no nahay tamin'ny fianarana nefa variana fa toa ny tsy nianatra indray no toa manam-bola sy nahay nihary kokoa noho izy ireny? Misy moa dia zavatra tsy mifandraika amin'ny fianarana norantovina mihitsy no natao rehefa miasa? Dia inona izany no mahasamihaf any nianatra sy ny tsy nianatra? Teo aho resy lahatra tanteraka fa ny zavatra nampianarina no tena olana fa tsy ny teny ampianarana velively! dia mbola hotohizana ve ny fampianarana ny taranja toa tsy misy ifandraisana amin'ny zavamisy Malagasy sy tena ampandrosoana an'i Madagasikara? Soratra nataotao foana tao anatin'ny 20 minitra ihany ity fa ho hita ihany izay fivoarany.

 

Resa-behivavy: Mihena ve ny fitiavana rehefa misy zaza?

2008-07-29 @ 21:23 in Ankapobeny

Fa angaha nihaino resa-behivavy i jentilisa no izany indray no taterina eto? Tsy resaka nifanatrehana akory izy ity fa karazana karajia ihany. Karajian'ny mpiara-miasa, karajian'ny saiky mifankafantatra avokoa saingy rehefa mifanoratra tsy afaka miresaka mivantana ry zareo fa tsy maintsy ampandalovina eo amin'ny lazaiko hoe serasera (server) ny hafatra. Ny serasera ihany no afaka manome toromarika ho an'ny rehetra miaraka, ny any amin'ny sampana rehetra any kosa, manerana an'i Madagasikara io, tsy afaka mifanoratra manokana fa tsy maintsy miangavy ny eo amin'ny serasera hampita ny hafatra.

Nahitana hevitra, vao tamin'ny faran'ity herinandro ity, anefa ny anaovan'ny rehetra karajia, sady miresaka no miasa, rehefa faran'ny herinandro iny indrindra. Ny anavahana azy eto dia vehivavy avokoa no mikarajia afa-tsy ny eo amin'ny serasera. Mampita ny hevitry ny avy any amin'ny sampana iray ho any amin'ny sampana hafa ihany no tena anjaran'ny serasera. Marihina fa ahitana ny toetra manavaka ny vehivavy ihany koa eto amin'ity mikarajia ity. Ny vehivavy afaka mitafa tsara no sady mandeha soa aman-tsara ny asa, ny lehilahy kosa tsy dia mahavita izany loatra amin'ny ankapobeny fa raha mifantoka amin'ny zavatra iray izy dia tavela kokoa ny zavatra faharoa hany ka mivandravandra eo anatrehan'ny vehivavy ny lehilahy iray manana adin-tsaina na fifaliana ao anatiny ao. Ny lehilahy kosa tsy mba mahamarika loatra izay manjò ny vehivavy eo akakiny afa-tsy raha hoe efa mifankazatra tsara nandritra ny fotoana elaela angaha ry zareo.

Mba ialana amin'ny fifanebahana anefa dia tsy misy anaran'ny mpandefa na ny solon'anarany ny mesazy tsirairay amin'ny karajia ifanaovan'izy ireo. Ny eo amin'ny serasera ihany no mahafantatra izay nandefa ny hafatra iray. Ny lohahevitra ary dia io efa voasoratra amin'ny lohateny io: Mihena ve ny fitiavana rehefa misy zaza? Marihina fa noho ny hafatra tsy maintsy afindra tanana (Ctrl+C sy Ctrl V avy eo) dia mety hisy fifandisoana madinidinika ny filaharan'ny fahatongavan'ny hafatra tsirairay. Faharoa manaraka izany, tsy maintsy ataoko teny ara-pitsipika avokoa ny teny rehetra izay lasa nohafohezina araka ny fomban'ny SMS. Mba entintsika itarafana ny vehivavy tsy mahalala ny karajian'ny namana serasera ihany koa ity resaka mifampita eto ambany ity:
Mitombona satria variana amin'ilay zaza//
Misy ny tsy mahavaha tena intsony ny vehivavy fa any amin'ilay zaza no andanianandro//
Misy ny mampitombina azy nefa azo ialana//
Tsy mitombina satria variana kely amin'ilay zaza ny vehivavy fa avy eo miverina ihany//
Mizara roa fotsiny//
Tsia,lainga izany//
Manokàna fotoana mba ho anareo 2 tahaka ny tsy mbola nisy zaza eee//
Mba anokanana fotoana ho an'ilay vady ohatra miaraka misakafo any amin'ny restaurant dia ianareo mitsama ihany eee tsy misy zaza io//
Hatry ny izay taloha foana re eee//
Aleo variana amin'ny zaza toy izay variana amin'ny ray maditra eee//( resaka lehilahy maditra manko no lohahevitra nialoha ity)
Inona no atao mba tsy hihena mihitsy ny fitiavana?
Tsy voatery mankany amin'ny resto fa na ao an-trano ihany aza//
Mifandamoro kely rehefa dôdô ny zaza eee//
Tsy ahena ny an'i dada fa atao ohatry ny taloha ihany//
Ilay cheri cheri ezahana mba ho misy foana eee//
ZAY DADA BE EEEEEE//TOKONY vao MAika MITOMBO ANIE NY FITIAVANA REFA MISy ZAZA//
Na miady aza ampihavanin'ny zazakely foana//
Mba manokàna fotoana sy fihetsika vaovao ho azy ianao, surprise eee//
atao izay iarahana matetika tsisy zaza: spectacle, resto, sns//
Ny lehilahy no tena mihena fitiavana satria mihamalalaka izany HONO ny vadiny//
 ha ha ha ha  tsy marina zany eee//
Aza mampihomehy eee//Elastique leitsy io a (misy ho'aho mihevitra foana fa izaho no mandefa  ilay hevitra taingina)//
Mba manova fihetsika kely isika fa tsy variana amin'ny zaza foana ka//
zay mintsy eee// ka io ange tsy hoe halalaka foana fa amin'ny voalohany ihany//
Fa inona amin'ny vadiny no mihamalalaka? Tsy azoko mihitsy ilay resaka eee//
Efa hita fa elasitika//tairo lanja basin'ny anglisy rangaha izy a!aiza ny tsy ho tamana eo//
 aza mody fanina kosa aloha eee//
Nataoko ihany ny tsy hiteny fa sao hiteniteny foana ianareo ireo (tsy nanoratra tokoa izy raha tsy teto)//
Essaie aussi d'être plus tendre qu'avant (tsy afa-miala fa nataony teny firantsay)//
Ka tsy efa nisara-bady izany ireny maro anaka ireny? hihihi//
Ianao no tena mampihomehy, ny sainy indray ve no hihamalalaka rehefa avy teraka?
ianao manontany io ve 12 ans raha tsy mahadiso fa toa tsy maharaka mihitsy eee?
(voatery nanoratra aho teto,lasa moderatera)aza fady eeeee//aza mifanebaka aloha fa manjary mivadika ny resaka eee//
NY fony eee//
Izaho ry reto mba mihantahanta kely amin'n'i dada dia mihatsara foana eee//
sao de olona mbola tsy niteraka io namaly io asaivo miteraka izy aloha dia fantany izay malalaka//
tsss, iny ary ve vao maika mampifankatia be tsy mbola nisy ohatran'izany eee// hihihihihieeeee//
Kolokoloina ilay fitiavana dia milay foana eee//
ny hikolokoloana azy ary eee//
Misy ny sasany toa tsy mahazomihantahanta koa//
Na mba miresaka kely ny taloha rehefa mba misakafo iny e mety anie zany e//
Tsy mampiasa zaza tsy ampy taona akia ny (orinasa) a!
Ny fiainan'ny vazaha anie mba misy azo ianarana ihany eee//
Ny fahaizanao mitia ny zanakao sy ny vadinao ihany io eee//
Karakarao tsary izy ireo dia milamina io eee, manomàna fialantsasatra//
ny  tsy  hisian'ny ady eee//
milay be ilay valinteny farany teo samy tina daholo//
raha tsy azo ihantana ary izy de ianao ihany no mahay izay hahafaly azy de milay fona amin'izay e//
Ny ady tsy maintsy misy raha mbola mpivady ny anaranareo//
Tsy adinoina ny BISOUS/ CHERI  SNS  ....//
ahoana ilay hoe fiainan'ny vazaha?
Ny asa atao fa tsiiiiiy//

Ary dia tapaka hatreo ny resaka, tsy nety nitohy intsony tamin'iny andro iny. Azonareo tohizana fa aleo ihany tsy mihoa-pefy. Variana aho, mbola misy ihany ny vehivavy efa manana dipilaoma mbola tsy mahalala ihany ny toe-tenany ka tsy atao mahagaga raha mbola be koa ny lehilahy diso eritreritra.Tsy manana ny halakin'ny karajia ireo resaka rehetra ireo fa mifanelanelana atsasa-minitra eo ho eo ny haingana indrindra. Marihina ihany fa samy mahavita ny asany ara-dalàna avokoa ireo mpikarajia rehetra ireo.
 

 

Fatiantoka lehibe ho an'ny Firenena ny vatsim-pianaran'ny Filoha Ravalomanana

2008-07-27 @ 19:58 in Kolontsaina

Hiditra tsikelikely amin'ny andian-dahatsoratra momba ny fampianarana aho ka hiainga amin'ity resaka vatsim-pianarana ity. Tsy ilay fandre fa ilay nankalazaina vao tsy ela akory izay. Ireo mpianatra nivoaka tany Etazonia tiana ho reharehan'ny mpitondra fanjakana. ABU na Abilene Christian University any Texas USA ny anaran'ny sekoly, Dipilaoma mitovy lenta amin'ny Maitrise izay ananan'ny mpianatra Malagasy anarivony maro dia maro nivoaka teto an-toerana ihany, fa tsy doctorat mba vitsy mpanana kokoa, nefa dia nandanian'ny fanjakana vola be tsy hita noanoa. Mety nahavotra mpianatra andeha mody atao hoe anjatony ihany izany... saingy izy angaha no tompon'ny fanapahan-kevitra! Ny mampahonena dia mikasa ny handefa mpianatra hafa indray ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao.

Faharoa manaraka izany, vao nahita ny tany andafy ny ankizy dia miezaka ny hiverina any na dia tsy maintsy miserana kely eto amin'ny tanàna aseho vahoaka aza... fa hiserana fotsiny. Taratra sahady fa tsy hijanona eto Madagasikara mihitsy ireo mpianatra nandaniam-bola manokana ireo. Efa voalaza an-gazety sahady fa hiverina hitodi-doha hiasa any Etazonia sahady ny mpianatra lazaina fa nahay indrindra tamin'izy ireo amin'ny volana nôvambira ho avy io. Nahoana no niantohana vatsim-pianarana izy ireo, ary ny fitondram-panjakana malagasy no niantoka azy raha tsy hiasa eto madagasikara akory? sa mbola mitohy ihany gaboraraka tamin'ny repobilika faharoa izay nampanaovina taratasy ny mpianatra hiasa folo taona eto Madagasikara raha kely indrindra, nefa dia tsy misy manatanteraka izany afa-tsy izay tena misafidy ny hijanona eto sy ny tsy afa-manoatra na dia te-hiasa any ivelany mafy aza? Fandaniam-bola hangalaran'ny olona ny manampahaizana eto an-toerana fotsiny. Raha mpianatra nianto-tena na niantohan'ny ray aman-dreniny dia zavatra hafa indray satria izay no nokendren'ny ray aman-dreniny ho azy fa raha iantohan'ny fanjakana kosa tsy rariny amiko fa karazana fanodikodinam-bola ankolaka ihany. Hevitro ihany izany fa asa ianao raha hitovy hevitra amiko na tsia.

Tsy ho hitanao ao amin'ny Viva TV sy...

2008-07-26 @ 07:15 in Andavanandro

Ataoko fa efa fantatry ny rehetra ny fodiamandrin'ny ngezalahin'ny politika malagasy iray, Atoa Herizo Razafimahaleo, omaly Zoma maraina. Tsy dia fahafatesana tampoka akory io fa efa tsy salama ihany ny lehilahy nanditra ny roa volana farany niainany, araka ny loharanom-baovao iray azoko. Toa manamarina ity loharanombaovao ity ny filazan'ny vaovaon'ny TVplus nandritra ny invité de zoma omaly, fa efa indroa nasaina ny lehilahy saingy tsy afaka  hatrany tamin'ny volana jona. Nisy, araka ilay loharanom-baovao ihany, ny fotoana saika hodiovim-boa izy saingy noho ny fahasorenana tampoka nianjady taminy dia tsy azo notanterahina izany.

Andro maromaro taty aoriana indray dia tsy nahatsiaro tena tampoka izy ka voatery nampidirina tao amin'ny Espace Medicale, rehefa nihombo ny aretina dia nentina teny amin'ny Polyclinique Ilafy indray izy ary tany no tsy tana intsony ny ainy. Amin'ny alatsinainy izao araka ny re no entina midina any Ambositra ny nofony ary amin'ny alarobia kosa vao halevina. Araka ny fijeriko azy, ny mahatonga io fotoana somary taraiky io dia ho fiandrasana ireo havana aman-tsakaiza any ampitan-dranomasina. Nisy moa ny niteny hoe io izany no nolazain'ny mpahita tamin'ny volana janoary hoe hisy mpanao politika iray lehibe hodimandry amin'ity taona ity, nihevitra ny olona raha vao nahita ny lohateny lehibe fa ny goaika antitra efa nanana ny anjara toerany lehibe teo amin'ny fitondram-panjakana, aleo tsy milaza anarana sao lazaina fa manozona, izany lazain'ny mpahita izany kanjo... na izany na tsy izany dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ny tenako.

Fa zavatra hafa tsy mifandraika amin'iny fodiamandry iny velively ary nanaovana ny lohateny rahateo dia ny olana nitranga omaly folakandro tetsy Soarano. Efa nolazaiko ihany tamin'ny alahady teo (Vavaka manova zavatra) ny fandraofan'ny mpiasan'ny Kaominina ny entan'ny mpivarotra amoron-dalana. Rehefa misy ny tahaka izany dia ny mpiasan'ny Kaominina no manenjika ny mpivarotra. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nivadika ny rasa, ny mpivarotra indray no manenjika ny mpiasan'ny Kaominina ary izay tratrany dia voadaroka. Voatery nandositra niafina tao amin'ny Boriborintany (Firaisana io fa tsy paositry ny polisy) voalohany ho fiarovany ny ainy ireo mpiasan'ny Kaominina ireo. Horakoraka ny an'ny mpivarotra amorondalana tamin'io fotoana io. Voatery nambenan'ny polisy kaominaly nandritra ny atsasakadiny teo ho eo ny Biraon'ny Firaisam-pokontany mandra-piparitak'ireo nanenjika ny  mpiasan'ny Kaominina.

Inona moa no nahatonga ny toe-draharaha nampitroatra ireo mpivarotra amorondalana ireo? Atao hoe manararao-pahefana sady mangalatra ry zalahy rehefa mandraoka entana, araka ny filazan'ny mpivarotra amoron-dalana. Amin'ny fotoana tsotra rehefa tsy miserana eny ho eny ny delegen'ny Ben'ny tanàna dia hakan-dry zalahy 500Ar ireo mpivarotra ireo (araka ny filazan'ny mpivarotra izany) dia avelany mivarotra. Rehefa misy tompon'andraikitra miserana anefa dia raikitra amin'izay ny fandraofan'entana. Izay noraofina anefa dia tsy misy tafaverina intsony (fa ifampizaran-dry zalahy angamba) na dia manaiky ny handoa sazy aza ny mpivarotra.

Tahaka ny ahoana moa izany sazy izany? Rehefa te-haka ny entana voaraoka dia mandoa vola 10 000Ar amin'ny fahatrarana voalohany, 20 000Ar raha tratra fanindroany ary 30 000Ar raha tratra fanintelony. Vola ihany izany ho an'ny olona sahirana, vonona ny handoa ry zareo saingy ny entana no tsy hita nanjavonana intsony avy eo. Mijoro ho azy avy eo ny fanoherana. Amin'ity tranga ity moa dia manahirana ihany, mandreraka dia mandreraka ny voasakatsakan-dalana voatery midina an-dalana, lasa tsy matahotra fiara intsony, noho ny ataon-dry zareo; fa tsy mety ihany koa ny mangalatra ankitsirano manala baraka ny Ben'ny tanàna, ataon'ny sasany tia kely.

CUA: ezaka fanatsarana na misy aza ny lesoka

2008-07-24 @ 12:32 in Andavanandro

Tsy azo atao ny manao ambany maso tsy hita ka minia mikimpy eo anatrehan'ny ezaka ataon'ny mpitantana ny tanànan'Antananarivo ankehitriny. Ezahina manko amin'izao fotoana izao ny hanaovana tara ny morondalana ratsy voatra tamin'ny farany ka lasa nampiseho ny tany mena ka toy ireny hoe any ambanivohitra ireny ny tany itsahina. Toy izany koa ny nandrakofana tara ny tsenan'ny Pochard. Izay fitaovana tonga nolazain'ny gazety any no tsy fantatro aloha fa izay zavatra natao izay aloha no hitako. Angaha vitan'izany ihany, any amin'ny fandaminana koa dia taratra ny ezaka hamitana haingana ny raharahan'olona.

Nanan-javatra natao tampoka manko aho tao amin'ny Boriborintany voalohany etsy Soarano. Vao tafiditra ny lalantsara aho hiankavia dia gaga fa lasa efitrano iray lehibe tsy misy efitrefitra no novantanina. Ireo birao maro no milahatra mandray ny olona. Tamin'ny sivy ora sy sasany mahery aho no nandalo tao, tsy dia nahita filaharana loatra intsony aho. Ny birao tsirairay fotsiny no misy afisy manambara ny zavatra ataony. Dia nokarohiko izay nataoko, hitako avy hatrany. Dia noraisina ny taratasy, nasaina nankeo amin'ny fandoavambola eo akaikikaiky eo ihany, nandoa ny vola dia nafindra toerana farany miandry fiantsoana ny laharana. 30 segondra raha nisy dia efa voantso sahady ny anarana fa dia vita ny raharaha natao. Izaho indray no gaga hoe vita sahady ve? Tena tsara tokoa aloha izany.

Ny olana kely, teo amin'ny fandoavana vola (100Ar) dia tsy nisy tapakila fanamarinana. Noho ilay izy 100Ar ve ka manjary fandaniana taratasy fotsiny. Ny namako iray nitovy zavatra atao tamiko anefa dia nandoa 200Ar. Gaga aho tamin'iny ka manao hoe efa misy sanda raikitra isaky ny raharaha ve sa araka ny olona mitondra ny taratasy ilay izy. Samy tsy nisy tapakila fanamarinana io ka tsara jeren'ny Ben'ny tanàna na izay tompon'andraikitra mahefa io tranga io.

Manaraka izany dia momba ity olan'ny fitaterana mankany Moramanga ity. Rehefa dinihina dia ilay koperativa iray tokoa no tian'ny olona fa tsy misy te-handeha amin'ny hafa ry zareo. Vao tonga ny Kompima dia ifandrombahana fatratra raha vao hiditra ny gara fandraisana azy. Nosazian'ny mpitandro ny filaminana avy hatrany nefa ny olona no nanakana sy nifandrombaka niditra tsy nahafahan'ny saofera nihetsika. Enga anie mba ho hitan'ny mpiandraikitra ny tanàna ihany koa io olana io satria tsy nanaonao foana ny olona raha mifandrombaka amin'io fitaterana iray io. Io ihany manko no tena mikojakoja ny fiarany sy mahay mifanampy eny an-dalàna raha sanatria misy tsy fetezana eny an-dalana.

 

Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Jolay 2008 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox