Aiza ny Vaton'Antananarivo? Tsy ahitako izany ny vokatry ny CENI-T

2013-11-08 @ 00:39 in Politika

Tsikaritra fihodinana voalohany #mdg2013:

Voalohany, aza kivy mahita ireo tarehimarika be dia be ireo fa araho fotsiny ny isam-bato sy ny isan-jato azon'ny kandidà lehibe tsirairay isan'andro dia mety ho gaga ianao hoe fa lasa aiza tokoa ny vaton'Antananarivo sy ny manodidina azy. Atoroy aho ho an'izay mahita azy. Vokatra "feno" io satria araka ny nambara tamintsika dia tsy hanova zavatra intsony ny vato avy amin'ny Biraom-Pifidianana 85 ambiny. Tsikaritro anefa fa tena kely tokoa ny isan'ny mpifidy amin'ireo Biraom-Pifidianana (BP) ambiny ireo raha oharina amin'ireto alahatra tsirairay ireto, ka mety hahatonga saina anao ihany koa ny mahita ny toe-javatra. Ny loharanom-baovao na ny tahirin-kevitra rehetra dia izay nomen'ny CENI-T irery ihany fa ny mpanoratra kosa no nanao ny kajy avy eo.

26 Oktobra 2013 Tamin'ny 20 ora 12 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 382
Nisoratra anarana : 224991
Nifidy : 125948
Vato manankery : 118634

Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 588,98
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 329,70
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 310,56

JLR: 32422 na 27,33%
HERY: 18232 na 15,37%
HAJO: 9536 na 8,04%
ROLA: 7903 na 6,66%
VITAL: 11192 na 9,43%


28 Oktobra 2013 Tamin'ny 20 ora 43 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 5828
Nisoratra anarana : 2198779
Nifidy : 1240606
Vato manankery : 1160759

Tanelanelan'ny 26 sy 28 oktobra 2013:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 5446
Nisoratra anarana : 1973788
Nifidy : 1114658
Vato manankery : 1042125


Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 362,42
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 204,67
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 191,36

Tanelanelan'ireo fotoana roa ireo:

JLR: 303137 na 29,08835312%
HERY: 148855 na 14,28379513%
HAJO: 99959 na 9,591843589%
ROLA: 61226 na 5,875110951%
VITAL: 64471 na 6,186493943%


29 Oktobra 2013 Tamin'ny 11 ora 33 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 7407
Nisoratra anarana : 2501107
Nifidy : 1426630
Vato manankery : 1334508

Tanelanelan'ny 28 sy 29 oktobra 2013:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 1579
Nisoratra anarana : 302328
Nifidy : 186024
Vato manankery : 173749


Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 191,47
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 117,81
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 110

Tanelanelan'ireo fotoana roa ireo:

JLR: 25390 na 14,61%
HERY: 32012 na 18,42%
HAJO: 16453 na 9,47%
ROLA: 17742 na 10,21%
VITAL: 14152 na 8,15%

30 Oktobra 2013 Tamin'ny 21 ora 22 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 11821
Nisoratra anarana : 3663777
Nifidy : 2166717
Vato manankery : 2025158

Tanelanelan'ny 29 sy 30 oktobra 2013:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 4414
Nisoratra anarana : 1162670
Nifidy : 740087
Vato manankery : 690650Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 263,4
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 167,67
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 156,47

Tanelanelan'ireo fotoana roa ireo:

JLR: 199021 na 28,82%
HERY: 97028 na 14,05%
HAJO: 72238 na 10,46%
ROLA: 38214 na 5,34%
VITAL: 43772 na 6,33%

31 Oktobra 2013 Tamin'ny 00 ora 15 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 12206
Nisoratra anarana : 3751926
Nifidy : 2222333
Vato manankery : 2077298

Tanelanelan'ny 30 sy 31 oktobra 2013:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 385
Nisoratra anarana : 88149
Nifidy : 55616
Vato manankery : 52140

Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 228,96
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 144,58
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 135,43

Tanelanelan'ireo fotoana roa ireo:

JLR: 17117 na 32,82892213%
HERY: 6897 na 13,2278481%
HAJO: 4319 na 8,283467587%
ROLA: 1561 na 2,993862677%
VITAL: 2857 na 5,479478328%

31 Oktobra 2013 Tamin'ny 18 ora 20 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 13870
Nisoratra anarana : 4117211
Nifidy : 2547398
Vato manankery : 2382056

Nandritra ny tontolo andron'ny 31 oktobra 2013:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 1664
Nisoratra anarana : 365285
Nifidy : 325065
Vato manankery : 304758

Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 219,52
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 195,35
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 183,14

Tanelanelan'ireo fotoana roa ireo:

JLR: 89936 na 29,5106281%
HERY: 49146 na 16,12623787%
HAJO: 30620 na 10,04731623%
ROLA: 11872 na 3,895549912%
VITAL: 17969 na 5,896153669%

2 novambra 2013 Tamin'ny 18 ora 50 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 16589
Nisoratra anarana : 5027782
Nifidy : 3013860
Vato manankery : 2904676

Tanelanelan'ny 31 oktobra sy 2 novambra 2013:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 2719
Nisoratra anarana : 910571
Nifidy : 466462
Vato manankery : 522620

Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 334,89
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 171,56
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 192,21

Tanelanelan'ireo fotoana roa ireo:

JLR: 86119 na 16,47832077%
HERY: 79933 na 15,29466917%
HAJO: 53590 na 10,25410432%
ROLA: 70757 na 13,53890016%
VITAL: 29436 na 5,632390647%

3 novambra 2013 Tamin'ny 19 ora 06 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 17656
Nisoratra anarana : 5921967
Nifidy : 3666020
Vato manankery : 3433713

Tanelanelan'ny 2 sy 3 novambra 2013:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 1067
Nisoratra anarana : 894185
Nifidy : 652160
Vato manankery : 529037

Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 838,04
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 611,21
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 495,81

Tanelanelan'ireo fotoana roa ireo:

JLR: 92390 na 17,46380688%
HERY: 88020 na 16,6377777%
HAJO: 53804 na 10,17017713%
ROLA: 59646 na 11,27444772%
VITAL: 37071 na 7,007260362%

Fanontaniana: Eto no nahitana salan'isan'ny mpifidy betsaka indrindra isaky ny Biraom-Pifidianana, mety hifanahatahaka tamin'Antananarivo, saingy, lazao ahy hoe taiza ho aiza teto no nifanahantsahana tahaka izao ny vato azon'i Jean Louis Robinson sy Hery Rajaonarimampianina?

4 novambra 2013 Tamin'ny 18 ora 54 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 18229
Nisoratra anarana : 6690691
Nifidy : 4136520
Vato manankery : 3875896

Tanelanelan'ny 3 sy 4 novambra 2013:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 573
Nisoratra anarana : 768724
Nifidy : 470500
Vato manankery : 442183

Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 1341,57
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 821,11
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 771,70

Tanelanelan'ireo fotoana roa ireo:

JLR: 46241 na 10,45743504%
HERY: 79241 na 17,92040852%
HAJO: 52416 na 11,85391569%
ROLA: 55759 na 12,60993751%
VITAL: 39755 na 8,99062153%

Taiza ho aiza re no nisy Biraom-pifidianana be mpifidy tahaka izao ka nitarika i Hery Rajaonarimampianina, Rolland Ratsiraka no faharoa, Hajo no fahatelo ary i Jean Louis kosa any amin'ny fahaefatra vao mipetraka. Mariho fa 573 ilay isan'ny Biraom-pifidianana eto!

5 novambra 2013 Tamin'ny 17 ora 13 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 19004
Nisoratra anarana : 7303176
Nifidy : 4509279
Vato manankery : 4223957

Tanelanelan'ny 4 sy 5 novambra 2013:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 775
Nisoratra anarana : 612485
Nifidy : 372759
Vato manankery : 348061

Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 790,30
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 480,98
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 449,11

Tanelanelan'ireo fotoana roa ireo:

JLR: 28370 na 8,150870106%
HERY: 61866 na 17,77447057%
HAJO: 38232 na 10,98428149%
ROLA: 52587 na 15,10855856%
VITAL: 23364 na 6,712616467%

6 novambra 2013 Tamin'ny 16 ora 43 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 19759
Nisoratra anarana : 7681965
Nifidy : 4739920
Vato manankery : 4441546

Tanelanelan'ny 5 sy 6 novambra 2013:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 755
Nisoratra anarana : 378789
Nifidy : 230641
Vato manankery : 217589

Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 501,71
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 305,48
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 288,20

Tanelanelan'ireo fotoana roa ireo:

JLR: 29857 na 13,72174145%
HERY: 38501 na 17,69436874%
HAJO: 29237 na 13,43680057%
ROLA: 24396 na 11,21196384%
VITAL: 19953 na 9,170040765%

7 novambra 2013 Tamin'ny 15 ora 30 minitra:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 19916
Nisoratra anarana : 7681965
Nifidy : 4739920
Vato manankery : 4441546

Tanelanelan'ny 6 sy 7 novambra 2013:

Isan'ny Biraom-pifidianana tafiditra: 157
Nisoratra anarana : 131472
Nifidy : 87132
Vato manankery : 82527

Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana isaky ny BP: 837,40
Salan'isan'ny mpifidy nandrotsa-bato isaky ny BP: 554,98
Salan'isan'ny vato manankery isaky ny BP: 525,65

Tanelanelan'ireo fotoana roa ireo:

JLR: 5291 na 6,411235111%
HERY: 20338 na 24,64405588%
HAJO: 14998 na 18,17344627%
ROLA: 5721 na 6,932276709%
VITAL: 5903 na 7,152810595%

Hatreto :


Isan'ny Biraom-pifidianana andrasana: 85
Nisoratra anarana feno andrasana: 9868
Salan'isan'ny mpifidy nisoratra anarana andrasana isaky ny BP: 115,6

Fehiny, ampy ireo antontan'isa ireo ilazako fa karazany misy fanamboamboarana isa ihany ao, izay tsy inona fa fanonganam-panjakana ara-panisam-bato (tsy manonona hoe hala-bato aho eto fa tranga mbola loza kokoa noho ny laha-bato). Ny hitako aloha ireo fa reseo lahatra aho hoe aiza ho aiza no diso aho na ny kajy nataoko.

Samia mamakafaka sy mampitaha!

Antananarivo, 8 novambra (mialoha ny hanambarana vonjimaika ny vokatra "feno") 2 ora sy 36 maraina

Verindrohy (trackback)

Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Jiona 2023 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox