Ambohijatovo: Labozia ho an'ny matin'ny sida

2008-05-18 @ 16:21 in Andavanandro

Notontosaina teny amin'ny zaridainan'Ambohijatovo ny androm-pahatsiarovana ireo matin'ny sida rehetra. Araka ny fahalalàna dia sambany vao notsarovana teto Madagasikara ity vaninandro ity. Araka ny resaka dia tamin'ny enina hariva teo no nandrehetana labozia hanehoana izany fahatsiarovana izany.

Nandritra io fotoana io koa no nisehoan'Atoa Firinga Johnson sehatra voalohany hijoroany vavolombelona fa misy tokoa ny malagasy mitondra ny tsimokaretina VIH. Nisy fampisehoana moa nandritra io fotoana io. Nozaraina ihany koa ny labozia narehitra (fa saiky hitazandavitra ny maro amin'ny malagasy ary efa fanaony rahateo izany).

Ny somary nahatsikaiky raha nisy ny fananganantanana ka tonga teo amin'ny hoe hifandray tsy misy tahotra amin'i Johnson fa nisy nampidina tanàna teny an-tsehatra aloha ary dia maro koa ny olona nanatrika no nampidina ny tanany. Ny nahatsikaiky ahy faharoa dia nisy fitenenana tsy sazoka na diso toerana angaha hoe aza ailikilika i Johnson fa sao very irery ihany. Ampiantsika izy...(izany hoe hiara-very aminy isika?). Vazivazy iny aloha an!

Tsaralalàna: Ilay haitrano afovoan-tanàna

2008-05-17 @ 04:39 in Andavanandro

Hotel Sharon, Pharmacie Centrale, Archives nationales et à la fin c’est “seulement” le département de la logistique du ministère de la santé (côté ouest de la Pharmacie Centrale) qui a pris feu suite à un court circuit, dirait-on. Non! Après un bruit qui circule très rapidement faisant état de l’incendie de trois premiers sites cités précédemment s’est avéré finalement “fausse” après vérification; Ce sont les maisons très anciennes où se trouvent exactement à leur centre qui ont été victimes du feu aujourd’hui vendredi. On estime quand même la valeur du dégât à environ un milliard d’ariary sélon le ministre de la santé Jean Louis Robinson vénu expressement sur place.

   

Dia tsy miraharaha izay teny frantsay diso any aho satria tsy tenin’ikaky na tenin’ineny ary tsy teniko akory io. Nahagaga ahy fa dia nahavita io aloha aho. Tokony ho tamin’ny roa tolakandro teo ho eo no nanomboka ny fahenoana ny fielezan’ny setroka sy ny afo ka nampiolomay ny rehetra. Mifanila amin’ny “petite vitesse”, lalana manaraka ny tambohon’ny gara eny Tsaralalàna, ny trano ka nihazakazaka avokoa ny mpivarotra madinika hamonjy aina. Nanakatom-baravarana avokoa ny mpivarotra lehibe, ny an’ny karana mazava loatra, tapaka rahateo ny jiro ka izay manana gropy ihany no miasa ao an-trano. Mifanohitra amin’izany kosa fa indreny nihazakazaka ny jiolahimboton’Isotry te-hanararaotra ny toe-java-misy angaha. Soa ihany fa nosakanan’ny polisy, manana ny toeram-piasany eo ampitan’ny fitoeram-panafody indrindra, ny lalana mankany tsy hitsofohan’ny te-hijerijery fotsiny. Ny mpanao gazety ihany no nahazo alalana hanakaiky ny toerana.

Ny tsikaritra tamin’ity toe-java-misy ity ihany koa dia tany Ankadifotsy, Antaninandro, Behoririka no maty jiro sahabo ho adiny iray teo ho eo. Velona kosa anefa ny jiro teny Analakely sy Soarano. Nanomboka tamin’ny fotoana nahamay ny trano fitoeran’entan’ny minisiteran’ny fahasalamana, misy ny fitoeran’ny lay misy odimoka, ny kidoro, dabilio(?) ary fitaovana maro samihafa, tamin’ny roa ora voalaza etsy ambony ka hatramin’ny fotoana nandalovako teny tamin’ny valo ora alina dia mbola tsy niverina ny jiro nanomboka teny amin’ny Tana Plaza, ka hatreny amin’ny Cotona, mipaka eny Ambodifiakarana makeny amin’ny fasan-dRainiharo, amin’iny Ampasamadinika iny ka miolika aty ampitan’ny Conforama (National Store) ka mianavaratra manatona ny lapan’ny tanàna haorina indray saingy heveriko ho tsy tratran’ny aizina kosa ny Arikady.

Tahaka ny hafahafa izany hoe Zoma tolakandro ka tsy nisy fiara firy nandalo anoloanan’iny Boriborintany voalohany iny. Tsy nanaiky ny hisian’ny mpivarotra amorondalana mihitsy koa moa ny kaominina ka nalaladalaka tsy ahalalàna andro tsena manaraka iny lalambe Andrianampoinimerina (Ambodifilao) iny. Nivaha anefa izany nanomboka tamin’ny 5 ora sy sasany ka nahazo atsasak’adiny teo ho eo ny mpivarotra amoron-dalana hanao ny ataony. Oadray, miova koa izany zavatra tantaraiko izany.

Tamin’ny valo ora alina, tsy mbola nahita an’i Tsaralalàna maizina toy izany aho, nefa dia betsaka tokoa ny olona nifanaretsaka fa efa misy koa moa ny mpijorojoro mazava alina tsy hita endrika ao anaty aizina ao. Ny tobin-dasantsy ihany no ahitana jiro mirehitra. Hita ihany fa misy olona miala ny tranony amin’iny faritra iny, raha noheverina ho voafehy manko ny afo tamin’ny dimy mahery teo ho eo dia mbola tsy maty ny setroka na dia tamin’ny sivy ora alina aza (notazanin-davitra kosa io). Manahy angamba ry zareo fandrao miitatra ny afo ka aleo mankany amin’ny olom-pantatra aloha. Mahavariana anefa fa marobe tsy misy toy izany kosa ny olona amin’iny lalana Lacoste iny.

Tsikaritra fa nandritra ny haitrano dia tsy mbola mahalala marina izay trano may ny olona teny amin’ny manodidina teny. Ilay zandary nanontaniako aza namaly fa ny Arisiva nasionaly no may miaraka amin’ny ampahan’ny tranon’ny minisiteran’ny fahasalamana. Hitan’ny olona, tazan-davitra, ihany ilay trano saingy tsy fantany hoe inona moa io trano (midadasika na dia ntaolo aza) io. Izay no antony iray nampisaritaka ny filazan’ny olona hoe inona ilay trano may. Tsy nino ilay Arisiva aho satria fantatro ihany ny toerana misy azy fa ampita atsimo (mifanila amin’ny Caisse d’apargne) nefa ny trano (na faritra) tratra ampita avaratra. Niserana iray minitra teny manko aho (tena hoe iray minitra) nanamarina hoe taiza ho aiza tokoa moa izany may izany. 

Tsaralalàna[Pharmacie centrale]: Trano may indray e!

2008-05-16 @ 12:58 in Andavanandro

Mahavariana fa dia misy trano may indray ao Tsaralalàna ao amin'izao fotoana izao ( zoma 16 mai 2008). Nanontany aho fa sao dia ny tobin'ny mpamonjy voina sy haintrano no may amin'izany? Angamba dia ho sampona fa tatitra tsy voamarina no milaza fa ny Hotel Shalimar io may io. Ny resaky ny olona moa tonga dia milaza fotsiny hoe:" Miala hetra indray izany fa be loatra ny hetra!". Asa anefa!

Fanitsiana: Ny Pharmacie Centrale no may

Analakely: Miverina ny tsenam-piara sy lapan'ny tanàna (tohiny)

2008-05-13 @ 20:15 in Kolontsaina

Dia fahatsiarovana ve sisa ny fanapahan-kevitra hanakana araka izay azo natao ny fiantsonan’ny fiara izay amidy no tena nibahan-toerana teo Analakely? Nesorina tsy ankiteniteny manko ny fefy rehetra nanakana ny fiara tsy hiantsona tamin’iny andaniny sy ankilan’ny Arikady iny. Mazava loatra fa feno fiara “A VENDRE” indray izay azo nijanonana rehetra. Hita mazava tsara fa ny mpitantana ny tanàna no nanala azy ireny satria voatampina tara avokoa ireo faritra nanesorana ny vato rehetra.

 

Ny fanontaniana dia hoe hisy ve ny solony sa dia efa izay izany? Manaraka izany moa dia efa tafapetraka soa aman-tsara ilay takelaby efa nolazaiko andro vitsy lasa izay. Tsy mbola misy dokambarotra hita aloha nefa mampieritreritra ihany raha sarin’ny lapan’ny tanàna vaovao no hapetraka eo. Ilaina ve ny fandaniana be tamin’ny fananganana ilay takelaby raha tena izay tokoa no ho eo? Miandry fatratra izay sary hipetraka eo aho fa ianareo aloha tsy fantatro. Fa na izany aza tena mahavariana raha vitan’ny 240 000 000Ar ilay lapan’ny tanàna vaovao. Mampanontany tena hatrany manko hoe efa tafiditra amin’io tetibola io ve ilay takelaby mipetaka manakona ny zaridaina misolo ny lapan’ny tanàna ankehitriny? Tadidiko kosa fa nolazain’izay nametraka ny zaridaina endrika faharoa eo amin’io toerana io ihany manko fa nahatratra 200 000 000Ar ny tetibidin’ny nananganana ilay zaridaina. Dia hoy aho hoe vitan’izany tetibola izany rangahy koa naninona raha tonga dia ny lapan’ny tanàna no najoro? Tena samy manana ny paikany tokoa angaha ny tsirairay.

 

Manaraka izany izay nahadinika dia mahita mazava tsara fa tsy ilay endriky ny Lapan’ny tanàna may teo aloha intsony no kasaina haorina (raha hisy tokoa) fa endrika tiana ho amin’ny vanim-potoanan’ny taonarivo fahatelo angaha. Mifanakaiky kokoa amin’ny endriky ny Arikady andaniny sy ankilany manko ilay vinavina vaovao fa tsara jerena kosa aloha e! Anjaran’izay te-hiady hevitra amin’ny tokony hanovana na tsia ny endrik’ilay lapàn’ny tanàna kosa aloha fa ny mampita vaovao ihany no ataoko.

 

Zavatra hafa na mifampitohy aminy ihany aza. Izaho dia tsy nankasitraka velively ny hananganana indray ny lapan’i Manjakamiadana tamin’ny fotoana nampafana fo ny olona ka efa nahatonga ny andrintrano lehibe hazo iny aza. Tsy hitako hoy aho raha mbola trano hazo ihany no haorina eo nefa ny hazo sady mora may no mora boboka. Manaraka izany fotoana fanararaotan’ny mpanambaka sy ny te-hanankarena vetivety ihany koa ny zavatra sahala amin’ireny ka tsy nandrotsa-bola ho amin’ny fananganana azy mihitsy aho. Ankehitriny, noho izy najoro amin’ny alalan’ny vatosokay (ciment ka lasa béton) dia faly aho na dia mbola andalana aza ny fanarenana, hita tsara manko ny fandroson’ny asa, nefa voahaja tsara ny endrika nananany talohan’ny nahamay azy. Io vatosokay atao andrintrao io koa anie tsy maintsy rakofana hazo mba ho toy ny teo aloha ihany fa hafa kosa aloha ny hamafiny amin’izay fotoana izay. Mitohy ihany ny asa na dia re aza fa mbola tsy ampy be dia be ny vola enti-manao amin’ny fanarenana azy.

 

Andry TGV sy ny kianja 13 mey : Miditra fahadisoana koa

2008-05-09 @ 20:56 in Politika

Tsy manome ary tsy hanome rariny ny ataon’ny sefom-pokontany eto Antananarivo renivohitra amin’izao fotoana izao mihitsy aho. Heveriko fa toy ny amporisihana ambadika ireo karazan’olona ireo manao io fihetsika fitakiana amin’ny karamany ny karaman’ny mpitantsoratra io. Ataoko ahoana tokoa moa aho no terena handoa ny karaman’izay fantatra fa tsy vonona ny hiara-miasa amiko akory no tsy izaho no nanendry azy rehefa tsy fidin’ny vahoaka mivantana ihany?


Saingy tsy manome rariny ny Ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra kosa tamin’ity tranga hitako tao Analakely androany zoma ity. Ekeko fa misy tokoa ny fiezahana hanao zavatra tsara izay hita eo andohan’Analakely amin’izao fotoana izao fa ahoana kosa ny amin’ity zavatra atao hanakonana tanteraka ny zaridainan’ny 13 mey ity? Nolazain’ny Radio iray fa hametraka ny vato fehizoron’ny lapan’ny tanàna ny Ben’ny tanàna amin’ny 13 mey ho avy izao. Tsy fefy fanakonana anefa no hitako atao eo fa takelaby goavana dia goavana taratra toa hanaovana dokambarotra. Nahoana no takonana tanteraka ny zaridaina? Raha mba paikan’ny tiko mametraka takelaby anaty zaridaina mila tsy ho lefitra ihany fa ilay haingo manontolo takonana dokambarotra kosa tsy mety mihitsy.


Ninia nanontany ilay tompon’andraikitra hitako teo aho hoe atao inona io fa dia mody fanina koa ranamana mamaly hoe ny manangana aloha no fantatro fa tsy fantatro hoe atao inona io. Nampiahiahy avy hatrany izany satria lasa izy avy eo nankeo amin’ny gropy ampiasaina hampitohizana ireo andrin-takelaby ireo. Ny fiaran’ny Injet koa moa tsy miafina rahateo.

 

Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Mey 2008 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox