« | »

Tsy mety amintsika mihitsy ny bileta tokana

2007-10-23 @ 07:29 in Politika

Lamaody ve sa fiheverana fa izay no fomba tsotra indrindra hialana amin’ny halabato? Ambetintenin’ny avy amin’ny mpanohitra manontolo ka nakany mandrakariva ny fon’ny FFKM [Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara] hatrany ny momba ity bileta tokana ity. Savily hialana amin’ny tsy fananan’ny mpanohitra vola intsony araka ny fijeriko azy no tena antony hamerimberenana ity lazaina fa tsy maintsy tanterahina raha te-hahita ny mpanohitra handray anjara amin’ny fifidianana ny ao amin’ny fitondrana.

 

 Dia sambany tokoa raha ho tontosa ihany vao hiray feo ny avy amin’ny fanoherana hiara-mitaky ny hampanaovana ny fifidianana ami’ny alalan’ny latsabato tokana fa misy ny lisitra maro isafidianana kosa. Raha nandre ny fanambarana aho dia tsy izay nolazain’ny mpitondra teny no henoko fa izay nanakoako tao anatiko tao fotsiny manao hoe:

Efa fantatrareo mpifidy fa tsy manambola intsony izahay mpanohitra hifaninanana amin’ny avy ao amin’ny fitondrana amin’io fifidianana ho Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina ao amin’ny tanàna io ka dia aleonay tsy mirotsaka. Fantatrareo ihany koa fa sady tsy tianareo izahay mpanohitra no misy tsy zakanareo ihany koa ny ataon’ny ao amin’ny fitondrana ka izay no nahakamo anareo tsy hifidy tamin’ny farany teo. Dia mody nailakay fa efa tsy matoky ny fitondrana intsony ny vahoaka matoa kamo nifidy tamin’ny farany teo nefa fantatray fa izahay koa tsy itokisanareo intsony dia aleonay aloha mody midradradradra sao mahavoa ihany ny goavy manta.

 Efa fantatray mpanohitra fa aim-bery maina fotsiny ny anay raha mbola mitohy izao asan’ny fitondrana izao ary raha mbola tsy mahita olona azo itokisana atolotra ny vahoaka izahay koa aleo tsitsiana ihany ny vola dia tsy hirotsaka izahay. Efa fantatra ihany ny hafetsen’ny mpitondra amin’ny safelipelika madinidinika fa raha te-hanatanteraka ny MAP hiantraika any amin’ny Kaominina misy ny tena dia ny antokoben’ny fitondrana ihany no mendrika hofidiana dia sarotra ho anay ihany ny hahazo ny vaton’ny mpifidy hibatana ny fandresena ao anatin’izany rehetra izany. Efa fantatray fa rehefa nahazo ny maro an’isa tao amin’ny Antenimieram-pirenena ny antokoben’ny fitondrana dia sarotra ihany ny hanatsimbadika io fironana io ao anatin’ny enimbolana raha tsy noho ny antony izay tena goavana izay tsy mbola hitanay manangasanga hatramin’izao.

 

 Noho ny maha mpanao politika anay anefa dia tsy azonay atao ny miaiky ampahibemaso fa resy tsy miady izahay dia tsy maintsy nitady hevitra izahay anilihana ny tsy fahombiazanay dia hitanay fa ny bileta tokana no paika mody apetraka fa tsy hilalao izahay raha tsy ampiharina io. Tsy ho eken’ny avy ao amin’ny fitondrana na oviana na oviana manko io bileta tokana io fa raha misy izany dia toy izay nitranga tao Anjozorobe no mora indrindra hanatanterahina azy. Tsy misy afa-tsy TIM manko no nirotsaka tany ka vita ho azy ny bileta tokana. Koa dia takianay io mba hisian’ny fitsitsiana amin’ny fandaniana hataonay amin’ny fifidianana nefa fantatray tsara fa na hanatanteraka izany (izay tsy azo inoana) aza nyao amin’ny fitondrana dia tsy hoafa-mirotsaka izahay noho ny tsy fanananay vola sy tsy fanananay olona hatolotra. Dia aleo faranana hatreo ity resaka matavy tsy nolazaina fa noeritreretina fotsiny ity fa hilaza ny hevitro kosa aho ny amin’ny tsy fetezan’ny bileta tokana.

 

 Voalohany eo amin’ny tantara: efa nobeazina tamin’ny alalan’ny fisiana bileta maromaro isika eto Madagasikara hatramin’ny fanjanahantany (1946 no mankaty) ary ho an’ny Malagasy manokana dia sarotra dia sarotra ny manova zavatra eny fa na dia izay heverina ho bitika indrindra aza. Ny bileta ihany koa dia mbola nolokoina hanavahana azy amin’ny biletan’ny hafa. Ny antony dia mbola maro an’isa hatramin’izao ny tsy mahay mamaky teny ka tsy ho sahy hanatona biraom-pifidianana ny olona raha vao mahatsiaro ho tsyhahafehy izay zavatra ataony ao anaty biraom-pifidianana ao.

 

 Faharoa ny rafitry ny antoko politika ihany koa dia tsy misy hamerana ny isan’ny kandida fa amin’ny isan’ny mpifaninana voafetra ihany (lisitra efatra aza dia efa be dia be) no tena mety amin’izany bileta tokana izany. Hagegena ny hijabaka hanatontosa ity raha mbola voalaza amin’ny fomba ofisialy fa maherin’ny zato ny isan’ny mpifaninana. Mety ho fahasahiranam-be amin’ny mpifidy na dia ny fomba hamoretana fotsiny iny gazety mivoaka isaky ny fifidianana iny aza. Ilaina aloha ny tena hahitana marina ny tena antoko politika hiditra na hiandry ny fifandimbiasam-pahefana fa rah amiandry rotaka dia tsyhampahomby na oviana na oviana ny fampandrosoana ny firenena.

 

 Manaraka izany dia handany fotoana be dia be ny fampiasana azy amin’ny dingana rehetra hatao mandritra ny fifidianana. Hatramin’ny fandrafetana ka hatramin’ny fanisana fotsiny no hotanisaiko amin’izany. Ataoko fa mila fahaizana ihany ny fandrafetana ny ho endriky ny bileta amin’io fotoana io. Mety ho fanina tampoka ihany koa ny mpifidy hikaroka ny lisitra tadiaviny afa-tsy raha hoe lisitra efatra raha be indrindra no atolotra hofidiana amin’izany bileta tokana izany. Tsy ho azo ferana amin’izany anefa ny mpanao politika afa-tsy raha hoe miaiky fa tsy tian’ny olona dia milaza fa tsy handrotsaka kandida tahaka ny amin’ity volana desambra ho avy ity.

 

 Ny fanisana ihany koa dia ho tantara be indrindra fa injay ka miverina mazoto hifidy indray ny olona. Ny fanisana amin’izao fotoana izao manko na dia tazanin-davitra aza dia fantatra avy hatrany noho ny lokon’ny bileta narotsaky ny mpifidy iray. Amin’ny bileta tokana dia mety tsy ho hita mihitsy ny vato maty fa mety azo atao tsara ny mody fanina eo anatrehan’ny be sy ny maro hoe io jereo (na mety tsy ho hita lavitra aza) ny nasian’ny mpifidy marika. Ny hanaovana ny endriky ny marika aza moa dia efa mety hampisalasala ny  mpifidy rehefa ao anatin’ny trano fisainana izy. Marihina anefa fa raha tsy mahay mamaky teny no asainao hitazona penina dia aleony tsy tonga toy izay mety ho afa-baraka eo. Mety hampihena indray ny taham-pahavitrihana io bileta tokana io noho ny fampiasana penina. Handany ora maro ny fanisana hanamarinana na lisitra tokana ihany no nomarihiny na sanatria nanamarika lisitra roa na mihoatra izy dia lasa vato maty izany. Dia hanao ahoana ihany koa no hitranga raha toa ka valo pejy ilay gazety manokana?

 

 Dia lasa ny eritreritra eo ampamaranana hoe sao dia mba mitady tetika ihany koa ry zalahy hampihena ny mpifidy dia izay mahay mamaky teny sisa no hifidy, izany hoe ny aty amin’ny tanandehibe ihany no tena kendrena. Marihinamanko fa mbola mihoatra ny atsasa-manilan’ny mpifidy anie no tsy mahay mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara e! raha tsy mahay ireo tsy voatery noho ny fahakamoany na noho ny saranga misy azy fa isika manampahaizana mihitsy no tsy liana intsony amin’ny fanabezana ny mpiara-belona amintsika.

Hevitra

Bileta tokana raha tena hanaja ny faniriam-bahoaka

Amin'ny faritra maro eto Soisa dia efa mahazo mifidy amin'ny kôminina ny teratany vahiny izay nipetraka 8 taona. Bileta tokana no ampiasain'ny aty ary mizotra tsara hatrany ny fifidianana.

Ny ankamaroan'ny firenena mandroso amin'ny demôkrasia koa dia efa samy mampiasa io fomba mahomby io daholo. Ka na ho ela na ho haingana dia hiroso amin'io ihany isika fa izay kirakira manodidina izany no tokony heverina mialoha.

Ohatra tamin'ny fifidianana malalaka voalohany tany Afrika Atsimo indray, ho fanampiana ireo mainty hoditra maro tsy mbola nifidy hatry izay niainany, dia ny sarin'ireo kandida sy ny loko tokana isan'atoko no nampiana ny soratra mba isorohana ny voka-dratsin'ny tsy fahaizana mamaky teny. Izany koa dia narahina ezaka fampianarana sy fanofanana ary fanentanana ho amin'izany fomba izany. Dia iny nahalany an'i Nelson Mandela ho filoham-pirenena iny :)

Mba hevero fotsiny izay nety ho nitranga raha samy nanonta ny biletany sy nitatitra ny azy ireo antoko samihafa ANC, Zulu, fotsy hoditra sns ... Tsy tokony ho feran'ny tsy fananam-bola mihintsy ny hevi-bahoaka, ka izay tsy manana dia mangina na dia maro an'isa aza.

Ny hetra no tokony hiantoka ireo fanontana printy ireo sy ny fitaterana azy. Ary tsahiviko fa ny Soisa dia efa nivonona ny hampita io traik'efan'ny bileta tokana io no sady hamatsy ara-bola amin'izay fandaniana mihoatra ... fa ny governemanta no nitsipaka sy nitory amin'ny fitsabatsabahana amin'ny raharaha anatiny :(

Tsarovy fa raha tsy mazava ny fitantanana, dia hahazo tombony tsy ara-drariny hatrany izay eo amin'ny fitondrana amin'ny fampiasana hoamin'ny tombo-dratsiny ny volam-bahoaka sy ireo fitaovam-panjakana :( ny bileta tokana dia isan'ireo fomba azahoana isorohana izany.

Nampidirin'i tomavana @ 08:45, 2007-10-23 [Valio]

Marihiko dieny ety ampanombohana fa aleo aloha tazonina anaty bloc-notes ny hevitra vao apetaka fa raha elaela famaky azy ianao dia mety ho tsy tafiditra ny hevitra. Manaraka izany dia ankotriho aloha (actualiser) ny lahatsoratra vao mametraka ny hevitrao ianao hilana amin'ny hoe tsy afa-mametraka hevitra ianao. Na izaho aza manko dia mba tratran'izany ihany koa!

Nampidirin'i jentilisa @ 09:34, 2007-10-23 [Valio]

Manaraka izany dia samihafa mihitsy ny tontolon'ny mpanankarena sy ny mahantra amin'ity resaka fifidianana ity. Ny ohatra nalainao izao dia avy any amin'ny tany mandroso tokoa satria olona mahay mamaky teny sy manoratra ny ankamaroan'ny olona any. fa hevero amin'izay ary ny tsy mahay manoratra sy mamaky teny fa na ny fitazona penina aza mety hitovy amin'ny fitazona antsy (aza mihomehy fa efa nahita aho matoa manoratra). Dia mety ho rovitra mihitsy io bileta io nefa dia tsy eken'ny lalàna ny herin'ny bileta rovitra.

Vao nisy firenena zanatany frantsay nanandrana nanao ity bileta tokana ity fa maty noho ny tsy fahazarana avokoa ny 60%n'ny bileta rehetra...na misy ihany koa ny fotsy ho azy. Tsy hain'ny olona nefa nitetatetana manko ilay izy.

Mila fanabeazana maharitra vao mety ho tafavadika amin'izany bileta tokana izany. Izany hoe tsy te-hirotsaka mihitsy ny mpanohitra amin'izao fotoana izao fa any amin'ny folo taona mahery any angaha vao mety ho tontosa ny fampiasana io bileta tokana io eto Madagasikara raha izao no manomboka mizatra azy

Nampidirin'i jentilisa @ 09:39, 2007-10-23 [Valio]

Ekeko ny bileta tokana raha mandray anjara @ vola fanaovana azy ny antoko rehetra fa tsy ny hetra no holaniana @ revingadran'ny mpanao politika sasany efa fantatra fa

Nampidirin'i eprom @ 10:03, 2007-10-23 [Valio]

Taon-trano tsy efa indray andro

@ jentilisa ny sehatra aterineto koa tsy mbola lavorary anefa dia andaniam-bola hanatsarana azy isan'andro na dia maro aza ireo tsy mahay mamaky teny.

Ary mazava ho azy fa tsy maintsy ahitana ohatra mifanohitra foana rehefa mitady ... anefa tsy indray mandeha akory no mata-vary ... ny ahy ny ohatra tany Afrika Atsimo io ambony io no mba tiako hitarihana ny sain'ny maro ;)

@ eprom efa nambarako fa vonona ny hamatsy ara-bola ireo firenena liam-pangalahalana ara-pifidianana saingy ny « hitsikitsika tsy mandihy foana » fa ao raha matoa tsipahina io fiaraha-miasa io :(

Nampidirin'i tomavana @ 10:57, 2007-10-23 [Valio]

Ny ahy ny hitako aloha dia be loatra ny antoko misy amin'izao fotoana izao. rehefa tena eo ampanatanterahana ny adidy tokoa no mahita ny lesoka rehetra, fa na dia ny zavatra heverina ho taratry ny fandrosoana aza dia mbola ahitana io lesoka io hatrany. Noheverina fa ilaina ny vata mangarahara tamin'ny androny. Efa misy izy izao fa toa tsy nampihena ny halabato akory raha izay no filaza azy hoe misy ny halabato.

izao indray dia sisihana indray fa bileta tokana no tena vahaolana nefa ny nosoratako taorian'ny fifidianana farany teo dia ahafahana milaza fa ao amin'ny fandraiketana an-tsoratra ny valim-pifidianana dia efa mety miainga ny halabato raha misy izany. Izay tranga hitako farany izay no nahitako fa tsy tena vahaolana akory ity bileta tokana ity.

Nampidirin'i jentilisa @ 15:58, 2007-10-23 [Valio]

Eo amin'ny resaka fanatsarana isan'andro tahaka ny aterineto indray. Mbola tsy tany mandroso isika ka hitetateta amin'izany araka ny fijeriko manokana. Ny antsika izay ambinambiny sy ny sisa ary ny lany lamaody hatrany matetika no tonga aty amintsika.

Raha hiresaka Soisa indray dia efa anjato taonany no niainany fifidianana ary araka ny fahalalako aza isaky ny somary misy fanapahan-kevitra goavana dia ilaina ny hevitry ny vahoaka amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka hatrany.

Momba an'i Afrika Atsimo indray. Vao nanomboka nifidy indray ny vahoaka tao dia efa nampianarina sy nanao nadram-pifidianana tsy tena izy matetika talohan'ny tena fifidianana. nanaraka ireny vaovao ireny tao amin'ny Foibe Amerikana momba ny kolontsaina tao Ambohidahy hatrany aho tamin'ireny vanim-potoana ireny.

Nampidirin'i jentilisa @ 16:03, 2007-10-23 [Valio]

@ Tomavana , tsy mety @ fisainako le hoe mpamatsy vola.

Nampidirin'i eprom @ 16:32, 2007-10-23 [Valio]

Lava be ilay resaka ka tena tsy voavakiko hatramin'ny farany fa araka ny hevitro dia betsaka ny tombotsoa ho azo amin'ny fampiasana ny bileta tokana. - Hihena be ny hala-bato - Hihena ny vola lany amin'ny fanontana ny "vato" arotsaka. Io bileta tokana io no ampiasaina aty Etazonia ary dia hitako mizotra milamina amin'ny ankapobeny. Raha izao fiaingany amin'izao aloha mety tsy maintsy hiafa any bileta tokana ihany io e. Efa nitsiry tsinona ny hevitra ary efa misy ireo mivoy azy.
Nampidirin'i Rado @ 18:19, 2007-10-23 [Valio]

mitovy hevitra tanteraka amin'i jentilisa aho fa tsy tokony ho maimaika hanao biletà tokana izany. na dia manaitatra am-panononana aza ilay izy dia efa voalaza eto daholo ny mbola tsy hampety azy. afaka 20 taona any angamba iza no mahita ?

ny hoe "hahazo tombony tsy ara-drariny hatrany izay eo amin'ny fitondrana" dia ho an'ny kivy ambony ihany (nifanena tamina maro tahaka anao aho tao an-tanàna tao). rehefa anjaranao io dia tafita foana e. matoa tsy mandeha dia tsy mahovoka izay (raha tsy manitra no manangana ny trano dia masiso ny rindrina :-)))

Nampidirin'i Rajiosy @ 20:13, 2007-10-23 [Valio]

Za alou mitovy hevitra @ jentilisa @ le hoe lany morsa sy sosy ny mpanohitra no sady tsisy mpanome sirany tsony dia izay sisa no azo atao. Nampiana calcul politika kely le izy @ le hoe alohan'ny 31 octobre.

Ny fikan'i ra8 nefa mety hanaovan'lery bodongerina fotsiny io. @ region efa ampotomoty indray vao mody ovainy @ zay. @ zay sady tapina ny vavan'ny Mpamatsy vola sy ambassadeurs isan'isany no tratra ampotomoty indray ny mpanohitra no tapitra ny election ;-) hehehehe
zany hoe ra ny parlement no hanao azy tsy maintsy alohan'ny faran'ny taona ihany nefa ka asa...

Mikasika an'ilay bulletin unique indray. Azo hioriranana ihany ilay olana hoe tsy mahay mamaky teny e. Refa vonona ny mpamatsy vola dia araraotina tsara mintsy hoe nareo te histyle eo. Tonga dia atao ohatr'ilay @ izao, no akambana ho bulletin unique. Izany hoe ny bulletin isan'isan'ny candidat/antoko misy ny sariny no akambana @ taratasy iray dia iny no arotsaka.
mi-cocher ny sarin'izay tiany ho fidiana ny mponina. eo ambonin'ilay sary mintsy no cocher-na dia @ zay tsisy fika hoe mifangaro hoe candidat iza no nofidiany.

Tonga dia aforitra ao anaty valopy ilay izy @ izay mora ny mamoritra azy mamerina azy ao avy eo, refa avy ni-coche ilay mpifidy...

Azo atao ihany koa ny mametra caution tsy maintsy alohan'ny mpilatsaka. Isaina ny mpifidy @ toerana iray dia zaraina isan'ny candidat ny vola mety ho lany @ isan'ny mpifidy. @ zay tsy mila miatehitra @ mpamatsy vola sy @ hoe hetra no alaina ndray...

Le resaka financement de partis alou dia tsisy fika io e. Soit asian'lery io fa ataony ngoza ahafahany migalabona tsara ny plafond soit tsy rarainy tsotra izao. Nga kou moa izay angatahina rehetra dia homena doly...

Tena mbola ho ela mintsy ny demokrasia antsika e. Miandry an'ilay 3e voix...

Nampidirin'i simp @ 21:05, 2007-10-23 [Valio]

@ Rajiosy >ho an'ny kivy ambony ihany (nifanena tamina maro tahaka anao aho tao an-tanàna tao)

F'angaha hono kivy ambony ihany ? ... izaho tsy kandida rahateo hé, hé ;) Anefa na ny lalao aza misy lalàna ifampifehezana mba hanajana ny fifandanjan'ny herin'ireo mpilalao eo ambony kianja. Dia ny fifidianana indray ve no ambaka ?

Fitadiavana vahaolan'ny mizana mitanila vokatry ny « manam-bola VS tsy manam-bola » fotsiny ny ahy. Raha tsy izany dia azo tsorina hoe lalao natokana hoan'izay manan-katao ihany ny fifidianana ara-politika any Madagasikara :(

Nampidirin'i tomavana @ 23:31, 2007-10-23 [Valio]

Miarahaba, Raha ny vola no tsy ampy an'ny mpanohitra ankehitriny, amiko tsy ny fampiasana bulletin unique no ho vahaolany. Mbola eo ny fahaizana mandamina ny fampihelezank'heviny sy ny fakAna ny fon'ny mpifidy mandritriny fotoana voafetra. Ny tsara indrindra aloha dia ny fiaraha-miasa tsara sy fiombonan'kevitra mba haha vitsy ny antoko politika (tsy efa miisa mihoatra ny 150 izao?). Manaraka izany dia fanampiambola avy any aminy fanjakana ho any antoko politika, na hisy bulletin unique na tsia, arakarany. Tsy maintsy hisy izany ny criteres fahazahoan-jo sy ny ahavon'io fanampiana io : ohatra antoko manana solombavambahoaka firy, ary nahazo firy anjaton'ny vato taminy fifidianana? Ho maro ny « antoko » na ho voatery miaraka na ho voahilika tsy hisy intsony Raha amin'izao fotsiny raha mitaky bulletin unique dia mba mihevitra ve ny mitaky izany fa tsy ho voa maika hitombo ny kandida tsy miankina sy antoko politika « bidon » hanararaotra? Dia mba ho manao ahoana ny endrik'ilay bulletin unique, firy pejy? Ary ho ahoana hoy ny mpifidy? Kitana
Nampidirin'i Kitana @ 10:48, 2007-10-25 [Valio]
Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Aogositra 2020 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox